I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
Fossil Hill Apartments LP
iMeer
informatie

Propositie in het kort
Deze investering biedt u de mogelijkheid om te participeren in het appartementencomplex Fossil Hill Apartments. Dit project is gelegen in Dallas/Fort Worth, Texas, USA. De regio Dallas/Fort Worth (DFW) is één van de meest dynamische regio’s van de Verenigde Staten en kent een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven. De bevolking is over het algemeen jong en hoogopgeleid.

Het appartementencomplex is gunstig gelegen ten opzichte van de werkgelegenheidscentra rond DFW Airport en het Fort Worth Central Business District. Het complex telt 216 appartementen en geeft op basis van de huidige bezetting een cash rendement van 8% op jaarbasis. Door het in de komende jaren verbeteren van zowel de kwaliteit van het complex als de kwaliteit van het huurdersbestand zal het huurniveau aanmerkelijk verhoogd kunnen worden. De verwachte looptijd van deze investering is 5 jaar. Het totaalrendement (exploitatie en verkoopresultaat) is geprognosticeerd op 18,3% per jaar.

Bij deze emissie worden in totaal 160 participaties uitgegeven. De participaties hebben een nominale waarde van USD 25.000 per stuk. Beleggers kunnen deelnemen vanaf USD 125.000. De totale uitgiftesom bij deze emissie bedraagt USD 4.000.000.

Dit zijn de belangrijkste ingrediënten van Fossil Hill Apartments LP.

Deze samenvatting bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen uitgifte van aandelen, zoals uitgegeven door het Fossil Hill Apartments LP.

Totaal rendement 18,3%*
per jaar
II. Over deze investering

Aanvangsdatum
Heden

Uitgifte
Participaties

Valuta
USD

Omvang
4.000.000

Rendement
Cash rendement minimaal : 8%* per jaar
Totaal rendement : 18,3%* per jaar

Looptijd
5 jaar

Uitkeringen
Jaarlijks

Minimale deelname
125.000

Onderliggende waarde
Appartementencomplex met 216 appartementen gelegen in Dallas/Fort Worth, USA

Deelname General Partner
700.000

Inschrijving
Inschrijving dient plaats te vinden via Sheldon Invest. Bij deelname vanaf USD 125.000 bedragen de emissiekosten 3%. Bij deelnames vanaf USD 250.000 bedragen de emissiekosten 1,5%. Bij deelnames vanaf USD 1.000.000 worden er geen emissiekosten in rekening gebracht.

Initiatiefnemer en
asset manager
III. Over deze opdrachtgever

Uitgevende instelling
Fossil Hill Apartment LP is een nieuw te vormen Limited Partnership die rechtstreeks het project Fossil Hill Apartments in eigendom zal nemen. De Limited Partnership kent een General Partner die gezamenlijk wordt bestuurd door REALIANCE U.S.A. en InterCapital Group. Doel is om met beperkte gefaseerde renovaties en een verdere verbetering van het huurdersbestand de huurstroom te optimaliseren. Naar verwachting zal dit 5 jaar vergen.

Initiatiefnemer en bestuur
REALIANCE richt zich als initiatiefnemer en asset manager op het verwerven en ontwikkelen van vastgoed in economisch stabiele groeimarkten in de Verenigde Staten, Europa en Brazilië. Om deze strategie te implementeren beschikt zij over een uitgebreid lokaal partnernetwerk en daarmee over kennis en expertise van de lokale submarkten. Het partnerteam van REALIANCE bestaat uit de heren Alf Span, René Fiolet en Robin van der Kolk.

Track record
REALIANCE heeft momenteel het appartementencomplex The Palms at Cinco Ranch in Houston, Texas in de Verenigde Staten onder beheer. In 2014 is een ander appartementencomplex Claypond Commons te Myrtle Beach, South Carolina verkocht. Voor de beleggers resulteerde dit in een verdubbeling van het eigen vermogen in minder dan drie jaar.

Momenteel staat ook het ‘business centre’, genaamd Granada Square te Albuquerque in de verkoop. Met de waarde die aan dit complex is toegevoegd wordt een succesvolle afronding voorzien. In de DFW metroplex hebben de initiatiefnemers een uitstekende ervaring met een drietal huurappartementencomplexen opgedaan waarvan twee inmiddels succesvol zijn verkocht en waarvan één nog onder beheer is.

Cash rendement minimaal 8%* per jaar
IV. Aanvullende informatie
Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities.
Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Als makelaar informeren wij u periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

Zo stellen wij u in de gelegenheid om kennis te nemen van aantrekkelijke kansen en kunnen u desgewenst begeleiden bij een deelnametraject.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in Fossil Hill Apartments) brengt risico’s met zich mee. Als risico’s worden genoemd: marktrisico, vastgoedmarkt & huurniveau, financieringsrisico, looptijdrisico, informatierisico, verhuur- en verkooprisico, verwateringsrisico, budgetoverschrijdingsrisico en het toezichtrisico. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicoprofiel uit het Informatie Memorandum. Aan de inhoud van deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het Informatie Memorandum. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het Informatie Memorandum is verkrijgbaar via Sheldon Invest BV.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies