I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
Litifund 3
iMeer
informatie

Propositie in het kort
Liesker Procesfinanciering richt zich op procesfinanciering en is de marktleider in Nederland. Litifund 3 is onderdeel van Liesker Procesfinanciering en investeert in kansrijke civiele claims naar Nederlands recht middels procesfinanciering op basis van no cure, no pay.

Litifund 3 maakt voor de selectie en het management van de rechtszaken gebruik van de uitgebreide kennis en kunde van Liesker Procesfinanciering. In alle claims waarin Litifund 3 gaat investeren, zal Liesker Groep (indirect) voor 10% mee-investeren (tot maximaal € 25.000 per claim).

Obligatiehouders ontvangen een vaste rente van 8% per jaar, daarnaast ontvangen obligatiehouders een winstdeling. Bij een deelname van € 20.000,- komt de totale rente voor obligatiehouders naar verwachting uit op 14% op jaarbasis. Bij een deelname van € 100.000,- komt de totale rente voor obligatiehouders naar verwachting uit op 15,5% op jaarbasis.

Deze samenvatting bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen uitgifte van aandelen, zoals uitgegeven door Litifund 3. Aan de inhoud van deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Totale rente 14%*
per jaar
II. Over deze investering

Uitgifte
Obligaties

Valuta

Omvang
€ 9.980.000

Rendement
Vaste rente: 8%* per jaar
Totale rente gemiddeld: 14%* per jaar
(bij deelname van € 20.000 - obligatielening A)
Totale rente gemiddeld: 15,5%* per jaar
(bij deelname van € 100.000 - obligatielening B)

Looptijd
5 jaar

Uitkeringen
Per jaar

Minimale deelname
€ 20.000

Sterke punten

  • Hoogwaardige en kwalitatieve claims;
  • Liesker Groep investeert mee voor 10% in de claims (tot maximaal € 25.000 per claim)

Toezicht
Stichting Obligatiehouders Litifund 3
Onafhankelijk bestuur en toezicht

Financieel overzicht

Variant A: bij deelname van € 20.000

Investering Rente jaar 1 Rente jaar 2 Rente jaar 3 Rente jaar 4 Rente jaar 5 Rente totaal*
€ 20.000 € 1.600 € 1.600 € 1.600 € 21.319 € 7.942 € 34.061
€ 40.000 € 3.200 € 3.200 € 3.200 € 42.638 € 15.884 € 68.122
€ 80.000 € 6.400 € 6.400 € 6.400 € 85.276 € 31.768 € 136.244
€ 100.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 106.595 € 39.710 € 170.305

Variant B: bij deelname van € 100.000

Investering Rente jaar 1 Rente jaar 2 Rente jaar 3 Rente jaar 4 Rente jaar 5 Rente totaal*
€ 100.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 106.597 € 46.458 € 177.055
€ 200.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 € 213.194 € 92.916 € 354.110
€ 300.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 319.791 € 139.374 € 531.165
€ 400.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 € 426.388 € 185.832 € 708.220

* Bovenstaande tabellen geven een modelmatige prognose weer. In jaar 1, 2 en 3 wordt alleen rente betaald. In jaar 4 wordt rente en aflossing betaald en in jaar 5 rente, aflossing en de winsuitering/winstafhankelijke rente. Er is geen verplichting vanuit het fonds om eerder dan einddatum af te lossen of winst uit te keren.

Oprichters Liesker Procesfinanciering
III. Over deze opdrachtgever

Liesker Procesfinanciering BV
Het bedrijf Liesker Procesfinanciering is in 2011 door Chris Liesker en Sara Liesker opgericht, daarvoor waren zij beiden advocaat. Het gebeurde in hun advocaatperiode vaak dat er halverwege een procedure gestopt moest worden omdat de cliënt de advocaatkosten niet meer kon betalen. Daar hebben zij hun werk van gemaakt: investeren in rechtszaken, ook wel procesfinanciering of litigation funding genoemd.

Liesker Procesfinanciering is in 2011 opgericht door Chris Liesker en Sara Liesker. Liesker Procesfinanciering richt zich op procesfinanciering en is daarin de marktleider in Nederland. Met gezamenlijk ruim 40 jaar proceservaring hebben Chris en Sara in 2011 een ‘gat in de markt’ gevonden, waarbij bedrijven en particulieren zonder kostenrisico kunnen procederen.

Het aantal aanvragen en de totale claimwaarde zijn sinds 2011 elk jaar sterk gegroeid. Er zijn door Liesker Procesfinanciering inmiddels voor ruim 135 claims gefinancierd. 82 daarvan zijn reeds afgewikkeld, het gerealiseerde rendement daarop bedroeg ruim 52% op jaarbasis.

Ruim 40 jaar ervaring
IV. Aanvullende informatie

Indien u interesse heeft in deze investeringspropositie dan kunnen wij u van aanvullende informatie voorzien.

Uw wensen:

U kunt vrijblijvend reserveren voor deelname

(minimale afname 1 obligatie á € 20.000 - obligatielening A / minimale afname 4 obligaties á € 25.000 - obligatielening B)

Uw gegevens

E-mailadres
 
Geslacht  
Voorletters + achternaam  
Postcode en huisnummer    
Straat  
Woonplaats  
 
Telefoon (vast)
 
   

Tevens kunnen wij voor u een persoonlijke afspraak inplannen met één van de initiatiefnemers van het Litifund 3. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen. Onze relatiebeheerders zijn bereikbaar via 020 54 737 10.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar en wordt door haar opdrachtgevers aangesteld als plaatsingsagent.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities. Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Wij informeren u namens onze opdrachtgever periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in Litifund 3) brengt risico’s met zich mee. Als risico’s worden genoemd: Rentebetalingsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid, waarderingsrisico, aflossing en risico van vervroegde aflossing, tegenpartijenrisico, uitgevende instelling is afhankelijk van haar bestuursleden, concurrentierisico, kostenrisico, faillissementsrisico, fiscaal risico, algemene juridische risico’s, politiek risico, risico van onafhankelijk bestuur van de Stichting Obligatiehouders, waarde risico en het tijd risico. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk risicofactoren uit het informatiememorandum.

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers kunnen mogelijk minder dan hun inleg uitgekeerd krijgen. Het informatiememorandum bevat gegevens die voor de beleggers noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over het Litifund 3 en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het informatiememorandum. Het informatiememorandum is onder meer verkrijgbaar via Sheldon Invest. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het Litifund 3 staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank NV (DNB). Ter zake van de aanbieding van de Obligaties aan het publiek in Nederland bestaat ingevolge de Wft geen verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM en op de aanbieding wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM. Aan de inhoud van deze projectpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Door het versturen van de persoonsgegevens geeft u Sheldon Invest en de aan haar verbonden ondernemingen toestemming om u in de toekomst te informeren over investeringen en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zich op elk moment afmelden via Sheldon Invest BV.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies