I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
6,5% DBS2 Nederland Obligaties
iMeer
informatie

Propositie in het kort
Deze investering biedt u de mogelijkheid om te participeren in een gezond bedrijf in factoring. DBS2 staat voor De Betaal Specialist, betaling met 2 dagen. MKB-ondernemers kunnen hun facturen aanbieden bij DBS2. DBS2 koopt deze facturen en verstrekt daarmee direct (met 2 dagen) liquiditeiten aan MKB-ondernemers. De MKB-ondernemer kan zich hierdoor richten op de groei van zijn onderneming. Het debiteurenrisico wordt hierbij van de MKB-ondernemer overgenomen. DBS2 op haar beurt sluit een kredietverzekering op de overgenomen facturen. Om haar groei te financieren en tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar haar dienstverlening biedt DBS2 Nederland obligaties aan. Deze obligaties bieden een vaste rente van 6,5% per jaar, maandelijks uitbetaald. De looptijd bedraagt maximaal 7 jaar, waarbij investeerders de mogelijkheid hebben om tussentijds uit te stappen (3 maanden opzegtermijn). De door DBS2 aangekochte facturen dienen als onderpand voor de obligatiehouders.

Dit zijn de belangrijkste ingrediënten van de 6,5% DBS2 Nederland Obligaties.

Deze samenvatting bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen uitgifte van obligaties, zoals beschreven in het Informatie Memorandum van DBS2 Nederland. Aan de inhoud van deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. Bij inschrijving worden 3% emissiekosten berekend.

Contante rente 6,5%*
II. Over deze investering

Uitgifte
Obligaties

Valuta

Omvang
3.980.000

Rendement
Contante rente: 6,5%* per jaar

Looptijd
Maximaal 7 jaar, tussentijds op elk moment opzegbaar door obligatiehouder.

Uitkeringen
Per maand

Minimale deelname
€ 20.000

Onderliggende waarde
Vorderingen op ondernemingen

Zekerheden
De portefeuille facturen dient als onderpand voor obligatiehouders. De facturen zijn verzekerd tegen faillissementen

Rangorde
Obligatiehouders zijn 1e in rang.

Toezicht
Door een onafhankelijke stichting.

Achtergronden bij deze investering
Door alsmaar oplopende betalingstermijnen raken MKB-ondernemers onnodig in liquiditeitsproblemen. Factoring is voor hen een middel om eerder hun gelden te ontvangen. DBS2 neemt de facturen van deze ondernemers over. De marge voor DBS2 bedraagt 3%-5%, afhankelijk van de betalingstermijn. De door DBS2 aangekochte facturen worden verzekerd bij een kredietverzekeraar.

Facturen zijn verzekerd!
III. Over deze opdrachtgever

Uitgevende instelling
DBS2 Nederland is onderdeel van de DBS2 Groep. DBS2 Groep is sinds 2012 actief op ambities en groeidoelstellingen te realiseren worden de huidige obligaties uitgegeven. het gebied van factoring. Zij richt zich met name op (kleinere) MKB ondernemers en ZZP’ers. Doelgroepen die door traditionele factoringbedrijven niet tot nauwelijks bedient worden. Door het goede concept in een niche-markt kan DBS2 Groep enerzijds zeer selectief zijn in haar acceptatiebeleid en anderzijds een bovengemiddeld hoge marge realiseren.

 

Initiatiefnemer en bestuur
Het bestuur van DBS2 wordt gevormd door de heren Van Aalst en Van der Marel.

Willem van der Marel (rechts)
Willem van der Marel studeerde bedrijfseconomie aan de Haagse Hogeschool te Den Haag en Managerial Controlling en Master of Science in Controlling bij Nyenrode te Breukelen. Hij was onder meer werkzaam als Assistent Controller bij ING Bank. Momenteel is hij Financieel directeur/eigenaar bij DBS2.

Jaap van Aalst (links)
Jaap van Aalst (1978) had verschillende leidinggevende functies, onder meer bij Marel Katwijk B.V (productieonderneming) en bij sloopbedrijf Maarten van Rijn. Daarnaast was hij onder meer eigenaar van Jacob van Aalst (bemiddeling van werknemers in de grond-, weg- en waterbouw). Momenteel is hij Commercieel directeur/eigenaar van DBS2.

Elk moment opzegbaar
IV. Aanvullende informatie

U kunt voor deze investeringspropositie geen informatie meer aanvragen.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar en wordt door haar opdrachtgevers aangesteld als plaatsingsagent.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities. Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Wij informeren u namens onze opdrachtgever periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in obligaties DBS2 Nederland) brengt risico’s met zich mee. Als risico’s worden genoemd: rentebetalingsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid, waarderingsrisico, aflossingsrisico, tegenpartijenrisico, uitgevende instelling is afhankelijk van haar bestuursleden, concentratierisico, concurrentierisico, faillissementsrisico, fiscaal risico, algemene juridische risico’s, politiek risico;

Als een of meer risico’s zich manifesteren kan daardoor de vermogenspositie van DBS2 Nederland zodanig worden aangetast dat de rente en/of de inleg niet kunnen worden (terug)betaald. Deze risicofactoren kunnen ook van invloed zijn op de verkoopprijs van een obligatie bij tussentijdse verkoop als gevolg waarvan de obligatie bij tussentijdse verkoop mogelijk minder opbrengt dan het investeringsbedrag. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren uit het Informatie Memorandum.

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers kunnen mogelijk minder dan hun inleg uitgekeerd krijgen. Het informatiememorandum bevat gegevens die voor de beleggers noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over de 6,5% DBS2 Nederland Obligaties en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het informatiememorandum. Het informatiememorandum is onder meer verkrijgbaar via Sheldon Invest. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. 6,5% DBS2 Nederland Obligaties staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank NV (DNB). Ter zake van de aanbieding van de Obligaties aan het publiek in Nederland bestaat ingevolge de Wft geen verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM en op de aanbieding wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM. Aan de inhoud van deze projectpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Door het versturen van de persoonsgegevens geeft u Sheldon Invest en de aan haar verbonden ondernemingen toestemming om u in de toekomst te informeren over investeringen en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zich op elk moment afmelden via Sheldon Invest BV.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies