Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

Zilver Wonen Fonds CV en Zilver Wonen Fonds Beheer BV staan niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank NV (DNB).

Er wordt gebruik gemaakt van de vrijstellingsregeling Wft. De Participaties zijn niet en zullen niet worden geregistreerd bij de AFM of een toezichthouder in enig andere jurisdictie; dergelijke toezichthouders hebben het Prospectus noch goedgekeurd noch beoordeeld op de accuraatheid en toereikendheid van de hierin gegeven informatie.

Ter zake van de aanbieding van de Participaties aan het publiek in Nederland bestaat ingevolge de Wft geen verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM en op de aanbieding wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers kunnen mogelijk minder dan hun inleg uitgekeerd krijgen. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het Prospectus. Het Prospectus bevat een volledige beschrijving van de kosten en de risico’s. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies