I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
IMMO Zorgwoningfonds
iMeer
informatie

Propositie in het kort
IMMO Zorgwoningfonds belegt in drie Nederlandse particuliere woonzorgcomplexen in de plaatsen Brummen, Warnsveld (beide gelegen in Gelderland) en Gouda (Zuid-Holland).

De objecten omvatten in totaal 77 zelfstandige woonzorgappartementen. Deze zijn gelegen in een rustige en groene woonomgeving. De exploitatie van de woonzorgcomplexen is in handen van huurder Domus Magnus, marktleider in de private woonzorg in Nederland.

Het verwachte directe rendement bedraagt 5,8% per jaar en zal per kwartaal worden uitgekeerd. Het verwachte totaalrendement bedraagt 7,8% per jaar.

Totaalrendement 7,8%*
II. Over deze investering

Uitgifte
Participaties

Valuta

Omvang
€ 29.265.000

Rendement
Verwacht direct rendement: 5,8%*
Verwacht totaalrendement: 7,8%*

Looptijd
7-10 jaar

Uitkeringen
Per kwartaal

Minimale deelname
€ 10.000

Onderliggende waarde
3 Nederlandse particuliere woonzorgcomplexen met 77 woonzorgappartementen

Wijze van financiering
Eigen vermogen: circa 50%
Vreemd vermogen: circa 50%

Zekerheden
Objecten langjarig verhuurd (15 jaar) op basis van ‘triple-net’

Toezicht
AFM en onafhankelijk stichting

Inschrijving
Inschrijving dient plaats te vinden via Sheldon Invest. Bij deelname vanaf € 10.000 bedragen de emissiekosten 3%.

AFM getoetst
III. Over deze opdrachtgever

Holland Immo Group BV
IMMO Zorgwoningfonds is een initiatief van Holland Immo Group BV. Holland Immo Group heeft ruim 16 jaar ervaring en expertise in het initiëren en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland en sinds 2008 in Duitsland. Holland Immo Group heeft reeds 38 vastgoedbeleggingsfondsen met een totaal belegd vermogen van ruim € 1 miljard geïnitieerd. Hiermee is Holland Immo Group een Top-5 aanbieder van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland.

Initiatiefnemer en bestuur
Het management team van Holland Immo Group bestaat uit de heren L.M. Antonis (investor relations, linksboven), mr. M. Kühl (algemeen directeur, rechtsboven), mr. T. Kühl (financieel directeur, linksonder) en M.F.H. Goesten (Investments & Financing, rechtsonder).

De bestuurders beschikken over brede kennis en ervaring op het gebied van fondsbeheer. Zij zijn door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) op het gebied van vastgoedbeoordeling, vastgoedselecties, investeringsanalyses, vastgoedbeheer, beleggingsstructuren en fiscaliteit.

Ruim 16 jaar ervaring
IV. Aanvullende informatie

Indien u interesse heeft in deze investeringspropositie dan kunnen wij u van aanvullende informatie voorzien.

Uw wensen:

U kunt vrijblijvend reserveren voor deelname

(minimale afname van 2 participaties van € 5.000)

Uw gegevens

E-mailadres
 
Geslacht  
Voorletters + achternaam  
Postcode en huisnummer    
Straat  
Woonplaats  
 
Telefoon (vast)
 
   

Tevens kunnen wij voor u een persoonlijke afspraak inplannen met de initiatiefnemer van het IMMO Zorgwoningfonds. Wij verzoeken u vriendelijke hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen. Onze relatiebeheerders zijn bereikbaar via 020 54 737 10.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities. Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Als makelaar informeren wij u periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

Zo stellen wij u in de gelegenheid om kennis te nemen van aantrekkelijke kansen en kunnen u desgewenst begeleiden bij een deelnametraject.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in IMMO Zorgwoningfonds) brengt risico’s met zich mee, waaronder het risico’ van marktwaardedaling, huurderving, leegstand, rentefluctuaties en (her)financiering. Deze risico’s, alsmede andere (markt)omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat negatieve waardefluctuaties optreden en rendementen lager uitkomen dan het geprognosticeerde rendement. Er kunnen zich wijzigingen voordoen in de wet- en regelgeving die ziet op de financiering van extramurale particuliere woonzorg. Hoewel het kabinet Rutte III voor de periode 2018 – 2021 extra middelen voor ouderenzorg, waaronder extramurale zorg, beschikbaar heeft gesteld, is er geen garantie dat dit beleid na die periode of zelfs tijdens die periode niet zal wijzigen. Bezuinigingen op de ouderenzorg of meer specifiek op de extramurale zorg kan voor ouderen tot gevolg hebben dat zij de kosten voor het wonen in de Objecten niet meer kunnen betalen of de interesse in het bewonen van de Objecten afneemt. Dat zou ten koste gaan van het rendement. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren uit het prospectus.

*Disclaimer
Vermelde rendementen betreffen prognoses. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het prospectus is verkrijgbaar via Sheldon Invest BV.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies