I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
Michigan Student Housing
iMeer
informatie

Propositie in het kort
Deze investering biedt u de mogelijkheid om te investeren in Amerikaanse studentenhuisvesting. Michigan Student Housing betreft de aankoop, renovatie en uiteindelijke verkoop van een bestaande studentencampus van in totaal 302 appartementen met 641 slaapkamers. Het project ligt op loopafstand van de universiteitsgebouwen. Juist hierdoor is het complex gewild onder studenten en daarmee aantrekkelijk voor investeerders. Het verwacht totaalrendement bedraagt 15%* per jaar. De looptijd is naar verwachting 3 jaar.

Het risico ten aanzien van de huurinkomsten wordt beperkt door ruime spreiding aan huurcontracten binnen de portefeuilles en de garantie van de ouders voor de huurcontracten van hun kinderen.

Dit zijn de belangrijkste ingrediënten van het project Michigan Student Housing.

Deze Samenvatting bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen uitgifte van winstdelende obligaties. Deze worden uitgegeven door Vinings Michigan Student Housing. Aan de inhoud van deze Samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Totaal rendement 15%* per jaar
II. Over deze investering

Aanvangsdatum
Heden

Uitgifte
Winstdelende obligaties

Valuta
$

Omvang
3.000.000

Rendement
Verwacht rendement: 15%* per jaar

Looptijd
3 jaar

Uitkeringen
Bij verkoop project

Minimale deelname
150.000 USD

Onderliggende waarde
302 appartementen ten behoeve van studentenhuisvesting

Initiatiefnemer
Investeert samen met de ontwikkelaar mee voor een bedrag van USD 588.000

Inschrijving
Inschrijving dient plaats te vinden via Sheldon Invest. Bij deelname vanaf USD 150.000 bedragen de emissiekosten 3%. Bij deelnames vanaf USD 250.000 bedragen de emissiekosten 1,5%. Bij deelnames vanaf USD 1.000.000 worden er geen emissiekosten in rekening gebracht.

Directie Vinings
III. Over deze opdrachtgever

Vinings
Vinings zet in op het behalen van winst uit de (her)ontwikkeling en de verkoop van woningen. De strategie van Vinings hierbij is om kansrijke vastgoedprojecten in de VS te selecteren in grootstedelijke agglomeraties en gebieden met een sterke economische groei en hierbij te profiteren van schaarste in de vastgoedmarkten.

Track record
Het project Michigan Student Housing is het 7e project van Vinings. Eén van de eerdere projecten is inmiddels afgerond met een rendement van 31% op jaarbasis. Twee andere projecten worden naar verwachting later dit jaar afgerond met een rendement van respectievelijk 15% en 22%.

Initiatiefnemer en bestuur
Het management team van Vinings Nederland bestaat uit de heren Franklin D. Douwes (CEO), Bart A.G.M. van der Poel RA (CFO), mr. Nicolai B. Gelissen (Manager Legal & Investor Relations).

Het management team van Vinings Verenigde Staten bestaat uit de heren mr. Maarten Kuik (Manager operations) en Steve Roe (Chief Investment Officer).

Informatie Memorandum
IV. Aanvullende informatie

U kunt voor deze belegging geen informatie meer aanvragen.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities.
Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Als makelaar informeren wij u periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

Zo stellen wij u in de gelegenheid om kennis te nemen van aantrekkelijke kansen en kunnen u desgewenst begeleiden bij een deelnametraject.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het Informatiememorandum. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het Informatiememorandum is verkrijgbaar via Sheldon Invest B.V.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies