I. Introductie Termsheet Investeringspropositie
Zilver Wonen Obligatie Fonds BV
iMeer
informatie

Propositie in het kort
Het Zilver Wonen Obligatie Fonds BV plaatst een obligatielening ter grootte van € 2,4 miljoen. Inschrijving is mogelijk op nominale coupures van € 20.000. Er worden in totaal 120 obligaties uitgegeven. Deze obligaties hebben een vaste rentecoupon van 4,5% welke per kwartaal wordt uitgekeerd. De looptijd bedraagt 4 jaar waarna de nominale waarde op 100% wordt afgelost. Obligatiehouders worden desgewenst in de gelegenheid gesteld om te verlengen met telkens 1 jaar.

Als zekerheid wordt een 1e recht van hypotheek op de Nederlandse woningportefeuille verstrekt. Obligatiehouders hebben een dekking van circa 100% op hun inleg. De inschrijving is inmiddels van start en sluit bij voltekening. U kunt uw inschrijving nu reserveren via Sheldon Invest. Bij inschrijving worden geen emissiekosten gerekend maar een vaste order – en administratievergoeding van € 250,- ongeacht de hoogte van de inschrijving.

De dienstverlening van het Zilver Wonen Fonds
Het Zilver Wonen Fonds koopt woningen van senioren (minimale leeftijd 65 jaar) in de Randstad. Vervolgens gaan deze senioren de woning huren van het fonds. Via deze opzet kan de eigenaar van de woning de “verborgen” financiële waarde benutten, zonder te verhuizen. De woningen worden aangekocht met een korting van minimaal 20% op de marktwaarde via een notariële verkoop & terughuur overeenkomst. De huursom bedraagt 5,5% - 7,5% op jaarbasis. Als de huurder de woning verlaat, wordt deze verkocht tegen de dan geldende marktwaarde.

Doelbestemming van deze obligatie-emissie
Het kapitaal dat met deze obligatielening wordt aangetrokken, is bestemd voor de opbouw van de woningportefeuille.

4,5% rente per jaar
II. Over deze investering

Aanvangsdatum
Mei 2015

Uitgifte
Obligaties

Valuta

Omvang
€ 2.400.000

Rendement
Vaste rentecoupon van 4,5%

Looptijd
4 jaar (aflossing 100% nominaal)

Uitkeringen
Per kwartaal

Minimale deelname
€ 20.000

Onderliggende waarde
Nederlandse huurwoningen van senioren

Wijze van financiering
Obligaties

Zekerheden
1e recht van hypotheek op de Nederlandse woningportefeuille. Dekking van circa 100% op de inleg

Rangorde
Obligatiehouders hebben 1e rang en gaan voor op alle betrokken partijen

Toezicht
Stichting Zilver Wonen Obligatie Fonds Onafhankelijk bestuur en toezicht

Financieel overzicht

Investering Rente jaar 1 Rente jaar 2 Rente jaar 3 Rente jaar 4 Totaal
€ 20.000 € 900 € 900 € 900 € 900 € 3.600
€ 40.000 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 7.200
€ 60.000 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 10.800
€ 80.000 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 14.400
€ 100.000 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 18.000

Inschrijving
Inschrijving dient plaats te vinden via Sheldon Invest.

Zilver Wonen Obligatie Fonds BV (directie)
III. Over deze opdrachtgever

Het Zilver Wonen Obligatie Fonds BV is een initiatief van Remco de Louwer, Marco Gambino en Ton van der Schelde. Zij zijn de oprichters van deze onderneming.

Van links naar rechts.

Initiatiefnemers en bestuur
drs. ing. R. de Louwer (1971)
Gedurende 10 jaar als financieel directeur bij diverse vastgoedbedrijven
Verantwoordelijk voor: Legal & Finance

M. Gambino (1966)
Meer dan 20 jaar ondernemer met Nederland Effecten en Sheldon Invest
Verantwoordelijk voor: Investor Relations

T.J. van der Schelde (1964)
Gedurende 25 jaar bankier bij de Rabobank in diverse directiefuncties
Verantwoordelijk voor: Vastgoedbeheer

Prospectus
IV. Aanvullende informatie

U kunt voor deze investering geen informatie meer aanvragen.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities.
Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Als makelaar informeren wij u periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

Zo stellen wij u in de gelegenheid om kennis te nemen van aantrekkelijke kansen en kunnen u desgewenst begeleiden bij een deelnametraject.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

Deze Termsheet bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen uitgifte van obligaties, zoals uitgegeven door het Zilver Wonen Obligatie Fonds BV. Aan de inhoud van deze Termsheet kunnen geen rechten worden ontleend.

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers kunnen mogelijk minder dan hun inleg uitgekeerd krijgen. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het Prospectus. Het Prospectus bevat een volledige beschrijving van de kosten en de risico’s. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Zilver Wonen Obligatie Fonds BV staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank NV (DNB). Ter zake van de aanbieding van de Obligaties aan het publiek in Nederland bestaat ingevolge de Wft geen verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM en op de aanbieding wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies