I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
B&S Vastgoed XVIII CV
iMeer
informatie

Propositie in het kort
Deze investering biedt u de mogelijkheid om te investeren in een uniek vastgoedfonds van Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV op een toplocatie aan de Amsterdam IJ-oevers. Het betreft het pakhuis Argentinië aan de Oostelijke Handelskade nabij de Piet Heinkade en het Centraal Station. Het doel van de CV is om door exploitatie en verkoop van de objecten een aantrekkelijk rendement te realiseren in combinatie met een aanvaardbaar risico. Er wordt alleen gefinancierd met eigen vermogen en er is dus geen bank betrokken. Het object is om die reden hypotheekvrij. Het uitkeerbaar directe rendement bedraagt circa 6,9%* per jaar. Het prospectus is goedgekeurd door de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Dit zijn de belangrijkste ingrediënten van B&S Vastgoed XVIII CV.

Toplocatie in Amsterdam
II. Over deze investering

Aanvangsdatum
Heden

Uitgifte
Participaties

Valuta

Omvang
€ 7.600.000 waarvan reeds
€ 5.600.000 is geplaatst

Rendement
Verwacht direct rendement : 6,9%*

Looptijd
7 tot 10 jaar

Uitkeringen
Per kwartaal

Minimale deelname
10.000

Onderliggende waarde
8 commerciële units van een nieuw complex met woningen, kantoren/winkels en parkeergarage

Wijze van financiering
Eigen Vermogen : 100%
Vreemd vermogen : 0%

Zekerheden
Geen hypothecaire financiering
8 verschillende huurders
Eigendom

Toezicht
AFM en externe Bewaarder

Inschrijving
Inschrijving dient plaats te vinden via Sheldon Invest. Bij deelname vanaf € 10.000 bedragen de emissiekosten 3%. Bij deelnames vanaf € 250.000 bedragen de emissiekosten 1,5%. Bij deelnames vanaf € 1.000.000 worden er geen emissiekosten in rekening gebracht.

Doorlopende vergunning AFM
III. Over deze opdrachtgever

Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV is een onafhankelijke beheerder van vastgoedinitiatieven, gespecialiseerd in besloten, niet-beurs genoteerde vastgoedfondsen. Van Boom & Slettenhaar beheert circa 300 miljoen aan Nederlandse commercieel vastgoed.

Zij zijn in het bezit van een vergunning in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en zijn aangesloten bij klachteninstituut KiFiD en zijn lid van de brancheorganisatie Forumvast. Van Boom & Slettenhaar voldoet als beheerder aan de eisen van de AIFMD.

Initiatiefnemer en bestuur
Beheerder Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV is een onafhankelijke organisatie, gespecialiseerd in besloten beleggingen voor particuliere investeerders. Er zijn geen bindingen met banken of andere partijen. De directie van Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV wordt gevormd door drs. G van Boom en E. Slettenhaar.

De beheerder is opgericht in 2010. Van Boom & Slettenhaar heeft een grote expertise opgebouwd in het structureren en aanbieden van vastgoed-CV’s.

De heer G. van Boom (1962) heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen geschiedenis gestudeerd. Na zijn studie en militaire dienst werd hij financieel adviseur medische beroepen. In 1997 is de heer Van Boom samen met zijn collega E. Slettenhaar een eigen onderneming gestart, Van Boom & Slettenhaar Groep BV. De heer Van Boom heeft verschillende publicaties over vastgoedbeleggingen op zijn naam staan.

De heer E. Slettenhaar (1971) is na zijn middelbare schoolopleiding werkzaam geweest als financieel adviseur medische beroepen. In 1997 is de heer Slettenhaar samen met zijn collega G. van Boom een eigen onderneming gestart, Van Boom & Slettenhaar Groep BV.

Vastgoedfonds zonder bancaire financiering
IV. Aanvullende informatie

U kunt voor deze belegging geen informatie meer aanvragen.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities.
Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Als makelaar informeren wij u periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

Zo stellen wij u in de gelegenheid om kennis te nemen van aantrekkelijke kansen en kunnen u desgewenst begeleiden bij een deelnametraject.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

Deze samenvatting bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen uitgifte van participaties, zoals uitgegeven door Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV. Aan de inhoud van deze samenvatting kunnen geen rechten ontleend worden.

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het prospectus is verkrijgbaar via Sheldon Invest BV.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies