I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
Randstad Wonen Obligatie Fonds VIII
iMeer
informatie

Propositie in het kort
Het Randstad Wonen Obligatie Fonds VIII gebruikt de obligatielening voor de aankoop van woningen. Hiermee wordt de huidige portefeuille vergroot met circa 20 woningen. Alle woningen bevinden zich in de Randstad.

Wij kopen drie woningtypen aan:

  • Woningen van senioren.
  • Woningen in gedateerde staat.
  • Woningen in verhuurde en niet-verhuurde staat.

Het Randstad Wonen Obligatie Fonds VIII plaats momenteel een emissie van € 4,98 miljoen. Inschrijven is mogelijk op nominale coupures van € 20.000. Er worden in totaal 249 obligaties uitgegeven.

Als zekerheid wordt een recht van 1e hypotheek op de Nederlandse woningportefeuille verstrekt. De inschrijving is inmiddels gestart en wordt verzorgd door Sheldon Invest. Obligaties kunnen worden gekocht via Sheldon Invest. Bij inschrijving worden geen emissiekosten berekend, maar een vaste order- en administratiekosten bedragen € 250 (ongeacht de hoogte van de inschrijving). Dit is dus een vast bedrag.

3%* - 5%* op jaarbasis
II. Over deze investering

Uitgifte
Obligaties

Valuta

Omvang
€ 4.980.000

Rente
Vaste rentecoupon van 3%* per jaar

Bonusrente
Mogelijk tot 2%* per jaar

Looptijd
Minimaal 4 jaar (aflossing 100% nominaal)

Uitkeringen
Per maand

Minimale deelname
€ 20.000

Onderliggende waarde
Nederlandse huurwoningen

Zekerheden
Recht van 1e hypotheek op de Nederlandse woningportefeuille

Toezicht
Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen.
Onafhankelijk bestuur en toezicht

Inschrijving
Inschrijving dient plaats te vinden via Sheldon Invest.

De directie
III. Over deze opdrachtgever

De dienstverlening van de Zilver Wonen Groep
Zilver Wonen Groep is gespecialiseerd in woningbeleggingen voor particuliere- en professionele investeerders. Hiertoe behoren het ontwikkelen, structureren, exploiteren, beheren en verkopen van vastgoedbeleggingsfondsen met de focus op woningen. Het genereren van een stabiel rendement en het creëren van (meer)waarde in het vastgoed, zijn hierbij primaire doelstellingen.

De Zilver Wonen Groep is reeds 5 jaar actief op de woningmarkt. Met een fondsvermogen van € 30 miljoen en een portefeuille van circa 140 woningen zijn zij tot een volwassen bedrijf uitgegroeid. Meer dan 150 investeerders hebben in het bedrijf belegd via obligaties of participaties en behalen een mooi rendement. Momenteel plaatsen zij het Randstad Wonen Obligatie Fonds VIII (€ 4,98 miljoen).

Initiatiefnemers en bestuur
De directie bestaat uit de heren T.J. van der Schelde (1964) en M. Gambino (1966). Als team hebben zij gezamenlijk meer dan 40 jaar ervaring met vastgoed en investeringen. De directie wordt ondersteund door een team van professionele medewerkers.

T.J. van der Schelde (1964)
Vastgoedbeheer

De heer Van der Schelde (1964) is voormalig bankier bij de Rabobank (gedurende 25 jaar), waar hij diverse directiefuncties heeft vervuld in de regio Rotterdam. Sinds 2009 is hij partner bij de BSCO Groep, een partij die zich bezighoudt met financieringen, investeringen en (proces)managementvraagstukken, veelal op het gebied van onroerend goed. Hij heeft een ruime maatschappelijke betrokkenheid op zowel economisch als cultureel en sportief gebied. Gezamenlijk met de heer Gambino heeft hij diverse projecten succesvol afgerond. In 2013 is besloten om gezamenlijk het Zilver Wonen Fonds op te richten. Daarin bundelen zij hun financiële expertise en kennis van vastgoed.

M. Gambino (1966)
Investor Relations

De heer Gambino (1966) is sinds 1988 actief in de effectenwereld. In mei 2000 werden de cliënten van Nederland Effecten, het bedrijf waarvan hij mede- eigenaar was, overgedaan aan Kreeuwen Effecten. Hierna vestigde hij zich als zelfstandig consultant. Met zijn bedrijf Sheldon Consult adviseerde en ondersteunde hij diverse financiële instellingen bij het plaatsen van emissies. Zijn cliënten waren voornamelijk actief in private equity en vastgoedinvesteringen. In 2008 richtte hij samen met de heer De Louwer Sheldon Invest BV op. Deze financiële instelling is in het bezit van een vergunning als beleggingsonderneming op grond van artikel 2:96 van de Wft en staat daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. Als bestuurder van Sheldon Invest is de heer Gambino door de AFM getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid.

 
IV. Aanvullende informatie

U kunt voor deze investeringspropositie geen informatie meer aanvragen.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar en wordt door haar opdrachtgevers aangesteld als plaatsingsagent.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities.
Anderzijds verschaffen wij de opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Wij informeren u namens onze opdrachtgever periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers kunnen mogelijk minder dan hun inleg uitgekeerd krijgen. Het Prospectus bevat gegevens die voor beleggers noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over het Randstad Wonen Obligatie Fonds VIII en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het Prospectus. Het Prospectus is onder meer verkrijgbaar via de uitgevende instelling. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Randstad Wonen Obligatie Fonds VIII staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank NV (DNB). Ter zake van de aanbieding van de Obligaties aan het publiek in Nederland bestaat ingevolge de Wft geen verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een Prospectus dat is goedgekeurd door de AFM en op de aanbieding wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM. Aan de inhoud van deze projectpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Door het versturen van deze persoonsgegevens geeft u Sheldon Invest en de aan haar verbonden ondernemingen toestemming om u in de toekomst te informeren over investeringen en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zich op elk moment afmelden via Sheldon Invest BV.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies