I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
HH Industrieel Vastgoed Hengelo
iMeer
informatie

Propositie in het kort
HH Industrieel Vastgoed Hengelo investeert in vier hoogwaardige bedrijfspanden te Hengelo (Overijssel). Alle vier de bedrijfspanden zijn verhuurd aan Enerpac. Enerpac is marktleider in hydraulische systemen en biedt oplossingen voor precisie plaatsing en transport van zware objecten. Enerpac is een dochter van Actuant Corporation dat genoteerd is aan de beurs van New York. Het verwacht gemiddeld direct rendement bedraagt 7% en zal halfjaarlijks worden uitgekeerd. Het verwacht gemiddeld totaalrendement bedraagt 7,12% per jaar.

IRR 7,12%*
II. Over deze investering

Uitgifte
Participaties

Valuta

Omvang
€ 5.500.000

Rendement
Verwacht rendement: 7%*
Verwacht totaalrendement: 7,12%*

Looptijd
5 jaar

Uitkeringen
Halfjaarlijks

Minimale deelname
€ 100.000

Onderliggende waarde
4 hoogwaardige bedrijfspanden in een sterke bedrijfsruimtemarkt

Wijze van financiering
Eigen vermogen: circa 52%
Vreemd vermogen: circa 48%

Zekerheden
Objecten zijn verhuurd tot april 2024.

Loan to Value
III. Over deze opdrachtgever

Beheerder
De beheerder van HH Industrieel Vastgoed Hengelo is Huub en Heurman BV een nieuw initiatiefnemer en beheerder van vastgoedbeleggingsfondsen.

Initiatiefnemers en bestuur
De partners Huub Feijen en Pim Heurman zijn tevens partner in Haerzathe Investments sinds 2004 een bekende naam in de wereld van vastgoedbeleggingsfondsen. Beiden zijn door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid.

H. Feijen (links)
Huub Feijen studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, toen hij werd benaderd om onderzoek te doen naar bedrijfshuisvestingsbehoefte in de gemeente Nijmegen. Tijdens dit onderzoek werd hij gevraagd zijn professionele loopbaan voort te zetten als bedrijfsmakelaar bij Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaardij B.V.. Daar was hij tot eind 2003 zowel in een bemiddelende als in een adviserende rol, actief op alle terreinen van het bedrijfsonroerendgoed. Per 1 januari 2004 besloot hij zelfstandig actief te worden op het terrein van vastgoedbeleggingen. Huub Feijen is een van de initiatiefnemers in Haerzathe Investments Beheer B.V. Binnen de Haerzathe Groep houdt hij zich als medeaandeelhouder sinds de oprichting bezig met de acquisitie van proposities en conceptontwikkeling. Huub Feijen is door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid.

P. Heurman (rechts)
Pim Heurman heeft een financiële achtergrond. Hij heeft Bedrijfskunde van de Financiële Sector gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na het afronden van zijn studie is hij gaan werken bij De Nederlandsche Bank. Daar analyseerde hij in eerste instantie als toezichthouder de cijfers en bedrijfsvoering van financiële conglomeraten. Later is hij zich gaan specialiseren in beleggingen, treasury en balansbeheer en heeft hij zijn postdoctorale VBA opleiding afgerond. In 2005 is hij in dienst gegaan bij Haerzathe Investments, waar hij in 2012 medeaandeelhouder is geworden. Pim Heurman is door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid.

Sterke huurders
IV. Aanvullende informatie

U kunt voor deze investeringspropositie geen informatie meer aanvragen.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar en wordt door haar opdrachtgevers aangesteld als plaatsingsagent.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities.
Anderzijds verschaffen wij de opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Wij informeren u namens onze opdrachtgever periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in HH Industrieel Vastgoed Hengelo) brengt risico’s met zich mee. Als risico’s worden genoemd: verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, tegenpartijrisico, onderhoudsrisico, liquiditeitsrisico, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, objectgerelateerde risico’s, risico’s verbonden aan nieuwe en nog op te leveren objecten, risico’s verbonden aan ligging objecten. Als een of meer risico’s zich manifesteren kan daardoor de vermogenspositie van HH Industrieel Vastgoed Hengelo zodanig worden aangetast dat het prognoserendement en/of de inleg niet kunnen worden (terug)betaald. Deze risicofactoren kunnen ook van invloed zijn op de verkoopprijs van een participatie bij tussentijdse verkoop als gevolg waarvan de participatie bij tussentijdse verkoop mogelijk minder opbrengt dan het investeringsbedrag. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk risicofactoren uit het informatiememorandum.

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers kunnen mogelijk minder dan hun inleg uitgekeerd krijgen. Het informatiememorandum bevat gegevens die voor de beleggers noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over HH Industrieel Vastgoed Hengelo en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het informatiememorandum. Het informatiememorandum is onder meer verkrijgbaar via de uitgevende instelling. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. HH Industrieel Vastgoed BV staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank NV (DNB). Ter zake van de aanbieding van de Obligaties aan het publiek in Nederland bestaat ingevolge de Wft geen verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM en op de aanbieding wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM. Aan de inhoud van deze projectpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Door het versturen van de persoonsgegevens geeft u Sheldon Invest en de aan haar verbonden ondernemingen toestemming om u in de toekomst te informeren over investeringen en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zich op elk moment afmelden via Sheldon Invest BV.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies