I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
1e Hypotheekobligatie VII
iMeer
informatie

Propositie in het kort
Het 1e Hypotheek Fonds biedt private investeerders de mogelijkheid om Nederlands vastgoed te financieren. Met de 1e hypotheekobligaties investeert u uitsluitend met het recht van 1e hypotheek. De huidige obligaties zijn voor ruim 140% gedekt door het onderliggende vastgoed. Ze geven een vaste rente van 5% per jaar en hebben een vaste looptijd. Het 1e Hypotheek Fonds werkt niet met banken. Private investeerders nemen de zekerheidspositie in die normaliter banken innemen bij het afgeven van een lening. U neemt als investeerder de rol van de bank over.

Door de lage spaarrente zijn veel private investeerders op zoek naar alternatieven. Maar dan wel alternatieven met een aantrekkelijke zekerheidspositie en een degelijke rentevergoeding. De effectenbeurs is door de hoge volatiliteit voor veel van deze investeerders geen optie. De 1e Hypotheekobligatie VII kan interessant voor u zijn. Deze obligaties hebben een solide onderpand op de inleg. De waarde van het onderpand is namelijk ruim 40% hoger dan de hoogte van de obligatielening. De 1e Hypotheekobligatie VII wordt gebruikt voor de herfinanciering van het vastgoedobject Poolsterweg 1 te Leeuwarden. Bij inschrijving worden geen emissiekosten berekend, maar een vaste administratievergoeding van € 250 (ongeacht de hoogte van de inschrijving).

Vaste rentecoupon 5%*
II. Over deze investering

Uitgifte
Obligaties

Valuta

Omvang
€ 3.100.000

Rendement
Vaste rentecoupon: 5%* per jaar

Looptijd
4 jaar (aflossing 100% nominaal)

Uitkeringen
Per maand

Huidige huurinkomsten onderpand
€ 360.950 per jaar

Minimale deelname
€ 20.000

Onderliggende waarde
Vastgoedobject gelegen aan de Poolsterweg 1 te Leeuwarden

Taxatiewaarde vastgoed
€ 4.375.000

Zekerheden
Het recht van 1e hypotheek. Dekking van ruim 140% op de inleg.

Toezicht
Toezicht wordt gehouden door de Stichting Obligatiehouders 1e Hypotheek Fonds. De stichting behartigt uitsluitend de belangen van de obligatiehouders.

Financieel overzicht

Investering Rente jaar 1 Rente jaar 2 Rente jaar 3 Rente jaar 4 Totaal
€ 20.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 4.000
€ 40.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 8.000
€ 80.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 16.000
€ 100.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 20.000
Ruim 140% dekking
III. Over deze opdrachtgever

Uitgevende instelling
De uitgevende instelling van de 1e Hypotheekobligatie VII is Business Center Da Vinci BV. Met behulp van 1e Hypotheek Fonds is zij in staat gesteld om deze obligaties te structureren. 1e Hypotheek Fonds heeft reeds 6 obligatieleningen voor een totaal bedrag van circa € 14 miljoen opgezet.

Initiatiefnemer en bestuur
De directie van 1e Hypotheek Fonds bestaat uit de heren V.M. Berk en R. de Louwer. Als team hebben zij gezamenlijk meer dan 30 jaar ervaring met vastgoed, financieringen en investeringen. Deze ervaring heeft betrekking op alle facetten van het opzetten en het beheren van beleggingsfondsen, zoals financieel, juridisch, investor relations en rapportages. De directie wordt ondersteund door een team van professionele medewerkers.

V.M. Berk
De heer Berk (1978) is zijn financiële carrière gestart bij één van de grotere onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland. In 2009 maakte hij de overstap naar Sheldon Invest. Sheldon Invest is een investeringsmakelaar uit Amsterdam die investeerders toegang biedt tot private beleggingsproposities. Sheldon Invest is in het bezit van een vergunning als beleggingsonderneming op grond van artikel 2:96 Wft en staat daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en de Nederlandsche Bank. Bij Sheldon Invest is de heer Berk verantwoordelijk voor de afdeling Investor Relations. Hij is betrokken geweest bij meer dan 60 plaatsingen van beleggingsproposities met een totale omvang van circa 500 miljoen. De heer Berk is één van de initiatiefnemer van 1e Hypotheek Fonds, dat in 2015 is opgericht. Bij het 1e Hypotheek Fonds is hij medeverantwoordelijk voor het dagelijks bestuur alsmede de Investor Relations.

Drs. ing. R. de Louwer
De heer De Louwer (1971) is sinds 1997 actief in de wereld van vastgoedbeleggingen. Na zijn studie bedrijfskunde vestigde hij zich als zelfstandig adviseur. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de realisatie van diverse vastgoedbeleggingsfondsen ten behoeve van Nederlandse investeerders. Vanaf januari 2000 was hij als financieel directeur verbonden aan één van de grootste aanbieders van vastgoedfondsen in Nederland. Hier had hij de dagelijkse leiding en hield hij zich voornamelijk bezig met het structureren van vastgoed naar vastgoedfondsen. Deze fondsen investeerden in Nederlands, Duits, Amerikaans, Canadees en Oost-Europees vastgoed. Vanaf 2008 is hij als ondernemer actief. Hij is directeur en medeaandeelhouder van Sheldon Invest. Als bestuurder van Sheldon Invest is de heer de Louwer door de AFM getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid.

Recht van 1e hypotheek
IV. Aanvullende informatie

U kunt voor deze investeringspropositie geen informatie meer aanvragen.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar en wordt door haar opdrachtgevers aangesteld als plaatsingsagent.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities. Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Wij informeren u namens onze opdrachtgever periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in 1e Hypotheekobligatie VII) brengt risico’s met zich mee. Als risico’s worden genoemd: Rentebetalingsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid, waarderingsrisico, aflossing en risico van vervroegde aflossing, tegenpartijenrisico, uitgevende instelling is afhankelijk van haar bestuursleden, concurrentierisico, kostenrisico, faillissementsrisico, fiscaal risico, algemene juridische risico’s, politiek risico, risico van onafhankelijk bestuur van de Stichting Obligatiehouders, waarde risico en het tijd risico.

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk risicofactoren uit het informatiememorandum.

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers kunnen mogelijk minder dan hun inleg uitgekeerd krijgen. Het informatiememorandum bevat gegevens die voor de beleggers noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over de 1e Hypotheekobligatie VII en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het informatiememorandum. Het informatiememorandum is onder meer verkrijgbaar via Sheldon Invest. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. 1e Hypotheekobligatie VII staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank NV (DNB). Ter zake van de aanbieding van de Obligaties aan het publiek in Nederland bestaat ingevolge de Wft geen verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM en op de aanbieding wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM. Aan de inhoud van deze projectpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Door het versturen van de persoonsgegevens geeft u Sheldon Invest en de aan haar verbonden ondernemingen toestemming om u in de toekomst te informeren over investeringen en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zich op elk moment afmelden via Sheldon Invest BV.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies