Risico's en belangrijke informatie

DISCLAIMER
* De waarde van uw beleggingen kan zowel stijgen als dalen, waardoor het mogelijk is dat u minder terugkrijgt dan u heeft ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Vermelde rendementen betreffen alle prognoses. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past.

Risicofactoren
U kunt geld uitlenen aan ons. U leent ons een vast bedrag. Wij betalen u dit geld terug. Wij spreken met u af wanneer wij dit geld aan u terugbetalen. Wij betalen u ook rente. Deze lening heet een obligatie. U belegt dan in ons. Wij lenen ook van andere beleggers geld. Dat betekent dat ook andere beleggers obligaties hebben van ons. Let op: beleggen zonder risico's bestaat niet.

Hier leggen wij u uit voor wie de obligaties in het algemeen niet geschikt zijn.
Verder leggen wij u de risico's uit. Dat zijn de volgende risico's:

  1. Risico's van beleggen in onze obligaties.
  2. Risico's waardoor wij de afspraken met u niet nakomen.

Het grootste risico is dat wij uw geld niet kunnen terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat wij failliet gaan.

Beleggen brengt altijd risico's met zich
Wij bieden onze obligaties aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele beleggers. Dat betekent niet automatisch dat de obligaties voor u geschikt zijn als u een particuliere belegger of een professionele belegger bent.

Wij kunnen u niet adviseren of de obligaties voor u geschikt zijn. Dat hangt namelijk af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld van uw persoonlijke omstandigheden. En hoeveel geld u heeft. Of welke beleggingen u al heeft. En of u veel of weinig risico wilt nemen. Wilt u beleggen in onze obligaties? Gaat u dan eerst naar een financieel adviseur.

Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze obligaties te beleggen. Het is belangrijk om ook een deel van uw geld te sparen. En uw geld te verdelen over verschillende beleggingen.

Voor wie zijn onze obligaties niet geschikt?
Hieronder staan een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan kunt u onze obligaties beter niet kopen.

  • U heeft geen ervaring met beleggen.
  • U snapt niet wat wij doen.
  • U snapt niet hoe onze obligaties werken.
  • U wilt geen geld verliezen.
  • U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen.
  • U heeft minder pensioen of minder geld om de belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding) als u geld verliest door de obligaties.
  • U heeft het geld van de obligaties nodig. U kunt het geld niet minimaal 4 jaar missen.
  • U heeft de rente van de obligaties nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding).

Risico's van beleggen in onze obligaties
Wij kunnen niet alle risico's noemen die horen bij beleggen in onze obligaties. Deze kunnen wij ook niet allemaal voorspellen. Hierna leggen wij u alle belangrijke risico's van de obligaties uit.

Niemand wil uw obligaties kopen
Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de obligaties verkopen. Dan mag dat. Maar het is niet zeker dat er altijd iemand is die uw obligaties wil kopen. Het is ook niet zeker dat er iemand is die de obligaties wil kopen voor de prijs die u wilt hebben.

De obligaties hebben geen (beurs)notering
Onze obligaties zijn niet genoteerd aan een gereglementeerde markt, zoals Euronext Amsterdam N.V. U kunt de obligaties dus niet op die manier verkopen. Het kan heel moeilijk zijn om iemand te vinden die geïnteresseerd is in uw obligaties.

De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen
Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u niet wachten totdat wij u de lening terugbetalen? Maar wilt u uw obligatie verkopen? Dan krijgt u de prijs die iemand anders op dat moment wil betalen voor uw obligaties. Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend.

Risico van vervroegde aflossing
Wij mogen de lening eerder aan u terugbetalen. U heeft dan uw geld weer terug. Als u het geld dan opnieuw wilt beleggen, dan kan het zijn dat u minder rente krijgt als u een andere obligatie koopt.

U mag niet stemmen over ons
U koopt van ons een obligatie. Dit is een lening en geen aandeel. U mag daarom niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons bedrijf.

U krijgt ook geen winst
U koopt van ons een obligatie. U geeft ons dus een lening. U krijgt daarvoor rente. Ook krijgt u het geld van de lening terug. U krijgt niets betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). Dat krijgt alleen onze aandeelhouder.

Risico's die horen bij ons
Wij zullen de risico's uitleggen waardoor wij afspraken met u niet kunnen nakomen. Bijvoorbeeld als wij minder of geen geld hebben. Dan kan het zijn dat wij u geen rente kunnen betalen. Of dat wij zelfs uw lening niet meer terug kunnen betalen.

Wij betalen u niet terug
Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om u te betalen. Bijvoorbeeld omdat wij failliet gaan. Of omdat wij niet genoeg woningen kunnen verkopen. Of als wij geen andere lening (bijvoorbeeld van een bank) krijgen. Wij kunnen u de lening dan niet of niet geheel terugbetalen. Ook krijgt u dan geen rente meer of minder rente van ons.

Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen heeft het hypotheekrecht op woningen van ons. De stichting mag deze woningen dan verkopen. Het kan zijn dat de verkoop te weinig oplevert om de rente te betalen. Of om uw lening terug te betalen.

Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen heeft pas een hypotheek als wij woningen kopen
Wij zullen de woningen kopen als de inschrijfperiode is gestopt en wij geschikte woningen hebben gevonden. De stichting krijgt pas een hypotheekrecht als wij een woning hebben gekocht. Tot dat moment heeft de stichting dus nog geen hypotheekrecht. De stichting heeft dan dus geen zekerheid dat u uw geld krijgt als wij de afspraken met u niet nakomen. Wij maken wel al kosten voordat wij de woningen kopen. Wij hebben een deel van de lening dus al gebruikt. Komen we de afspraken met u niet na? Dan kunnen we u dus niet betalen. Ook heeft de stichting dan geen woningen om te verkopen om zo u te kunnen betalen.

Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen heeft niet altijd een hypotheek
Wij mogen de woningen verkopen voordat wij u terugbetalen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen als een huurder overlijdt. Of als de huurder de huurovereenkomst met ons stopt. De stichting zal dan het hypotheekrecht voor die woning vrijgeven. De stichting krijgt pas weer een hypotheekrecht als wij een nieuwe woning kopen. Het kan zijn dat wij nog geen nieuwe woning kopen. Bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe woningen te kopen zijn. Dan heeft de stichting dus minder hypotheekrechten. Of helemaal geen hypotheekrechten als wij alle woningen verkopen en geen nieuwe woningen kopen. Komen we de afspraken met u niet na? Dan heeft de stichting te weinig of zelfs geen woningen om te verkopen om zo u te kunnen betalen.

Wij kunnen geen woningen verkopen
Het kan zijn dat wij de woningen niet kunnen verkopen als wij dat willen. Bijvoorbeeld omdat wij geen kopers kunnen vinden. Dan hebben wij ook geen geld of minder geld om u terug te betalen. Of om u rente te betalen.

De woningen zijn minder waard geworden
Het kan zijn dat een woning minder waard is geworden dan de marktwaarde die de woning had toen wij de woning kochten. Of dat de woning minder waard is geworden dan de prijs die wij ervoor hebben betaald. Dan hebben wij geen geld of minder geld om u te betalen.

Dat heeft ook gevolgen voor het hypotheekrecht van Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen. Wij geven de stichting een hypotheek voor de marktwaarde van de woning als wij die kopen. Dat is de waarde van de woning als die op dat moment verkocht zou worden zonder onze korting. Is de woning minder waard geworden dan de marktwaarde op het moment dat wij de woning kochten? En gaat de stichting woningen verkopen om u terug te betalen omdat wij dat niet doen? Dan kan het zijn dat de woningen niet genoeg waard zijn om u terug te betalen.

Wij kunnen geen woningen aankopen
Wij kopen woningen in Nederland. Het kan zijn dat wij geen of minder woningen kunnen aankopen. Dan krijgen we ook geen geld van de verhuur. Dan hebben wij geen geld of minder geld om u te betalen.

Ook heeft Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen dan geen hypotheekrechten of te weinig hypotheekrechten.

Wij kopen woningen in de Randstad
Wij kopen woningen in de Randstad of net daarbuiten. Wij kopen geen woningen in andere delen van Nederland. Wij spreiden de aankopen dus niet over andere gebieden. Gaat er iets verkeerd in de gebieden waar wij woningen hebben gekocht? Dan kan dat al onze woningen raken. Dan kan het zijn dat wij geen of minder geld hebben om u te betalen.

Wij kunnen de woningen niet verhuren
Het kan zijn dat wij geen of minder woningen kunnen verhuren. Bijvoorbeeld als degene aan wie wij een woning verhuren komt te overlijden en wij de woning nog niet willen of kunnen verkopen. Of dat wij de woning willen verhuren en wij niet meteen een nieuwe huurder kunnen vinden. Dan kan het zijn dat wij geen geld of minder geld hebben om u te betalen.

De woningen kunnen minder waard zijn als deze zijn verhuurd
Het kan zijn dat de woningen worden verkocht, terwijl deze zijn verhuurd. Bijvoorbeeld als Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen de woning verkoopt als wij de afspraken met u niet nakomen. De marktwaarde van de woning kan dan lager zijn, omdat de woning met de huurders erbij wordt verkocht. De marktwaarde is de waarde van de woning als die op dat moment verkocht wordt. Daardoor krijgen wij minder geld.

De belastingregels veranderen voor ons
De belastingregels zijn belangrijk voor ons. Veranderen de belastingregels? Of gaat een rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat wij meer belasting moeten betalen.

Zo gelden er belastingregels voor verhuurders van sociale huurwoningen. Verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen belasting over de waarde van de huurwoningen. Het gaat alleen om huurwoningen waarvan de huurprijs niet hoger is dan € 710,68 per maand (prijspeil 2015). Wij zullen bij de selectie van de woningen er voor zorgen dat wij niet in aanmerking komen voor de verhuurderheffing. Als deze belastingregels veranderen, dan kan het zijn dat wij opeens wel die belasting moeten betalen. Dan hebben wij ook minder of geen geld om u terug te betalen. Of om u rente te betalen.

De woningen zijn verkeerd getaxeerd
De woningen die wij kopen worden getaxeerd. Het kan zijn dat de taxateur een fout maakt. Of dat de taxateur een verkeerde inschatting maakt. Dat kan betekenen dat wij de woning voor een te hoge prijs hebben gekocht. Als wij de woning willen verkopen, krijgen wij minder geld dan wij hadden verwacht. Dan hebben wij ook minder of geen geld om u te betalen.

Wij hebben de onderhoudskosten te laag ingeschat
Woningen moeten goed worden onderhouden. Dat bepaalt met name de waarde van de woning. Wij maken inschattingen voor het onderhoud dat een woning nodig heeft. Maken wij een verkeerde inschatting? Dan kan het zijn dat de kosten voor het onderhoud veel hoger zijn. Dan hebben wij ook minder of geen geld om u te betalen.

De woningen hebben een gebrek
Wij kopen woningen. Wij vragen om een rapport van een deskundige voordat we de woning kopen. Het kan dan toch nog gebeuren dat er een gebrek zit in de woning dat niet in het rapport staat. Of dat het gebrek pas later komt. Het kan ons veel geld kosten om het gebrek te laten maken. Het kan zijn dat wij dan geen geld of minder geld hebben om u te betalen.

Onze dienstverlening gaat niet goed
Het kan zijn dat er iets mis gaat in ons bedrijf of met de woningen. Dan kan het gevolg zijn dat wij minder woningen kunnen aankopen of verkopen. Bijvoorbeeld omdat in de krant stond dat onze dienstverlening niet goed ging.

Anderen betalen ons niet meer
Het kan gebeuren dat anderen ons niet betalen. Bijvoorbeeld de huurders. Of iemand die een woning van ons koopt. Of dat anderen failliet zijn. Dan is dat nadelig voor ons. Het kan zijn dat wij kosten moeten maken om ons geld te krijgen. Bijvoorbeeld kosten voor het voeren van een rechtszaak. Wij hebben dan geen geld of minder geld om u te betalen.

Ook kan het zijn dat een partij waarmee wij samenwerken ons niet of niet op tijd betaalt. Dan krijgen wij ook geen of minder geld om u te betalen.

Er kan een tegenstrijdig belang zijn
Wij werken met verschillende bedrijven samen, zoals Zilver Wonen Fonds Beheer en Sheldon Invest. Die bedrijven horen bij de groep van bedrijven waar wij ook bij horen. Wij maken daarmee afspraken die in de markt gebruikelijk zijn. Deze samenwerking kan toch leiden tot tegenstrijdige belangen. Dat kan gevolgen hebben voor ons bedrijf en onze inkomsten.

Onze concurrenten doen het beter
Wij zijn niet de enigen die deze dienstverlening aanbieden. Ook andere bedrijven doen dit. Komen er nog meer bedrijven die dezelfde diensten aanbieden? Of worden de diensten van die andere bedrijven goedkoper? Dan kan het zijn dat wij onze diensten niet meer kunnen verkopen. Of de prijs aanpassen. Daardoor krijgen wij minder geld.

Onze mensen zijn belangrijk
Het succes van ons bedrijf is van veel dingen afhankelijk. Ook onze bestuurders zijn belangrijk voor ons succes. Als deze bestuurders weg gaan, dan kan dat slecht zijn voor ons. Het kan lastig zijn om nieuwe goede bestuurders te vinden.

De grond van de woning is vervuild
Het kan zijn dat de grond waarop onze woningen staan vervuild is. Dat kost geld om dat te herstellen. Ook kan de overheid van ons eisen dat wij een onderzoek doen naar verontreinigde grond. Dat kost ons ook geld. Als wij deze kosten niet kunnen laten betalen door de veroorzaker, dan moeten wij dit zelf betalen. Dan hebben wij geen of minder geld om u te betalen.

Dat geldt ook voor bijvoorbeeld asbest, als dit in een woning zit. Of als er een olietank in de grond bij de woning zit. Dat kost ons ook geld. Als wij deze kosten niet kunnen laten betalen door de veroorzaker, dan moeten wij dit zelf betalen. Dan hebben wij geen of minder geld om u te betalen.

Het hypotheekrecht is niet geldig
Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen krijgt van ons een hypotheekrecht op onze woningen. Wij spreken met Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen af dat wij het bedrag dat wij u moeten betalen, ook aan Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen verschuldigd zijn. Dit noemen wij een parallelle schuld. Het kan zijn dat deze afspraak niet geldig is volgens Nederlands recht. Dan is ook het hypotheekrecht niet geldig. Komen wij de afspraken met u niet na? Dan kan Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen onze woningen niet verkopen.

Risico van natuurrampen, oorlog en terreur
Het risico bestaat dat bijvoorbeeld natuurrampen, oorlog, terreur onze woningen beschadigen. Wij verzekeren de woningen tegen deze risico's op de in Nederland gebruikelijke manier. Het kan zijn dat onze verzekeraar deze schade niet vergoedt. Dan kost ons dit geld.

De belastingregels voor u kunnen veranderen
De belastingregels zijn belangrijk voor uw obligaties. Veranderen de belastingregels? Of gaat een rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat u (meer) belasting moet betalen.

Andere wetten en regels veranderen
Als de wettelijke regels veranderen, kan dat negatieve gevolgen hebben voor ons bedrijf en onze inkomsten. Bijvoorbeeld als de regels over huurbescherming veranderen. Of als de rechter de regels anders gaat uitleggen. Of als bestemmingsplannen veranderen. Dan kan het zijn dat wij geen of minder geld hebben om u te betalen.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies