Risico's en belangrijke informatie

1. Risicofactoren

U kunt geld uitlenen aan ons. U leent ons een vast bedrag. Wij betalen u dit geld terug.
Wij spreken met u af wanneer wij dit geld aan u terugbetalen. Wij betalen u ook rente.
Deze lening heet een obligatie. U belegt dan in ons. Wij lenen ook van andere beleggers geld. Dat betekent dat ook andere beleggers obligaties hebben van ons. Let op: beleggen zonder risico’s bestaat niet.

In dit hoofdstuk leggen wij u uit voor wie de obligaties in het algemeen niet geschikt zijn.
Verder leggen wij u de risico’s uit. Dat zijn de volgende risico’s:

 1. Risico’s van beleggen in onze obligaties. U leest hierover in hoofdstuk 2.
 2. Risico’s waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest hierover in hoofdstuk 2.

Het grootste risico is dat wij uw geld niet kunnen terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat wij failliet gaan.

1.1 Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee

Wij bieden onze obligaties aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele beleggers. Dat betekent niet automatisch dat de obligaties voor u geschikt zijn als u een particuliere belegger of een professionele belegger bent.

Wij kunnen u niet adviseren of de obligaties voor u geschikt zijn. Dat hangt namelijk af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld van uw persoonlijke omstandigheden. En hoeveel geld u heeft. Of welke beleggingen u al heeft. En of u veel of weinig risico wilt nemen. Wilt u beleggen in onze obligaties? Gaat u dan eerst naar een financieel adviseur.

Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze obligaties te beleggen. Het is belangrijk om ook een deel van uw geld te sparen. En uw geld te verdelen over verschillende beleggingen.

1.2 Voor wie zijn onze obligaties niet geschikt?

Hieronder staan een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan kunt u onze obligaties beter niet kopen.

 • U heeft geen ervaring met beleggen.
 • U snapt niet wat wij doen.
 • U heeft geen verstand van de woningmarkt.
 • U heeft geen verstand van de markt van het verhuren van woningen.
 • U snapt niet hoe onze obligaties werken.
 • U heeft niet eerder in vastgoed belegd.
 • U wilt geen geld verliezen.
 • U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen.
 • U heeft het geld van de obligaties nodig. U kunt het geld niet minimaal 4 jaar missen.
 • U heeft de rente van de obligaties nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding).

1.3 Risico's van beleggen in onze obligaties

Wij kunnen niet alle risico’s noemen die horen bij beleggen in onze obligaties. Deze kunnen wij ook niet allemaal voorspellen. Hierna leggen wij u alle belangrijke risico’s van de obligaties uit.

Niemand wil uw obligaties kopen

Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de obligaties verkopen. Dan mag dat. Maar het is niet zeker dat er altijd iemand is die uw obligaties wil kopen. Het is ook niet zeker dat er iemand is die de obligaties wil kopen voor de prijs die u wilt hebben. Het kan dus zijn dat u uw obligaties niet kunt verkopen.

De obligaties hebben geen (beurs)notering

Onze obligaties zijn niet genoteerd aan een beurs (gereglementeerde markt), zoals Euronext Amsterdam N.V. Wilt u de obligaties verkopen? Dan kunt u de obligaties dus niet op de beurs verkopen. Het kan heel moeilijk zijn om iemand te vinden die geïnteresseerd is in uw obligaties. Het kan dus zijn dat u uw obligaties helemaal niet kunt verkopen.

De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen

Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Wilt u niet wachten totdat wij u de lening terugbetalen? En wilt u uw obligatie verkopen? Dan krijgt u de prijs die iemand anders op dat moment wil betalen voor uw obligaties. Het kan zijn dat die prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend. U krijgt dan dus minder geld voor uw obligatie.

Risico van vervroegde aflossing

Wij mogen de lening eerder aan u terugbetalen. U heeft dan uw geld weer terug. U heeft daardoor over een kortere periode rente voor uw obligatie van ons gekregen. Als u het geld daarna opnieuw wilt beleggen in obligaties, dan kan het zijn dat u minder rente krijgt als u een andere obligatie koopt.

U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering

U koopt van ons een obligatie. Dit is een lening en geen aandeel. U mag daarom niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons bedrijf. U kunt dus niet beslissen over ons bedrijf. U loopt dus het risico dat wij besluiten nemen waar u het niet mee eens bent.

U krijgt geen winst

U koopt van ons een obligatie. U geeft ons dus een lening. U krijgt daarvoor rente. Ook krijgt u het geld van de lening terug. U krijgt dus niets extra betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). Dat krijgt alleen onze aandeelhouder.

1.4 Risico's die horen bij ons

Wij zullen de risico’s uitleggen waardoor wij afspraken met u niet kunnen nakomen. Bijvoorbeeld als wij minder of geen geld hebben. Dan kan het zijn dat wij u geen rente kunnen betalen. Of dat wij zelfs uw lening niet meer terug kunnen betalen.

