Actuele investeringen

Sheldon Invest plaatst beleggingsfondsen bij investeerders. Periodiek staan nieuwe investeringskansen open voor inschrijving. Het aanbod varieert in risico, zekerheid, rendement, looptijd en minimale deelnamesom.

Particuliere investeerders kunnen veelal vanaf € 20.000 toetreden tot deze fondsen. Voor grootvermogende- en professionele investeerders zijn fondsen beschikbaar met een toetredingsdrempel vanaf € 100.000.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Sheldon Invest is sinds 2009 in het bezit van een vergunning als beleggingsonderneming op grond van artikel 2:96 Wft en staat daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank NV.

Belangrijke toetsingscriteria in het proces tot het verkrijgen van een vergunning van de AFM zijn:

  • De onderneming voldoet aan de vereisten die worden gesteld aan de bedrijfsvoering,
  • De bestuurders van de onderneming voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van deskundigheid en betrouwbaarheid.

Actuele investeringen

Vastgoed Financiering Fonds

Vastgoed Financiering Fonds Beheer BV
6,1%

Verwacht contant rendement*

6,1%

Verwacht totaal rendement*

Particpaties

Type

Mei 2021

Aanvang

Minimum deelname (€)

Groeifonds

Fondsvermogen

SynVest Dutch RealEstate Fund NV

SynVest Fund Management bv
6%

Verwacht contant rendement*

8,1%

Verwacht totaal rendement*

Participaties

Type

Januari 2020

Aanvang

Minimum deelname (€)

Groeifonds

Fondsvermogen

SynVest German RealEstate Fund NV

SynVest Fund Management bv
4%

Verwacht contant rendement*

7,7%

Verwacht totaal rendement*

Certificaten van aandelen

Type

Oktober 2019

Aanvang

Minimum deelname (€)

Fondsvermogen

* Risico's en overige informatie

Investeerders worden geen cliënt bij Sheldon Invest maar bij haar opdrachtgever(s). Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus/informatiememorandum. U dient zelf te bepalen of een belegging bij u past. De eventueel in rekening te brengen emissiekosten en/of administratiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement.

Het prospectus/informatiememorandum van elke belegging is verkrijgbaar via Sheldon Invest. Sheldon Invest geeft geen waarde of kwaliteitsoordeel over de aangeboden investeringen.

Wij raden u aan om bij elke belegging het prospectus/informatiememorandum aandachtig te bestuderen. Hierin staat alles vermeld wat belangrijk is en dient als basis voor het vormen van uw beslissingen.

Voor een uitgebreide toelichting inzake de risico’s van de via Sheldon Invest aangeboden beleggingen, wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren uit elk prospectus/informatiememorandum.

Blijf op de hoogte!

Bent u investeerder? Blijf dan op de hoogte van de nieuwste beleggingen en schrijf in op onze nieuwsbrief.