Vastgoed Financiering Fonds

Beperkt open voor inschrijving
U wilt een aantrekkelijk rendement behalen maar geen grote risico’s lopen. Zijn rust, kwaliteit en zekerheid uw belangrijkste voorwaarden? Dan is beleggen in solide 1e hypotheken een goede keuze.

Dit fonds financiert ondernemers bij het aankopen of herfinanciering van Nederlands vastgoed. Daarmee verschaft het fonds particuliere en professionele investeerders toegang tot een solide beleggingsproduct met de zekerheid van het recht van 1ᵉ hypotheek.

Dit fonds in het kort

U belegt uw geld in het fonds. Het fonds financiert hiermee ondernemers die commercieel Nederlands vastgoed willen aankopen. Hiervoor wordt een rentevergoeding gevraagd. Deze wordt aan het fonds betaald. Het fonds keert de ontvangen rentes (minus kosten) uit aan haar beleggers als rendement. De huidige financieringen geven een dekking van 159%. Het fonds heeft altijd de zekerheid van het recht van 1ᵉ hypotheek. Per kwartaal kunt u participaties aan- en verkopen.

Recent gefinancierd
Onlangs zijn twee nieuwe financieringen aan de portefeuille toegevoegd. Een hotel op Texel is voor € 4.5 miljoen geherfinancierd (taxatie € 7.12 miljoen). Daarnaast is een herfinanciering verstrekt van € 2.5 miljoen voor een volledig gemoderniseerd en volledig langjarig verhuurd kantoorgebouw te Best (taxatie € 4.050 miljoen).

Het behaalde rendement
Het prognoserendement van 6,1% is in 2021 en 2022 jaarlijks behaald. Dit rendement bestaat uit ontvangen rentes en provisies van leningnemers en is elk kwartaal uitgekeerd.

Deze samenvatting bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen uitgifte van participaties door Vastgoed Financiering Fonds. Aan de inhoud van deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Fondsvermogen (€)

Minimale deelname (€)

Verwacht contant rendement

Verwacht totaal rendement

Directie en fondsbeheerder

Het bestuur
Het Vastgoed Financiering Fonds wordt bestuurd door Remco de Louwer (1971) en Marco Gambino (1966). Zij hebben ruime praktijkervaring met het verstrekken van vastgoedfinancieringen aan ondernemers. Sinds 2016 zijn zij betrokken geweest bij financieringen met een totale omvang van meer dan € 70 miljoen.

Tevens zijn zij de initiatiefnemers achter het Zilver Wonen Fonds, het 1ᵉ Hypotheek Fonds en Sheldon Invest. Deze laatste onderneming is als beleggingsonderneming in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:96 van de Wft en staat daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank NV. Als bestuurders van Sheldon Invest zijn Remco de Louwer en Marco Gambino door de AFM getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid.

Remco de Louwer

Remco de Louwer is sinds 1997 actief in de wereld van de vastgoedbeleggingen. Na zijn studie bedrijfskunde vestigde hij zich als zelfstandig adviseur. in die hoedanigheid was hij betrokken bij de realisatie van diverse vastgoedbeleggingsfondsen in binnen- en buitenland. Vanaf januari 2000 was hij als financieel directeur verbonden aan één van de grootste aanbieders van vastgoedbeleggingen in Nederland.
Hier had hij de dagelijkse leiding en hield hij zich bezig met het ontwikkelen van vastgoedfondsen. Deze fondsen investeerden in Nederlands, Duits, Amerikaans, Canadees en Oost-Europees vastgoed.

Marco Gambino

Marco Gambino is sinds 1988 actief in de effectenwereld. In de beginperiode in loondienst maar al snel als ondernemer bij Nederland Effecten. Tussen 2000 en 2008 was hij eigenaar van Sheldon Consult, die zich richtte op consultancy voor financiële instellingen.
Zijn cliënten waren voornamelijk actief in private equity en vastgoedinvesteringen met het plaatsen van effecten op de kapitaalmarkt (emissies). In deze periode werd duidelijk dat er veel vraag bestond naar deze dienstverlening waaruit het idee van Sheldon Invest is ontstaan.

Aanvullende informatie?

Indien u interesse heeft in deze investeringspropositie dan kunnen wij u van aanvullende informatie voorzien.

Tevens kunnen wij een persoonlijke afspraak voor u verzorgen met de fondsbeheerder. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen. Onze relatiebeheerders zijn bereikbaar via 020 54 737 10.

* Risico's en overige informatie

Investeren brengt altijd financiële risico’s met zich mee. De waarde van een investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De eventueel in rekening te brengen emissiekosten en/of administratiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet (altijd) meegenomen in de berekening van het rendement.

Het prospectus/informatiememorandum van elke investering is verkrijgbaar via Sheldon Invest. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus/informatiememorandum. U wordt geacht om het prospectus/informatiememorandum van elke investering aandachtig te bestuderen. Hierin staat alles vermeld wat belangrijk is en dient als basis voor het vormen van uw beslissingen.

Voor een uitgebreide toelichting inzake de risico’s van de via Sheldon Invest aangeboden investeringen, wordt verwezen naar het hoofdstuk “Risicofactoren” uit elk prospectus/informatiememorandum.

Investeerders worden geen cliënt bij Sheldon Invest maar bij haar opdrachtgever(s). Sheldon Invest geeft geen (belegging) advies en waarde- of kwaliteitsoordeel aan beleggers over de aangeboden investeringen. Beleggers dienen zelf – al dan niet met behulp van een adviseur – te bepalen of de aangeboden investeringen passend zijn.

Meer risico's