I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
DBS2
iMeer
informatie

Propositie in het kort
Hierbij attenderen wij u graag op de zesde obligatie uitgifte van DBS2. DBS2 staat voor De Betaal Specialist, betaling binnen 2 dagen. MKB-ondernemers kunnen hun facturen aanbieden bij DBS2. DBS2 koopt deze facturen en verstrekt daarmee direct (binnen 2 dagen) liquiditeiten aan MKB-ondernemers. De MKB-ondernemer kan zich hierdoor richten op de groei van zijn onderneming. Het debiteurenrisico wordt hierbij van de MKB-ondernemer overgenomen. DBS2 op haar beurt sluit een kredietverzekering op de overgenomen facturen.

Om haar groei te financieren en tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar haar dienstverlening biedt DBS2 obligaties aan. Deze obligaties bieden een vaste rente van 7% per jaar, maandelijks uitbetaald. De looptijd bedraagt maximaal 6 jaar, waarbij investeerders de mogelijkheid hebben om tussentijds kosteloos uit te stappen. De door DBS2 aangekochte facturen dienen als onderpand voor de obligatiehouders.

Dit zijn de belangrijkste ingrediënten van de DBS2 obligaties.

Achtergronden bij deze investering
Door alsmaar oplopende betalingstermijnen raken MKB-ondernemers onnodig in liquiditeitsproblemen. Factoring is voor hen een middel om eerder hun gelden te ontvangen. DBS2 neemt de facturen van deze ondernemers over. De marge voor DBS2 bedraagt 4% tot 6% per factuur, afhankelijk van de betalingstermijn. De door DBS2 aangekochte facturen worden verzekerd bij een kredietverzekeraar.

Verzekerde facturen
II. Over deze investering

Uitgifte
Obligaties

Valuta

Omvang
3.000.000

Rente
Vaste rente 7%* per jaar

Looptijd
Maximaal 6 jaar, tussentijds op elk moment kosteloos opzegbaar door obligatiehouder

Uitkeringen
Maandelijks

Minimale deelname
100.000

Zekerheden
De verzekerde facturen dienen als onderpand voor de obligatiehouders. De facturen zijn verzekerd tegen faillissementen.

Rangorde
Obligatiehouders zijn 1e in rang

Toezicht
Door een onafhankelijke stichting

Inschrijving
Inschrijving dient plaats te vinden via Sheldon Invest. Deelname is mogelijk vanaf € 100.000. De emissiekosten zijn afhankelijk van het deelname bedrag.
Bij deelname vanaf:
€100.000 zijn de emissiekosten 3%
€250.000 zijn de emissiekosten 1,5%
€1.000.000 zijn de emissiekosten 0%

Directie
III. Over deze opdrachtgever

Uitgevende instelling
DBS2 is sinds 2012 actief op het gebied van factoring. Zij richt zich met name op de (kleinere) MKB ondernemers en ZZP’ers. Doelgroepen die door traditionele factoringbedrijven niet tot nauwelijks bediend worden. Door het goede concept in een nichemarkt kan DBS2 enerzijds zeer selectief zijn in haar acceptatiebeleid en anderzijds een bovengemiddeld hoge marge realiseren. Om haar ambities en groeidoelstellingen te realiseren, worden de huidige obligaties uitgegeven.

 

Initiatiefnemer en bestuur
Het bestuur van DBS2 wordt gevormd door de heren Van der Marel en Van Aalst.

Willem van der Marel
Willem van der Marel (1983) studeerde bedrijfseconomie aan de Haagse Hogeschool te Den Haag en Managerial Controlling en Master of Science in Controlling aan Nyenrode te Breukelen. Hij was onder meer werkzaam als Assistent Controller bij ING Bank.

Jaap van Aalst
Jaap van Aalst (1978) had verschillende leidinggevende functies, onder meer bij Marel Katwijk B.V. (productieonderneming) en bij sloopbedrijf Maarten van Rijn. Daarnaast was hij onder meer eigenaar van Jacob van Aalst (bemiddeling van werknemers in de grond-, weg- en waterbouw).

Meer weten?
IV. Aanvullende informatie

U kunt voor deze investeringspropositie geen informatie meer aanvragen.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities. Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Als makelaar informeren wij u periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

Zo stellen wij u in de gelegenheid om kennis te nemen van aantrekkelijke kansen en kunnen u desgewenst begeleiden bij een deelnametraject.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in DBS2) brengt risico’s met zich mee. Als risico’s worden genoemd: rentebetalingsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid, waarderingsrisico, aflossingsrisico, tegenpartijrisico, uitgevende instelling is afhankelijk van haar bestuursleden, concentratierisico, concurrentierisico, faillissementsrisico, fiscaal risico, algemene juridische risico’s, politiek risico;

Als een of meer risico’s zich manifesteren kan daardoor de vermogenspositie van DBS2 zodanig worden aangetast dat de rente en /of de inleg niet kunnen worden (terug) betaald. Deze risicofactoren kunnen ook van invloed zijn op de verkoopprijs van een obligatie bij tussentijdse verkoop als gevolg waarvan de obligatie bij tussentijdse verkoop mogelijk minder opbrengt dan het investeringsbedrag. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren uit het Informatie Memorandum.

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt risico’s met zich mee. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het Informatie Memorandum. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het Informatie Memorandum is verkrijgbaar via Sheldon Invest BV.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies