I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
Sheldon Hypotheek Obligatie I & II
iMeer
informatie

Propositie in het kort
Door de lage rente kijken veel spaarders naar alternatieven voor hun spaargeld. De Sheldon Hypotheek Obligaties zijn een goed alternatief. Deze obligaties hebben een hoge zekerheid. De waarde van het onderpand is namelijk veel hoger dan de hoogte van de obligatieleningen. Het onderpand is het 1e recht van hypotheek op Nederlands vastgoed. De Sheldon Hypotheek Obligatie I & II hebben gezamenlijk een nominale waarde van € 3.500.000. Het onderliggende vastgoed is getaxeerd op ruim € 7.500.000. De rente op deze obligaties is aantrekkelijk. Voor deze obligatieleningen is de rente als volgt:

  Coupure Rente
Sheldon Hypotheek Obligatie I € 250.000 5,75%
Sheldon Hypotheek Obligatie II € 100.000 5,00%

De rente op de Sheldon Hypotheek Obligaties wordt maandelijks achteraf uitgekeerd. De looptijd bedraagt 4 jaar, waarna de nominale waarde op 100% wordt afgelost.

Ruim 200% hypothecaire dekking
II. Over deze investering

Aanvangsdatum
April 2016

Uitgifte
Obligaties

Valuta

Omvang
3.500.000 voor Sheldon Hypotheek Obligatie I & II gezamenlijk

Rente
Sheldon Hypotheek Obligatie I: 5,75%*
Sheldon Hypotheek Obligatie II: 5,00%*

Looptijd
4 jaar

Uitkeringen
Per maand

Minimale deelname
- 250.000 voor de Sheldon Hypotheek Obligatie I
- 100.000 voor de Sheldon Hypotheek Obligatie II

Onderliggende waarde
Twee hotels en een perceel bouwgrond

Zekerheden
1e recht van hypotheek op de twee hotels en een perceel bouwgrond. De taxatiewaarde van deze objecten gezamenlijk bedraagt meer dan € 7.500.000

Dekking
Het onderliggende vastgoed geeft een dekking van ruim 200% op de inleg

Toezicht
Stichting Obligatiehouders Sheldon Hypotheek Service treedt op als betaalkantoor en zekerheidsagent

Financieel overzicht

Investering Rente jaar 1 Rente jaar 2 Rente jaar 3 Rente jaar 4 Totaal
€ 100.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 20.000
€ 200.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 40.000
           
€ 250.000 € 14.375 € 14.375 € 14.375 € 14.375 € 57.500
€ 500.000 € 28.750 € 28.750 € 28.750 € 28.750 € 115.000
€ 750.000 € 43.125 € 43.125 € 43.125 € 43.125 € 172.500
€ 1.000.000 € 57.500 € 57.500 € 57.500 € 57.500 € 230.000

Inschrijving
Obligaties kunnen worden gekocht via Sheldon Invest. Bij inschrijving worden geen emissiekosten in rekening gebracht, maar een vaste order- en administratievergoeding van € 250 (ongeacht de hoogte van de inschrijving). Dit is dus vast een vast bedrag.

Uw partner in zekerheid
III. Over Sheldon Hypotheek Service

Uitgevende instelling
De uitgevende instelling van de Sheldon Hypotheek Obligaties I & II is Atlas A.H. Holding B.V. Met behulp van Sheldon Hypotheek Service is zij in staat gesteld om deze obligaties te structureren.

Initiatiefnemer en bestuur Sheldon Hypotheek Service
De directie van Sheldon Hypotheek Service bestaat uit de heren V.M. Berk (1978) en R. de Louwer (1971). Als team hebben zij gezamenlijk meer dan 25 jaar ervaring met vastgoed en investeringen.

V.M. Berk (1978)
De heer Berk, rechts op de foto, is in 2008 zijn financiële carrière gestart bij één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland. In 2009 maakte hij de overstap naar Sheldon Invest. Sheldon Invest is een investeringsmakelaar uit Amsterdam die investeerders toegang biedt tot private beleggingsproposities. Sheldon Invest is in bezit van een vergunning als beleggingsonderneming op grond van artikel 2:96 van de Wft en staat daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en de Nederlandse Bank. Bij Sheldon Invest en Sheldon Hypotheek Service is de heer Berk verantwoordelijk voor de afdeling Investor Relations.

R. de Louwer (1971)
De heer de Louwer, links op de foto, is sinds 1997 actief in de wereld van vastgoedbeleggingen. Tot 2000 was hij betrokken bij de realisatie van diverse vastgoedbeleggingsproposities ten behoeve van Nederlandse beleggers. Vanaf januari 2000 was hij als financieel directeur verbonden aan één van de grootste aanbieders van vastgoedbeleggingen in Nederland. Hier had hij dagelijkse leiding en hield hij zich bezig met het ontwikkelen van vastgoedfondsen. Vanaf 2008 is hij als ondernemer actief. Hij is directeur en medeaandeelhouder van Sheldon Invest BV. Als bestuurder van Sheldon Invest is de heer De Louwer door de AFM getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid.

Recht van 1e hypotheek
IV. Aanvullende informatie

U kunt voor deze investering geen informatie meer aanvragen.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities. Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Als makelaar informeren wij u periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

Zo stellen wij u in de gelegenheid om kennis te nemen van aantrekkelijke kansen en kunnen u desgewenst begeleiden bij een deelnametraject.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in Sheldon Hypotheek Obligaties) brengt risico’s met zich mee. Als risico’s worden genoemd: Rentebetalingsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid, waarderingsrisico, aflossing en risico van vervroegde aflossing, tegenpartijenrisico, uitgevende instelling is afhankelijk van haar bestuursleden, concurrentierisico, kostenrisico, faillissementsrisico, fiscaal risico, algemene juridische risico’s, politiek risico, risico van onafhankelijk bestuur van de Stichting Obligatiehouders, waarde risico en het tijd risico. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk risicofactoren uit het informatiememorandum.

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het informatiememorandum. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het informatiememorandum is verkrijgbaar via Sheldon Invest BV.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies