I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
Winkelfonds Duitsland 16
iMeer
informatie

Propositie in het kort
Holland Immo Group (HIG), een Top-5 aanbieder van besloten vastgoedfondsen voor particuliere beleggers, is in 2001 opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot een solide en betrouwbare aanbieder van vastgoedbeleggingsproducten. Holland Immo Group initieert beleggingen in commercieel vastgoed in Nederland en Duitsland voor de particuliere en institutionele belegger.

Winkelfonds Duitsland 16 belegt in een drietal binnenstedelijk gelegen winkellocaties voor dagelijkse boodschappen (food en non-food), in Hamm, Jülich (Nordrhein-Westfalen) en Sonnenbühl (Baden-Wurttemberg).

Deze samenvatting bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen uitgifte van aandelen, zoals uitgegeven door Winkelfonds Duitsland 16. Aan de inhoud van deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Totaalrendement 6,0%* per jaar
II. Over deze investering

Uitgifte
Participaties

Valuta

Omvang
€ 20.400.000

Rendement
Verwacht direct rendement: 5,5%*
Verwacht totaalrendement: 6,0%*

Looptijd
7-10 jaar

Uitkeringen
Per kwartaal

Minimale deelname
€ 10.000

Onderliggende waarde
Duitse winkelcentra

Wijze van financiering
Eigen vermogen: 58%
Vreemd vermogen: 42%

Zekerheden
Zeer langlopende huurcontracten (gemiddeld 14,4 jaar)

Toezicht
AFM en onafhankelijke stichting

Inschrijving
Inschrijving dient plaats te vinden via Sheldon Invest.

Bestuurders AFM getoetst
III. Over deze opdrachtgever

Holland Immo Group NV
Holland Immo Group heeft ruim 17 jaar ervaring en expertise in het initiëren en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland en sinds 2008 in Duitsland. Holland Immo Group heeft reeds 40 vastgoedbeleggingsfondsen met een totaal belegd vermogen van € 1,1 miljard geïnitieerd. Hiermee is Holland Immo Group een Top-5 aanbieder van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland.

Initiatiefnemers en bestuur
Het management team van Holland Immo Group bestaat uit de heren L.M. Antonis (investor relations, linksboven), mr. M. Kühl (algemeen directeur, rechtsboven), mr. T. Kühl (financieel directeur, linksonder) en M.F.H. Goesten (Investments & Financing, rechtsonder).

De bestuurders beschikken over brede kennis en ervaring op het gebied van fondsbeheer. Zij zijn door de Autoriteit Financiele Markten (AFM) getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) op het gebied van vastgoedbeoordeling, vastgoedselecties, investeringsanalyses, vastgoedbeheer, beleggingsstructuren en fiscaliteit.

Ruim 17 jaar ervaring
IV. Aanvullende informatie

U kunt geen informatie meer aanvragen voor deze investeringspropositie.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities. Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Als makelaar informeren wij u periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

Zo stellen wij u in de gelegenheid om kennis te nemen van aantrekkelijke kansen en kunnen u desgewenst begeleiden bij een deelnametraject.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in Winkelfonds Duitsland 16) brengt risico’s met zich mee. Als risico’s worden genoemd: verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, tegenpartijrisico, onderhoudsrisico, liquiditeitsrisico, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, objectgerelateerde risico’s, risico’s verbonden aan nieuwe en nog op te leveren objecten, risico’s verbonden aan ligging objecten in Duitsland. Als een of meer risico’s zich manifesteren kan daardoor de vermogenspositie van Winkelfonds Duitsland 16 zodanig worden aangetast dat het prognoserendement en/of de inleg niet kunnen worden (terug)betaald. Deze risicofactoren kunnen ook van invloed zijn op de verkoopprijs van een participatie bij tussentijdse verkoop als gevolg waarvan de participatie bij tussentijdse verkoop mogelijk minder opbrengt dan het investeringsbedrag. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren uit het prospectus.

*Disclaimer
Vermelde rendementen betreffen prognoses. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het prospectus is verkrijgbaar via Sheldon Invest BV.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies