I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
Litifund 2
iMeer
informatie

Propositie in het kort
Liesker Legal richt zich op procesfinanciering en is de marktleider in Nederland. Litifund 2 is onderdeel van Liesker Legal en investeert in kansrijke claims naar Nederlands recht middels procesfinanciering op basis van no cure, no pay. Bij het winnen van een zaak ontvangt Litifund 2 een volledige vergoeding van de gemaakte kosten plus 30% van de resterende opbrengst.

Litifund 2 maakt voor de selectie en het management van de rechtszaken gebruik van de uitgebreide kennis en kunde van Liesker Legal. In alle claims waarin Litifund 2 gaat investeren, zal Liesker Legal (indirect) voor 30% mee-investeren (tot maximaal € 75.000 per claim).

Naar verwachting zullen er 16 claims door Litifund 2 worden gefinancierd. Obligatiehouders ontvangen een vaste rente van 8% per jaar, daarnaast ontvangen obligatiehouders 70% van de winst van Litifund 2. Het totaalrendement voor obligatiehouders komt naar verwachting uit op 15,5% op jaarbasis.

Deze samenvatting bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen uitgifte van aandelen, zoals uitgegeven door Litifund 2. Aan de inhoud van deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Totaalrendement 15,5%*
per jaar
II. Over deze investering

Uitgifte
Obligaties

Valuta

Omvang
€ 4.980.000

Rendement
Vaste rente: 8%* per jaar
Totale rente gemiddeld: 15,5%* per jaar

Looptijd
5 jaar

Uitkeringen
Per jaar

Minimale deelname
€ 20.000

Onderliggende waarde

  • Hoogwaardige en kwalitatieve claims;
  • Liesker Legal investeert (indirect) mee voor 30% in de claims (tot maximaal € 75.000 per claim)

Toezicht
Onafhankelijk stichtingsbestuur

Inschrijving
Inschrijving dient plaats te vinden via Sheldon Invest. Bij deelname vanaf € 20.000 bedragen de emissiekosten 3%. Tevens worden er order- en administratiekosten van € 100 in rekening gebracht.

Oprichters Liesker Legal
III. Over deze opdrachtgever

Liesker Legal NV
Het bedrijf Liesker Legal is in 2011 door Chris Liesker en Sara Liesker opgericht, daarvoor waren zij beiden advocaat. Het gebeurde in hun advocaatperiode vaak dat er halverwege een procedure gestopt moest worden omdat de cliënt de advocaatkosten niet meer kon betalen. Daar hebben zij hun werk van gemaakt: investeren in rechtszaken, ook wel procesfinanciering of litigation funding genoemd.

Liesker Legal is in 2011 opgericht door Chris Liesker en Sara Liesker. Liesker Legal richt zich op procesfinanciering en is daarin de marktleider in Nederland. Met gezamenlijk ruim 40 jaar proceservaring hebben Chris en Sara in 2011 een ‘gat in de markt’ gevonden, waarbij bedrijven en particulieren zonder kostenrisico kunnen procederen. Liesker Legal financiert de te maken kosten, bij winst deelt zij voor 30% mee in de opbrengst, en worden de door haar gemaakte kosten vergoed.

Het aantal aanvragen en de totale claimwaarde zijn sinds 2011 elk jaar sterk gegroeid. Er zijn door Liesker Legal inmiddels meer dan 100 claims gefinancierd. 54 daarvan zijn reeds afgewikkeld, het gerealiseerde rendement daarop bedroeg ruim 20% op jaarbasis.

Ruim 40 jaar ervaring
IV. Aanvullende informatie

U kunt geen informatie meer aanvragen voor deze investeringspropositie.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities. Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Als makelaar informeren wij u periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

Zo stellen wij u in de gelegenheid om kennis te nemen van aantrekkelijke kansen en kunnen u desgewenst begeleiden bij een deelnametraject.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in Litifund 2) brengt risico’s met zich mee. Als risico’s worden genoemd: rentebetalingsrisico, beperkte verhandelbaarheid, waardebepaling van obligaties, aflossingsrisico, risico van vraaguitval, concurrentierisico, concentratierisico, acceptatierisico, uitwinningsrisico, kostenrisico, tijdrisico, hoger beroep risico, tegengestelde belangen, liquiditeitsrisico, faillissementsrisico, etc. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren uit het informatiememorandum.

*Disclaimer
Het informatiememorandum is onder meer verkrijgbaar via de uitgevende instelling. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het Informatie Memorandum. Het Informatie Memorandum bevat gegevens die voor beleggers noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over het Litifund 2 en de daaraan verbonden kosten en risico’s. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Door het versturen van deze persoonsgegevens geeft u Sheldon Invest en de aan haar verbonden ondernemingen toestemming om u in de toekomst te informeren over investeringen en diensten. Wij verwijzen u naar onze privacy statement op de website van Sheldon Invest. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zich op elk moment afmelden via www.sheldoninvest.nl. Door het versturen van uw gegevens verleent u Sheldon Invest en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector toestemming om u te informeren over onze producten en diensten. Zolang dat voor marketingdoeleinden van belang is, worden uw gegevens bewaard. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@sheldoninvest.nl. U heeft het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens en u heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies