Over Sheldon Invest

Sheldon Invest staat voor klassieke service maar dan op een moderne manier. Gedreven door ambitie, succes en passie voor het vak dragen wij bij aan het succes van onze opdrachtgevers.

drs. ing. Remco de Louwer
Directeur
Marco Gambino
Directeur

Wie is onze cliënt?

Sheldon Invest werkt als plaatsingsagent voor fondsen (onze cliënten). De acceptatie van deze opdrachtgevers wordt uitgevoerd conform ons customer due diligence beleid, voortvloeiend uit wet- en regelgeving, guidance en leidraaden Wwft, Wwft BES en Sanctiewet.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Sheldon Invest is in het bezit van een vergunning als beleggingsonderneming op grond van artikel 2:96 Wft en staat daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank NV.

Belangrijke toetsingscriteria in het proces tot het verkrijgen van een vergunning van de AFM zijn:

  • De onderneming voldoet aan de vereisten die worden gesteld aan de bedrijfsvoering,
  • De bestuurders van de onderneming voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van deskundigheid en betrouwbaarheid.

Compliance

Als beleggingsonderneming dienen wij compliant te zijn met complexe financiële wet- en regelgeving. Om aan de gestelde eisen te voldoen laat Sheldon Invest zich adviseren door ervaren marktpartijen. Hiervoor maken wij gebruik van specialisten op het gebied van (inter)nationale financiële wet- en regelgeving. Hieronder de betreffende marktpartijen.

Directie

De directie van Sheldon Invest B.V. bestaat uit Remco de Louwer en Marco Gambino.

drs.ing. Remco de Louwer(1971)
directeur

De heer De Louwer (1971) is sinds 1997 actief in de wereld van de vastgoedbeleggingen. Na zijn studie bedrijfskunde vestigde hij zich als zelfstandig adviseur. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de realisatie van diverse vastgoedbeleggingsfondsen in binnen- en buitenland.

Vanaf januari 2000 was hij als financieel directeur verbonden aan één van de grootste aanbieders van vastgoedbeleggingen in Nederland. Hier had hij de dagelijkse leiding en hield hij zich bezig met het ontwikkelen van vastgoedfondsen, de beoordeling van aangeboden vastgoedprojecten en het beheer van de bestaande vastgoedfondsen. Deze fondsen investeerden in Nederlands, Duits, Amerikaans, Canadees en Oost-Europees vastgoed.

De heer de Louwer is medeoprichter (2009) en tevens grootaandeelhouder van Sheldon Invest.

Charity

Sheldon Invest vindt het belangrijk om iets terug te geven aan de maatschappij. Onderstaand een overzicht van de Charities die we steunen.

Bent u investeerder?

Blijf dan op de hoogte van de nieuwste beleggingen. Eens per maand ontvangt u onze nieuwsbrief.