Alternatieven en tips voor de lage bankrente?

Een actueel thema, want de spaarrente heeft nog nooit zo laag gestaan. Maar de balans tussen een betere opbrengst en grote risico’s is vaak moeilijk in te schatten.

Wij hebben ons beperkt tot negen niet-beursgenoteerde investeringen. Op dit terrein ligt tevens onze kennis en ervaring.

Sheldon Invest bestaat inmiddels meer dan 10 jaar. Om deze mijlpaal te vieren, bieden wij u dit boekje geheel gratis aan.

Welke tips kunt u verwachten?

Tip 1. Een 1-op-1-lening met familie

Een 1-op-1-lening kan dienen om familieleden (kinderen) te helpen met de aanschaf van een woning. De voorwaarden en condities kunnen onderling worden overeengekomen. Er zijn ook banken die u hiermee kunnen helpen in de vorm van gestandaardiseerde oplossingen. Een 1-op-1-lening kan tevens uitkomst bieden indien de bank niet het volledige bedrag voor de aanschaf van een woning wil uitlenen.

Tip 2. Hypotheekobligaties

Een hypotheekobligatie is een lening met vaste voorwaarden die u van een bedrijf kunt kopen. Dit bedrijf gebruikt het geld van de lening om er vastgoed mee aan te kopen. De grootbank wordt hierbij dus volledig overgeslagen. Bedrijven benaderen steeds vaker rechtstreeks de particuliere markt voor het aantrekken van financiering door de uitgifte van hypotheekobligaties.

Tip 3. Vastgoedfondsen

Een vastgoedfonds investeert namens haar beleggers in een gespreide vastgoedportefeuille. Dat kan per sector of gemengd zijn, bijvoorbeeld woningen, kantoren, hotels of industrieel vastgoed. Maar er kan ook heel specifiek in een of twee objecten worden geïnvesteerd. U neemt met een relatief klein bedrag deel, maar geniet wel van de schaalgrootte van het fonds.

Tip 4. Groene beleggingsfondsen

Groene beleggingsfondsen investeren in projecten die goed zijn voor het milieu. Het gaat bijvoorbeeld om duurzame energie en bouwvormen, maar ook om de aanleg van bossen. Milieu-initiatieven die aan de juiste voorwaarden voldoen, kunnen tegen zeer gunstige voorwaarden aan geld komen van een groen beleggingsfonds. Een belangrijke voorwaarde is dat het milieu-initiatief over een Groenverklaring beschikt.

Tip 5. Factoringobligaties

De essentie van factoring is dat een onderneming een factuur verkoopt aan een factoringmaatschappij voor een lager bedrag (bijvoorbeeld € 95,–) dan het feitelijke factuurbedrag (€ 100,–). Hierdoor krijgt deze onderneming de snelheid en zekerheid van betaling en ontvangt dus direct een bedrag (€ 95,–) zonder verdere risico’s. In dit voorbeeld betaalt de onderneming dus € 5,– om direct over het factuurbedrag te kunnen beschikken.

Tip 6. Venture- en private equity-fondsen

Een venture capital-fonds (VC) investeert in jonge of snelgroeiende bedrijven met een innovatief concept, meestal in de ICT of de fintech-sector. Gezien de nog onzekere uitkomst zijn de risico’s hierbij aanzienlijk. Daar staat tegenover dat een VC-fonds over heel veel kennis beschikt van de sector waarin zij investeert. Een private equity-fonds (PE) investeert alleen in volwassen bedrijven met een bewezen trackrecord.

Tip 7. Vakantiewoning

Een vakantiewoning wordt vaak gekocht om met het gezin buiten de stad (in het weekend of tijdens de vakanties) te kunnen recreëren. Maar u kunt deze vakantiewoning ook gaan verhuren als u er zelf geen gebruik van maakt. Hierdoor genereert u rendement op het geïnvesteerde geld in de vakantiewoning. U kunt ook investeren in een vakantiewoning waarbij het beheer en de verhuur is uitbesteed aan een professionele beheerder

Tip 8. Crowdfunding

Crowdfunding is het investeren of uitlenen van relatief kleine bedragen door een grote groep beleggers. De bestemming kan zowel zakelijk alsook privé zijn. De transactie verloopt doorgaans online via een zogenoemd crowdfundingplatform. Crowdfunding is aantrekkelijk voor particulieren of bedrijven die geld willen lenen maar dit niet via een bank willen doen. Op een crowdfundingplatform kunt u zelf zien en beslissen aan wie en hoeveel u wilt

Tip 9. Procesfinanciering

Partijen die procederen, kunnen te maken krijgen met hoge kosten. Het kan zijn dat zij deze kosten niet kunnen betalen. Er wordt dan niet geprocedeerd, terwijl het best een kansrijke zaak kan betreffen. In een dergelijk geval biedt procesfinanciering uitkomst. Hierbij neemt de procesfinancier alle kosten van de rechtszaak over. De cliënt hoeft deze alleen (terug) te betalen als er ook opbrengsten zijn. De cliënt procedeert dus financieel gezien geheel risicoloos. Bij het winnen (of schikken) van een zaak ontvangt de procesfinancier de gemaakte kosten retour plus – in de regel – 30% van de opbrengsten. Deze manier van investeren is qua risico en rendement vergelijkbaar met bijvoorbeeld private equity. Het financieren van processen is zeer kapitaalintensief, vandaar dat procesfinanciers geld aantrekken door middel van aandelenkapitaal of de uitgifte van obligaties.

Wilt u dit handige boekje met tip aanvragen? Vul dan hieronder uw gegevens in.

Wij wensen u veel leesplezier bij het vinden van een passend alternatief voor de lage spaarrente.
Uw gegevens?

Er is geen adres gevonden met deze postcode en huisnummer.

Er is geen adres gevonden met deze postcode en huisnummer.

Er is iets misgegaan bij het versturen van uw aanvraag. Neem contact op met info@sheldoninvest.nl.

Risico's en overige informatie

* Investeren brengt altijd financiële risico’s met zich mee. De waarde van een investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De eventueel in rekening te brengen emissiekosten en/of administratiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet (altijd) meegenomen in de berekening van het rendement.

Het prospectus/informatiememorandum van elke investering is verkrijgbaar via Sheldon Invest. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus/informatiememorandum. U wordt geacht om het prospectus/informatiememorandum van elke investering aandachtig te bestuderen. Hierin staat alles vermeld wat belangrijk is en dient als basis voor het vormen van uw beslissingen. Voor een uitgebreide toelichting inzake de risico’s van de via Sheldon Invest aangeboden investeringen, wordt verwezen naar het hoofdstuk "Risicofactoren" uit elk prospectus/informatiememorandum.

Investeerders worden geen cliënt bij Sheldon Invest maar bij haar opdrachtgever(s). Sheldon Invest geeft geen (belegging) advies en waarde- of kwaliteitsoordeel aan beleggers over de aangeboden investeringen. Beleggers dienen zelf – al dan niet met behulp van een adviseur – te bepalen of de aangeboden investeringen passend zijn.

Door het versturen van uw gegevens verleent u Sheldon Invest en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector toestemming om u te informeren over onze producten en diensten en om look-a-likeprofielen te creëren. Zolang dat voor marketingdoeleinden van belang is, worden uw gegevens bewaard, Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@sheldoninvest.nl.

Een deel van de door u verstrekte persoonsgegevens zijn door ons opgevraagd met het doel op naleving van de Wwft en om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en worden alleen verwerkt in het kader van de naleving van de Wwft. U heeft het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens en u heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.