I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
SynVest German RealEstate Fund NV
iMeer
informatie

Propositie in het kort
SynVest beheert beleggingsfondsen in aandelen, obligaties en vastgoed. Sinds 2011 investeert SynVest German RealEstate Fund NV succesvol in winkels en woningen in Duitsland. Dit fonds kiest voor degelijke winkelpanden en woningen in plaatsen rondom grote steden en heeft reeds een belegd vermogen van € 300 miljoen (per 2019), met 72 objecten in heel Duitsland, 900 huurders en meer dan 3.000 beleggers.

SynVest German RealEstate Fund NV belegt in voornamelijk woningen en winkelpanden gelegen in heel Duitsland op locaties die ook op lange termijn belangrijk zijn voor de bewoners van een plaats of regio.

Deze samenvatting bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen uitgifte van aandelen, zoals uitgegeven door SynVest German RealEstate Fund NV. Aan de inhoud van deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Gemiddeld rendement 8,3%*
sinds oprichting
II. Over deze investering

Uitgifte
Certificaten van aandelen

Valuta

Fondsvermogen
€ 300.000.000 (per 2019)

Rendement
Voorschot dividend: 4%* op jaarbasis
Gemiddeld rendement: 8,3%* (sinds oprichting)

Looptijd
Flexibel uitstappen

Uitkeringen
Per maand

Minimale deelname
€ 2.500

Onderliggende waarde
Diverse Duitse winkelpanden, supermarkten en woningen in plaatsen rondom grote Duitse steden

Wijze van financiering
Eigen vermogen: 50%
Vreemd vermogen: 50%

Toezicht
AFM en onafhankelijke stichting

Bestuurders AFM getoetst
III. Over deze opdrachtgever

SynVest NV
SynVest is sinds de oprichting in 2005 uitgegroeid tot een serieuze speler op de Nederlandse beleggingsmarkt en heeft momenteel circa 450 miljoen onder beheer.

Initiatiefnemer en bestuur
Het management bestaat uit Frits Panhuyzen (links) en Martin van Gooswilligen (rechts).

Dhr. Panhuyzen is na het voltooien van zijn Kandidaats Nederlands recht aan de Universiteit van Nijmegen vanaf 1986 mede-eigenaar van Nolthenius|Panhuyzen Makelaars en Beleggingsadviseurs in Commercieel Vastgoed te Arnhem. In 1999 is dit overgenomen door de Kamerbeek Groep/Meeùs. Van 1995 tot 2006 was hij als mede-initiator en directeur actief betrokken bij het vastgoedbeleggingsfonds FiduVast. In 2005 was hij een van de grondleggers van SynVest.

Dhr. Van Gooswilligen studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine als officier was hij directeur/eigenaar van een producent en distributeur aan de bekende winkelketens in de Benelux. De onderneming heeft hij in 2006 verkocht. Sinds 2007 is hij actief bij SynVest en hield zich aanvankelijk bezig met de commerciële aspecten van de beleggingsfondsen. In 2009 trad hij toe tot het management.

Ruim 14 jaar ervaring
IV. Aanvullende informatie

Indien u interesse heeft in deze investeringspropositie dan kunnen wij u van aanvullende informatie voorzien.

Uw wensen:

U kunt vrijblijvend reserveren voor deelname

(minimaal € 2.500, het fonds berekent geen emissiekosten)

Uw gegevens

E-mailadres
 
Geslacht  
Voorletters + achternaam  
Postcode en huisnummer    
Straat  
Woonplaats  
 
Telefoon (vast)
 
   

Tevens kunnen wij voor u een persoonlijke afspraak inplannen met één van de initiatiefnemers van het SynVest German RealEstate Fund NV. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen. Onze relatiebeheerders zijn bereikbaar via 020 54 737 10.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar en wordt door haar opdrachtgevers (in de onderhavige plaatsing is dat SynVest Fund Management bv) aangesteld als plaatsingsagent.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities.
Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Wij informeren u namens onze opdrachtgever periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in SynVest German RealEstate Fund NV brengt risico’s met zich mee. Als risico’s worden genoemd: verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, tegenpartijrisico, onderhoudsrisico, liquiditeitsrisico, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, objectgerelateerde risico’s, risico’s verbonden aan nieuwe en nog op te leveren objecten, risico’s verbonden aan ligging objecten in Duitsland. Als een of meer risico’s zich manifesteren kan daardoor de vermogenspositie van SynVest German RealEstate Fund NV zodanig worden aangetast dat het prognoserendement en/of de inleg niet kunnen worden (terug)betaald. Deze risicofactoren kunnen ook van invloed zijn op de verkoopprijs van een participatie bij tussentijdse verkoop als gevolg waarvan de participatie bij tussentijdse verkoop mogelijk minder opbrengt dan het investeringsbedrag. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren uit het prospectus.

*Disclaimer
Vermelde rendementen betreffen prognoses. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het prospectus is verkrijgbaar via Sheldon Invest BV.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies