I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
SynVest Dutch RealEstate Fund NV
iMeer
informatie

Propositie in het kort
SynVest beheert beleggingsfondsen in aandelen, obligaties en vastgoed. Het SynVest Dutch RealEstate Fund NV is een nieuw vastgoed beleggingsfonds. Het richt zich op verschillende soorten vastgoed en volgt continu de ontwikkelingen in de markt. Hierdoor kan de optimale vastgoedportefeuille samengesteld worden.

SynVest Dutch RealEstate Fund NV belegt in voornamelijk een mix van vastgoed door heel Nederland. Het gaat om panden die in een behoefte blijven voorzien, zoals gezondheidscentra, supermarkten en bedrijfspanden.

Deze samenvatting bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen uitgifte van aandelen, zoals uitgegeven door SynVest Dutch RealEstate Fund NV. Aan de inhoud van deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Gemiddeld jaarrendement
7,8%* (prognose)
II. Over deze investering

Uitgifte
Participaties

Valuta

Fondsvermogen
Open-end

Rendement
Voorschot dividend: 6%* op jaarbasis
Gemiddeld rendement: 7,8%* (prognose)

Looptijd
Flexibel uitstappen

Uitkeringen
Per maand

Minimale deelname
€ 2.500

Onderliggende waarde
Zorgcentra, supermarkten, kantoren en bedrijfsruimten

Zekerheden
Het directe eigendom. Een mix van vastgoed en geografische spreiding

Toezicht
Beheerder van het fonds heeft een vergunning van de AFM. Het fonds heeft volgens de richtlijnen van de AIFMD een bewaarder aangesteld, deze bewaarder controleert of investeringen passen binnen de strategie die in het prospectus zijn vastgelegd.

Bestuurders AFM getoetst
III. Over deze opdrachtgever

SynVest NV
SynVest is sinds de oprichting in 2005 uitgegroeid tot een serieuze speler op de Nederlandse beleggingsmarkt en heeft momenteel circa 490 miljoen onder beheer.

Initiatiefnemer en bestuur
Het management bestaat uit Frits Panhuyzen en Martin van Gooswilligen.

F. Panhuyzen
Dhr. Panhuyzen is na het voltooien van zijn Kandidaats Nederlands recht aan de Universiteit van Nijmegen vanaf 1986 mede-eigenaar van Nolthenius|Panhuyzen Makelaars en Beleggingsadviseurs in Commercieel Vastgoed te Arnhem. In 1999 is dit overgenomen door de Kamerbeek Groep/Meeùs. Van 1995 tot 2006 was hij als mede-initiator en directeur actief betrokken bij het vastgoedbeleggingsfonds FiduVast. In 2005 was hij een van de grondleggers van SynVest.

M. van Gooswilligen
Dhr. Van Gooswilligen studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine als officier was hij directeur/eigenaar van een producent en distributeur aan de bekende winkelketens in de Benelux. De onderneming heeft hij in 2006 verkocht. Sinds 2007 is hij actief bij SynVest en hield zich aanvankelijk bezig met de commerciële aspecten van de beleggingsfondsen. In 2009 trad hij toe tot het management.

Ruim 14 jaar ervaring
IV. Aanvullende informatie

Indien u interesse heeft in deze investeringspropositie dan kunnen wij u van aanvullende informatie voorzien.

Uw wensen:

U kunt vrijblijvend reserveren voor deelname

(minimaal € 2.500, het fonds berekent geen emissiekosten)

Uw gegevens

E-mailadres
 
Geslacht  
Voorletters + achternaam  
Postcode en huisnummer    
Straat  
Woonplaats  
 
Telefoon (vast)
 
   

Tevens kunnen wij voor u een persoonlijke afspraak inplannen met één van de initiatiefnemers van het SynVest Dutch RealEstate Fund NV. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen. Onze relatiebeheerders zijn bereikbaar via 020 54 737 10.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar en wordt door haar opdrachtgevers (in de onderhavige plaatsing is dat SynVest Fund Management BV) aangesteld als plaatsingsagent.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities.
Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Wij informeren u namens onze opdrachtgever periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in SynVest Dutch RealEstate Fund NV brengt risico’s met zich mee. Als risico’s worden genoemd: verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, tegenpartijrisico, onderhoudsrisico, liquiditeitsrisico, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, objectgerelateerde risico’s, risico’s verbonden aan nieuwe en nog op te leveren objecten, risico’s verbonden aan ligging objecten. Als een of meer risico’s zich manifesteren kan daardoor de vermogenspositie van SynVest Dutch RealEstate Fund NV zodanig worden aangetast dat het prognoserendement en/of de inleg niet kunnen worden (terug)betaald. Deze risicofactoren kunnen ook van invloed zijn op de verkoopprijs van een participatie bij tussentijdse verkoop als gevolg waarvan de participatie bij tussentijdse verkoop mogelijk minder opbrengt dan het investeringsbedrag. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren uit het prospectus.

*Disclaimer
Vermelde rendementen betreffen prognoses. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het prospectus is verkrijgbaar via Sheldon Invest BV.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies