Informatie aanvragen: Vastgoed Financiering Fonds

6,3% behaald rendement in 2023
Dit fonds is momenteel open voor een beperkt aantal inschrijvingen. U belegt in een solide beleggingsproduct met het recht van 1e hypotheek als zekerheid. Het fonds heeft een actuele dekkingsgraad van 162,2% op uw participaties. Er wordt niet met banken gewerkt, alleen met investeerders.

Kerngegevens
Prognoserendement
: 6,3% per jaar (in 2024)
Minimale deelname
: € 100.000
Behaald jaarrendement
: 6,3% in 2023
Uitkeringen
: Per kwartaal
Looptijd
: Per kwartaal aan- en verkopen
Onderliggende waarde
: Nederlands vastgoed
Zekerheden
: Recht van 1e hypotheek – dekking van 162,2%
Toezicht
: Stichting Vastgoed Financiering Fonds

Uw wensen:

Reserveringsbedrag:
Mijn beslissing over definitieve deelname neem ik uiterlijk op:
Waar?
Wanneer?

Vul onderaan deze pagina uw gegevens in.

Er is iets misgegaan bij het versturen van uw aanvraag. Neem contact op met info@sheldoninvest.nl.

Informatie aanvragen: SynVest Dutch RealEstate Fund

SynVest Dutch RealEstate Fund NV heeft een fondsvermogen van circa € 400 miljoen. Dit fonds belegt in supermarkten, kantoren, bedrijfspanden en gezondheidscentra door heel Nederland. De huurders zijn betrouwbare debiteuren.

Kerngegevens
Voorschot rendement
: 6% per jaar
Minimale deelname
: € 2.500
Gerealiseerd fondsrendement
: 9,2%
Uitkeringen
: Per maand
Aan- en verkopen
: Maandelijks
Onderliggende waarde
: Nederlands vastgoed
Toezicht
: SynVest valt onder doorlopend toezicht van de AFM en werkt volgens de richtlijnen van de AIFMD

Uw wensen:

Reserveringsbedrag:
Mijn beslissing over definitieve deelname neem ik uiterlijk op:
Waar?
Wanneer?

Vul onderaan deze pagina uw gegevens in.

Er is iets misgegaan bij het versturen van uw aanvraag. Neem contact op met info@sheldoninvest.nl.

Uw gegevens?

Er is geen adres gevonden met deze postcode en huisnummer.

Er is geen adres gevonden met deze postcode en huisnummer.

Er is iets misgegaan bij het versturen van uw aanvraag. Neem contact op met info@sheldoninvest.nl.

Risico's en overige informatie

* Investeren brengt altijd financiële risico’s met zich mee. De waarde van een investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De eventueel in rekening te brengen emissiekosten en/of administratiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet (altijd) meegenomen in de berekening van het rendement.

Het prospectus/informatiememorandum van elke investering is verkrijgbaar via Sheldon Invest. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus/informatiememorandum. U wordt geacht om het prospectus/informatiememorandum van elke investering aandachtig te bestuderen. Hierin staat alles vermeld wat belangrijk is en dient als basis voor het vormen van uw beslissingen. Voor een uitgebreide toelichting inzake de risico’s van de via Sheldon Invest aangeboden investeringen, wordt verwezen naar het hoofdstuk "Risicofactoren" uit elk prospectus/informatiememorandum.

Investeerders worden geen cliënt bij Sheldon Invest maar bij haar opdrachtgever(s). Sheldon Invest geeft geen (belegging) advies en waarde- of kwaliteitsoordeel aan beleggers over de aangeboden investeringen. Beleggers dienen zelf – al dan niet met behulp van een adviseur – te bepalen of de aangeboden investeringen passend zijn.

Door het versturen van uw gegevens verleent u Sheldon Invest en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector toestemming om u te informeren over onze producten en diensten en om look-a-likeprofielen te creëren. Zolang dat voor marketingdoeleinden van belang is, worden uw gegevens bewaard, Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@sheldoninvest.nl.

Een deel van de door u verstrekte persoonsgegevens zijn door ons opgevraagd met het doel op naleving van de Wwft en om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en worden alleen verwerkt in het kader van de naleving van de Wwft. U heeft het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens en u heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.