Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Sheldon Invest is in het bezit van een vergunning als beleggingsonderneming op grond van artikel 2:96 Wft en staat daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank.

Na vergunningverlening wordt de betreffende onderneming opgenomen in het register van de AFM. Dit register kan via de website van de toezichthouder geraadpleegd worden. Als u zou zoeken op Sheldon Invest B.V., dan verkrijgt u deze melding.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt in Nederland toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. In die rol bevordert zij zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet zij toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten.

Belangrijke toetsingscriteria in het proces tot het verkrijgen van een vergunning van de AFM zijn:

  • De onderneming voldoet aan de vereisten die worden gesteld aan de bedrijfsvoering,
  • De bestuurders van de onderneming voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van deskundigheid en betrouwbaarheid.
Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies