Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Na uw registratie houden wij u periodiek op de hoogte via onze nieuwsbrieven. Bijvoorbeeld om de introductie van nieuwe beleggingsfondsen onder uw aandacht te brengen.

Wat kunt u verwachten?

  • Eens per maand onze nieuwsbrief
  • Melding van nieuwe beleggingsfondsen met o.a.;
  • Obligatiefondsen voor zekerheid en een vaste rente
  • Participatiefondsen voor een aantrekkelijke rendement

AFM
Sinds 2009 heeft Sheldon Invest meer dan 100 exclusieve beleggingsfondsen geplaatst met een totale omvang van meer dan € 500 miljoen. Sinds 2016 zijn deze fondsen voornamelijk gericht op “Passief inkomen met solide zekerheden. Sheldon Invest is reeds 15 jaar in het bezit van een AFM-vergunning.

Uw e-mailadres
Vul hier uw e-mailadres in.
Uw adresgegevens
Vul hier uw aanhef in.
Vul hier uw naam in.
Vul hier uw straat in.
Vul hier uw huisnummer in.
Vul hier uw postcode in.
Vul hier uw woonplaats in.

Er is geen adres gevonden met deze postcode en huisnummer.

Desgewenst kunt u uw gegevens aanpassen.

(Afmelden kan altijd en op elk moment)

Er is iets misgegaan bij het versturen van uw aanvraag. Neem contact op met info@1ehypotheekfonds.nl.
Uw aanmelding is ontvangen

Vanaf heden bent u aangemeld voor de nieuwsbrieven van Sheldon Invest.

* Risico's en overige informatie

Investeren brengt altijd financiële risico’s met zich mee. De waarde van een investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De eventueel in rekening te brengen emissiekosten en/of administratiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet (altijd) meegenomen in de berekening van het rendement. 

Het prospectus/informatiememorandum van elke investering is verkrijgbaar via Sheldon Invest. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus/informatiememorandum. U wordt geacht om het prospectus/informatiememorandum van elke investering aandachtig te bestuderen. Hierin staat alles vermeld wat belangrijk is en dient als basis voor het vormen van uw beslissingen.

Voor een uitgebreide toelichting inzake de risico’s van de via Sheldon Invest aangeboden investeringen, wordt verwezen naar het hoofdstuk “Risicofactoren” uit elk prospectus/informatiememorandum.

Investeerders worden geen cliënt bij Sheldon Invest maar bij haar opdrachtgever(s). Sheldon Invest geeft geen (belegging) advies en waarde- of kwaliteitsoordeel aan beleggers over de aangeboden investeringen. Beleggers dienen zelf – al dan niet met behulp van een adviseur – te bepalen of de aangeboden investeringen passend zijn.