I. Introductie Termsheet Investeringspropositie
Winkelfonds Duitsland 11
iMeer
informatie

Propositie in het kort
Deze investering biedt u de mogelijkheid om te participeren in drie Duitse winkellocaties voor de dagelijkse voorzieningen (food en non-food). Het verwachte directe rendement bedraagt 7,0%* per jaar en zal per kwartaal worden uitgekeerd. Het verwachte totaalrendement bedraagt 8,2%* per jaar. De looptijd bedraagt 7 tot 10 jaar. De huurcontracten zijn afgesloten met grote solvabele huurders, waaronder EDEKA, REWE, Penny en Sparkasse. De looptijd van deze huurcontracten is met gemiddeld 15,5 jaar uitzonderlijk lang. Deelname is mogelijk vanaf € 10.000 (excl. 3% emissiekosten). Het prospectus is goedgekeurd door de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Dit zijn de belangrijkste ingrediënten van Winkelfonds Duitsland 11.

Deze Termsheet bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen uitgifte van aandelen, zoals uitgegeven door Winkelfonds Duitsland 11. Aan de inhoud van deze Termsheet kunnen geen rechten worden ontleend.

Totaal rendement 8,2%* per jaar
II. Over deze investering

Aanvangsdatum
Mei 2015

Uitgifte
Participaties

Valuta

Omvang
€ 8.780.000

Rendement
Verwacht contant rendement: 7,0%*
Verwacht totaal rendement: 8,2%*

Looptijd
7 tot 10 jaar

Uitkeringen
Per kwartaal

Minimale deelname
€ 10.000

Onderliggende waarde
Duitse Winkelcentra

Wijze van financiering
Eigenvermogen : 52%
Vreemd vermogen : 48%

Zekerheden
Zeer langlopende huurtcontracten (gemiddeld 15,5 jaar)

Toezicht
AFM en onafhankelijke stichting

Inschrijving
Inschrijving dient plaats te vinden via Sheldon Invest. Bij deelname vanaf € 10.000 bedragen de emissiekosten 3%. Bij deelnames vanaf € 250.000 bedragen de emissiekosten 1,5%. Bij deelnames vanaf € 1.000.000 worden er geen emissiekosten in rekening gebracht.

Directie AFM getoetst
III. Over deze opdrachtgever

Holland Immo Group NV
Holland Immo Group heeft 14 jaar ervaring en expertise in het initiëren en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland en sinds 2008 in Duitsland. Holland Immo Group heeft reeds 30 vastgoedbeleggingsfondsen met een totaal belegd vermogen van circa € 820 miljoen geïnitieerd, waarvan voor ruim € 285 miljoen aan Duitse winkelvastgoedfondsen.

Initiatiefnemer en bestuur
Het management team van Holland Immo Group bestaat uit de heren L.M. Antonis (lid management team), mr. M. Kühl (directievoorzitter) en mr. T. Kühl (financieel directeur).

De directie beschikt over brede kennis en ervaring op het gebied van fondsbeheer. Zij zijn door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

14 jaar ervaring
IV. Aanvullende informatie

U kunt geen informatie meer aanvragen.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities.
Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Als makelaar informeren wij u periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

Zo stellen wij u in de gelegenheid om kennis te nemen van aantrekkelijke kansen en kunnen u desgewenst begeleiden bij een deelnametraject.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in Winkelfonds Duitsland 11) brengt risico’s met zich mee. Als risico’s worden genoemd: verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisicio, tegenpartijrisico, onderhoudsrisico, liquiditeitsrisico, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, objectgerelateerde risico’s, risico’s verbonden aan nieuwe en nog op te leveren objecten, risico’s verbonden aan ligging objecten in Duitsland. Als een of meer risico’s zich manifesteren kan daardoor de vermogenspositie van Winkelfonds Duitsland 11 zodanig worden aangetast dat het prognoserendement en/of de inleg niet kunnen worden (terug)betaald. Deze risicofactoren kunnen ook van invloed zijn op de verkoopprijs van een participatie bij tussentijdse verkoop als gevolg waarvan de participatie bij tussentijdse verkoop mogelijk minder opbrengt dan het investeringsbedrag. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren uit het prospectus.

Lees verder>>

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het prospectus is verkrijgbaar via Sheldon Invest BV.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies