Informatie aanvragen: SynVest Dutch RealEstate Fund

SynVest Dutch RealEstate Fund NV heeft een fondsvermogen van € 300 miljoen. Dit fonds belegt in supermarkten, kantoren, bedrijfspanden en gezondheidscentra heel Nederland. De huurders zijn betrouwbare debiteuren.

Kerngegevens
Voorschotrendement
: 6%* per jaar
Behaald rendement
: 9,3%* in 2021
Uitkeringen
: Per maand
Looptijd
: Maandelijks uitstappen
Minimale deelname
: € 2.500
Onderliggende waarde
: Supermarkten, kantoren, bedrijfspanden, gezondheidscentra
Toezicht
: Doorlopend toezicht AFM en DNB

Uw wensen

Reserveringsbedrag:
Mijn beslissing over definitieve deelname neem ik uiterlijk op:
Waar?
Wanneer?

Vul onderaan deze pagina uw gegevens in.

Er is iets misgegaan bij het versturen van uw aanvraag. Neem contact op met info@sheldoninvest.nl.

Informatie aanvragen: Duprofa Super Convenience Fund

Duprofa Super Convenience Fund is het 9ᵉ vastgoedfonds van Duprofa. Dit fonds belegt in supermarkten met huurders zoals de Jumbo, Lidl, Hema, Dirk van den Broek en Kruidvat. Duprofa is sinds 2011 actief en heeft een gemiddeld rendement van 12,1% op jaarbasis over al haar fondsen behaald.

Kerngegevens
Verwacht direct rendement
: 6,8%* per jaar
Verwacht totaalrendement
: 8,5%* per jaar
Uitkeringen
: 5 tot 10 jaar
Minimale deelname
: € 100.000
Onderliggende waarde
: Winkels voor dagelijkse boodschappen
Omvang 2ᵉ emissie
: € 13.700.000

Uw wensen

Reserveringsbedrag:
Mijn beslissing over definitieve deelname neem ik uiterlijk op:
Waar?
Wanneer?

Vul onderaan deze pagina uw gegevens in.

Er is iets misgegaan bij het versturen van uw aanvraag. Neem contact op met info@sheldoninvest.nl.

Alternatieven voor de lage bankrente?

Ons gratis boekje met handige tips

Een actueel thema, want de spaarrente heeft nog nooit zo laag gestaan. Maar de balans tussen een betere opbrengst en grote risico’s is vaak moeilijk in te schatten.

Middels dit boekje hopen wij u een beter inzicht te geven in een deel van de alternatieven. Omdat deze legio zijn, hebben wij ons beperkt tot negen niet-beursgenoteerde investeringen. Op dit terrein ligt tevens onze kennis en ervaring.

Sheldon Invest bestaat inmiddels meer dan 10 jaar. Om deze mijlpaal te vieren, bieden wij u dit boekje geheel gratis aan. Wij wensen u veel leesplezier én succes bij het vinden van passende alternatieven voor de lage spaarrente.

Uw wensen

Vul onderaan deze pagina uw gegevens in.

Er is iets misgegaan bij het versturen van uw aanvraag. Neem contact op met info@sheldoninvest.nl.

Uw gegevens?

Er is geen adres gevonden met deze postcode en huisnummer.

Er is geen adres gevonden met deze postcode en huisnummer.

Er is iets misgegaan bij het versturen van uw aanvraag. Neem contact op met info@sheldoninvest.nl.

Risico's en overige informatie

* Investeren brengt altijd financiële risico’s met zich mee. De waarde van een investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De eventueel in rekening te brengen emissiekosten en/of administratiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet (altijd) meegenomen in de berekening van het rendement.

Het prospectus/informatiememorandum van elke investering is verkrijgbaar via Sheldon Invest. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus/informatiememorandum. U wordt geacht om het prospectus/informatiememorandum van elke investering aandachtig te bestuderen. Hierin staat alles vermeld wat belangrijk is en dient als basis voor het vormen van uw beslissingen. Voor een uitgebreide toelichting inzake de risico’s van de via Sheldon Invest aangeboden investeringen, wordt verwezen naar het hoofdstuk "Risicofactoren" uit elk prospectus/informatiememorandum.

Investeerders worden geen cliënt bij Sheldon Invest maar bij haar opdrachtgever(s). Sheldon Invest geeft geen (belegging) advies en waarde- of kwaliteitsoordeel aan beleggers over de aangeboden investeringen. Beleggers dienen zelf – al dan niet met behulp van een adviseur – te bepalen of de aangeboden investeringen passend zijn.

Door het versturen van uw gegevens verleent u Sheldon Invest en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector toestemming om u te informeren over onze producten en diensten en om look-a-likeprofielen te creëren. Zolang dat voor marketingdoeleinden van belang is, worden uw gegevens bewaard, Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@sheldoninvest.nl.

Een deel van de door u verstrekte persoonsgegevens zijn door ons opgevraagd met het doel op naleving van de Wwft en om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en worden alleen verwerkt in het kader van de naleving van de Wwft. U heeft het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens en u heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.