I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
All-In Fund BV
iMeer
informatie

Propositie in het kort
All-In Fund BV gebruikt de obligatielening voor de herfinanciering van:

  • De aankoop van een voormalig kantoorgebouw bij de boulevard van Scheveningen á € 1,8 miljoen.
  • De transformatie van dit kantoorgebouw tot easyHotel Scheveningen á € 3,1 miljoen.

De gehele investering is gecommitteerd door 1 vastgoedbelegger en heeft reeds deels plaats gevonden. De obligatielening wordt gebruikt voor de herfinanciering van deze investering en de bijkomende kosten.

All-In Fund BV plaatst een obligatielening ter grootte van € 5,5 miljoen bij private investeerders. Inschrijving is mogelijk op nominale coupures van € 25.000 met een minimum afname van 4 stuks. Er worden in totaal 220 obligaties uitgegeven. Deze obligaties hebben een vaste rentecoupon van 5%. De rente wordt per maand uitgekeerd. De looptijd bedraagt 3-5 jaar waarna de nominale waarde op 100% wordt afgelost.

Als zekerheid wordt een 1e recht van hypotheek op het hotelvastgoed in Scheveningen verstrekt. Obligatiehouders hebben dan een dekking van circa 100% op hun inleg. easyHotel Benelux is een huurcontract voor 20 jaar overeengekomen met All-In Fund BV. Bij inschrijving worden geen emissiekosten berekend, maar een vaste order- en administratievergoeding van € 250 (ongeacht de hoogte van de inschrijving). Dit is dus een vast bedrag.

Dit zijn de belangrijkste ingrediënten van deze investering.

easyHotel Scheveningen
II. Over deze investering

Aanvangsdatum
April 2017

Uitgifte
Obligaties

Valuta

Omvang
€ 5.500.000

Rendement
Vaste rentecoupon van 5%

Looptijd
3-5 jaar (aflossing 100% nominaal)

Uitkeringen
Per maand

Minimale deelname
€ 100.000

Onderliggende waarde
Hotelvastgoed te Scheveningen met 87 kamers

Zekerheden
1e recht van hypotheek.
Dekking van circa 100% op de inleg

Toezicht
Stichting Obligatiehouders All-In Funds. Deze stichting staat in dienst van de obligatiehouders

Financieel overzicht

Investering Rente jaar 1 Rente jaar 2 Rente jaar 3 Rente jaar 4 Rente jaar 5 Totaal
€ 100.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 25.000
€ 150.000 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 37.500
€ 300.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 75.000
€ 500.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 125.000
€ 1.000.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 250.000

Inschrijving
Inschrijving dient plaats te vinden via Sheldon Invest.

All-In Fund BV
(directie)
III. Over deze opdrachtgever

De dienstverlening van All-In Fund
All-In Fund BV is onderdeel van de All-In Real Estate Group. Dit is een ervaren vastgoedbedrijf met gedreven experts. All-In Real Estate beheert een breed scala aan vastgoed in zowel binnen- als buitenland. Tevens is zij ontwikkelaar van duurzame transformatieprojecten in Amsterdam en luxueuze chalets in Frankrijk, zorgcomplexen en tijdloze kantoorpanden.

Met een duidelijke en doordachte visie worden projecten aangestuurd. Het team van All-In Real Estate oriënteert zich op nieuwe ontwikkelingen en is altijd op zoek naar kansen.

Directie
Frank Vogel is ondernemer pur sang met meer dan 20 jaar ervaring in investeringen en vastgoed.

mr. Frank Vogel (1964)
Ervaren vastgoedbelegger

De heer Vogel studeerde vanaf 1988 civiel- en Internationaalrecht aan de VU te Amsterdam. Hij behaalde ook zijn diploma in Internationaal belastingrecht in 1992. Na zijn afstuderen werkte de heer Vogel als Risk Manager bij MeesPierson op Capital Markets. In 1997 werd hij Global Head of Structured Produts bij de divisie Global Securities Lending & Arbitrage (GSL&A). Hier was hij verantwoordelijk voor alle gestructureerde producten. Drie jaar later werd de heer Vogel de nieuwe CEO van GSL&A bij Fortis Bank in Amsterdam. Hier was hij verantwoordelijk voor alle handelsactiviteiten en het managen van een team van meer dan 100 werknemers in de GSL&A divisie. In 2008 richtte hij zijn vastgoedbedrijf op. Doel hierbij was om met eigen middelen een portefeuille op te bouwen van woningen, kantoren en hotels. All-In Real Estate beheert een vermogen van € 50 miljoen, voornamelijk werkkapitaal van de heer Vogel zelf.

Hypotheekrecht op hotelvastgoed
IV. Aanvullende informatie

U kunt geen informatie meer aanvragen voor deze investeringspropositie.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities. Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Als makelaar informeren wij u periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

Zo stellen wij u in de gelegenheid om kennis te nemen van aantrekkelijke kansen en kunnen u desgewenst begeleiden bij een deelnametraject.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers kunnen mogelijk minder dan hun inleg uitgekeerd krijgen. Het prospectus bevat gegevens die voor beleggers noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over het All-In Fund BV en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus. Het prospectus is onder meer verkrijgbaar via de uitgevende instelling. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. All-In Fund BV staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank NV (DNB). Ter zake van de aanbieding van de Obligaties aan het publiek in Nederland bestaat ingevolge de Wft geen verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM en op de aanbieding wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM. Aan de inhoud van deze projectpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Door het versturen van deze persoonsgegevens geeft u Sheldon Invest en de aan haar verbonden ondernemingen toestemming om u in de toekomst te informeren over investeringen en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zich op elk moment afmelden via www.sheldoninvest.nl.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies