Actuele investeringen

Sheldon Invest plaatst beleggingsfondsen bij investeerders. Periodiek stellen wij nieuwe investeringskansen open door inschrijving. Het aanbod varieert in risico, zekerheid, rendement, looptijd en minimale deelnamesom.

Particuliere investeerders kunnen veelal vanaf € 20.000 toetreden tot deze fondsen Voor grootvermogende- en professionele investeerders zijn fondsen beschikbaar met een drempel van € 100.000.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Sheldon Invest is sinds 2009 in het bezit van een vergunning als beleggingsonderneming op grond van artikel 2:96 Wft en staat daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank.

Belangrijke toetsingscriteria in het proces tot het verkrijgen van een vergunning van de AFM zijn:

  • De onderneming voldoet aan de vereisten die worden gesteld aan de bedrijfsvoering,
  • De bestuurders van de onderneming voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van deskundigheid en betrouwbaarheid.

Actuele investeringen

Litifund 3 BV

Liesker Procesfinanciering NV
8%

Contant rendement*

14%

Totaal rendement*

Obligatiets

Type

Februari 2020

Aanvang

Minimum deelname (€)

Fonds vermogen

SynVest Dutch RealEstate Fund NV

SynVest Fund Management bv
6%

Contant rendement*

8,1%

Totaal rendement*

Participaties

Type

Januari 2020

Aanvang

Minimum deelname (€)

Groeifonds

Fonds vermogen

SynVest German RealEstate Fund NV

SynVest Fund Management bv
6,2%

Contant rendement*

8,3%

Totaal rendement*

Certificaten van aandelen

Type

Oktober 2019

Aanvang

Minimum deelname (€)

Fonds vermogen

Risico's

Investeerders worden geen cliënt bij Sheldon Invest naar bij haar opdrachtgever(s). Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van een prospectus/informatiememorandum. U dient zelf te bepalen of een belegging bij u past.

Het prospectus / informatiememorandum van elke belegging is verkrijgbaar via Sheldon Invest. Sheldon Invest geeft geen waarde of kwaliteitsoordeel aan de aangeboden investeringen.

Wij raden u aan om bij elke belegging het prospectus/informatie memorandum aandachtig te bestuderen. Hierin staat alles vermeld wat belangrijk is en dient als basis voor het vormen van uw beslissingen.

Voor een uitgebreide toelichting inzake de risico’s van de via Sheldon Invest aangeboden beleggingen, wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren uit elk prospectus / informatie memorandum.

Investeringen ontvangen?

Bent u investeerder? Blijf dan op de hoogte van het aanbod in de markt door u in te schrijven.