Risico's

Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het prospectus/informatiememorandum van elke belegging is verkrijgbaar via Sheldon Invest.

Sheldon Invest geeft geen waarde of kwaliteitsoordeel aan de aangeboden investeringen. U dient zelf te bepalen of een investering bij u past.

Wij raden u aan om van elke beleggingspropositie het prospectus/informatie memorandum aandachtig te bestuderen. Hierin is alles vermeld wat van belang is en dient de basis te zijn voor het vormen van uw beslissing.

Voor een uitgebreide toelichting inzake de risico’s van de door Sheldon Invest aangeboden beleggingen, wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren uit elk prospectus/informatie memorandum.

Kijk ook op : AFM >>
Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies