Vastgoed Financiering Fonds

Het Vastgoed Financiering Fonds financiert ondernemers bij het aankopen of herfinanciering van Nederlands vastgoed. Participanten in het Vastgoed Financiering Fonds zijn gerechtigd tot de (rente-)opbrengsten en hebben via het fonds het recht van 1ᵉ hypotheek op het gefinancierde vastgoed.

I. Propositie in het kort

Het Vastgoed Financiering Fonds neemt de rol van grootbanken over en verstrekt uitsluitend solide 1ᵉ hypotheken op Nederlands vastgoed. Voor investeerders is het interessant om in dit fonds te beleggen en daarmee indirect de rol van grootbanken over te nemen. U krijgt hierdoor een hoger rendement dan op uw spaargeld en u neemt de zekerheidspositie in van de bank. Hierdoor is er zekerheid aanwezig middels het recht van 1ᵉ hypotheek. Doordat het fonds een open-end karakter heeft kunnen investeerders per kwartaal in- en uitstappen.

Deze samenvatting bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen uitgifte van participaties door Vastgoed Financiering Fonds. Aan de inhoud van deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Minimale deelname (€)

Verwacht contant rendement

Verwacht totaal rendement

III. Over deze opdrachtgever

Het bestuur
Het Vastgoed Financiering Fonds wordt bestuurd door Remco de Louwer (1971) en Marco Gambino (1966). Zij hebben ruime praktijkervaring met het verstrekken van vastgoedfinancieringen aan ondernemers. Sinds 2016 zijn zij betrokken geweest bij financieringen met een totale omvang van meer dan € 70 miljoen.

Tevens zijn zij de initiatiefnemers achter het Zilver Wonen Fonds, het 1ᵉ Hypotheek Fonds en Sheldon Invest. Deze laatste onderneming is als beleggingsonderneming in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:96 van de Wft en staat daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank NV. Als bestuurders van Sheldon Invest zijn Remco de Louwer en Marco Gambino door de AFM getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid.

Remco de Louwer

Remco de Louwer is sinds 1997 actief in de wereld van de vastgoedbeleggingen. Na zijn studie bedrijfskunde vestigde hij zich als zelfstandig adviseur. in die hoedanigheid was hij betrokken bij de realisatie van diverse vastgoedbeleggingsfondsen in binnen- en buitenland. Vanaf januari 2000 was hij als financieel directeur verbonden aan één van de grootste aanbieders van vastgoedbeleggingen in Nederland.
Hier had hij de dagelijkse leiding en hield hij zich bezig met het ontwikkelen van vastgoedfondsen. Deze fondsen investeerden in Nederlands, Duits, Amerikaans, Canadees en Oost-Europees vastgoed.

Marco Gambino

Marco Gambino is sinds 1988 actief in de effectenwereld. In de beginperiode in loondienst maar al snel als ondernemer bij Nederland Effecten. Tussen 2000 en 2008 was hij eigenaar van Sheldon Consult, die zich richtte op consultancy voor financiële instellingen.
Zijn cliënten waren voornamelijk actief in private equity en vastgoedinvesteringen met het plaatsen van effecten op de kapitaalmarkt (emissies). In deze periode werd duidelijk dat er veel vraag bestond naar deze dienstverlening waaruit het idee van Sheldon Invest is ontstaan.

Aanvullende informatie?

Indien u interesse heeft in deze investeringspropositie dan kunnen wij u van aanvullende informatie voorzien.

Tevens kunnen wij voor u een persoonlijke afspraak inplannen met één van de initiatiefnemers van het Vastgoed Financiering Fonds. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen. Onze relatiebeheerders zijn bereikbaar via 020 54 737 10.

* Risico's en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in Vastgoed Financiering Fonds) brengt risico’s met zich mee. zoals wordt vermeld in het informatiememorandum, waaronder het risico van beperkte liquiditeit van de participaties. De waarde van de belegging kan dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd.  Het informatiememorandum bevat gegevens die voor beleggers noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over het Vastgoed Financiering Fonds en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren uit het informatiememorandum.

Vermelde rendementen betreffen prognoses. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het informatiememorandum. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het informatiememorandum is verkrijgbaar via Sheldon Invest BV.

Meer risico's