Wij betalen u niet omdat wij failliet gaan

Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om u te betalen. Als wij failliet gaan, hebben wij geen geld om u te betalen. Dan krijgt u dus niets betaald. Wij kunnen failliet gaan als we bijvoorbeeld de woningen hebben verkocht en de kopers ons niet betalen.
Dan hebben wij geen geld om onze eigen afspraken na te komen. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente betaald krijgt.

Wij betalen u niet omdat wij geen andere lening kunnen krijgen

Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om u terug te betalen.
Wij kunnen u dan terugbetalen door geld van bijvoorbeeld een bank te lenen. Het kan zijn dat de bank ons geen geld wil lenen. Dan hebben wij minder geld om u terug te betalen. Dan kan het zijn dat u minder betaald krijgt.

Wij betalen u niet omdat onze kosten te hoog zijn

Wij hebben een schatting van onze kosten gemaakt. Het kan zijn dat de kosten hoger of lager zijn dan wij verwachten. Zijn de kosten hoger? Dan kan het zijn dat wij niet genoeg geld hebben om u rente te betalen. Of om u helemaal terug te betalen. Dan kan het zijn dat u niets betaald krijgt. Of dat u minder terugbetaald krijgt.

Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen heeft pas een hypotheek als wij woningen kopen

Wij zullen de woningen kopen als de periode om in te schrijven voor deze obligaties is gestopt en wij geschikte woningen hebben gevonden. De stichting krijgt pas een eerste hypotheekrecht als wij een woning hebben gekocht. Tot dat moment heeft de stichting dus nog geen hypotheekrecht. Wij hebben dan wel al geld van de obligaties ontvangen. De stichting krijgt geen pandrecht op dit geld. Komen we de afspraken met u niet na? Dan kan de stichting dit geld dus niet gebruiken om u terug te betalen. Of om u rente te betalen. U krijgt dan dus minder of geen rente betaald. Of u krijgt helemaal minder of niets terugbetaald.

Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen heeft niet altijd een hypotheek

Wij mogen de woningen verkopen voordat wij u terugbetalen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen als een huurder overlijdt. Of als een huurder de huurovereenkomst met ons stopt.
De stichting zal dan het hypotheekrecht voor die woning vrijgeven.

Verkopen wij een woning? Dan zetten wij het bedrag dat wij voor de woning ontvangen op onze bankrekening. Met het geld op de bankrekening kunnen wij u terugbetalen. Wij kunnen het geld op de bankrekening ook gebruiken om nieuwe woningen aan te kopen. Of om onze kosten te betalen. De stichting krijgt geen pandrecht op het geld op deze bankrekening. Komen wij de afspraken met u niet na? Dan kan de stichting het geld op de bankrekening niet zelf gebruiken om u te betalen.

De stichting krijgt pas weer een eerste hypotheekrecht als wij een nieuwe woning kopen. Het risico bestaat dat wij niet meteen een nieuwe woning kunnen kopen. Bijvoorbeeld omdat wij geen geschikte woningen kunnen vinden. Dan staat het geld langer op onze bankrekening dan wij van plan waren.

Komen we de afspraken met u niet na? Dan kan de stichting het geld op de bankrekening dus niet gebruiken om u terug te betalen. Of om u rente te betalen. U krijgt dan dus minder of geen rente betaald. Of u krijgt minder of niets terugbetaald.

Soms moet de stichting het hypotheekrecht vrijgeven

Wij kunnen van de stichting eisen om het hypotheekrecht vrij te geven. Dat zullen wij niet zomaar doen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen als wij een lening bij een bank nodig hebben om u terug te betalen en de bank het hypotheekrecht eist van ons. Of omdat wij de woning willen verkopen.

Komen wij de afspraken met u niet na? Dan heeft de stichting dus minder of zelfs geen woningen om te verkopen om u zo te betalen. U krijgt dan dus minder terugbetaald. Of u krijgt helemaal niets terugbetaald.

Wij kunnen geen woningen verkopen

Wij willen u terugbetalen met het geld dat wij krijgen als wij woningen verkopen. Het kan zijn dat wij niet genoeg woningen kunnen verkopen. Dan hebben wij niet genoeg geld om u terug te betalen. U krijgt dan dus minder terugbetaald. Of u krijgt helemaal niets terugbetaald.

Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen kan de woningen niet verkopen

Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen heeft het eerste hypotheekrecht op onze woningen. Komen wij de afspraken met u niet na? Dan kan Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen onze woningen namens u verkopen. Het kan zijn dat Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen onze woningen niet kan verkopen. U krijgt dan dus minder terugbetaald. Of u krijgt helemaal niets terugbetaald.

De woningen zijn minder waard geworden

Wij willen u terugbetalen met het geld dat wij krijgen als wij woningen verkopen. Het kan zijn dat een woning minder waard is geworden dan de marktwaarde die de woning had toen wij de woning kochten. Verkopen wij de woning dan toch? Dan krijgen wij minder geld voor de woning dan de marktwaarde van de woning toen hij werd aangekocht.

Wij hebben de woning met een korting gekocht. Dit is een korting op de marktwaarde. Is de marktwaarde van de woning € 100.000? Dan kopen wij die voor € 80.000. Is de prijs van de woning lager dan de marktwaarde als wij die verkopen? Dan kan het dus zijn dat wij dan niet genoeg geld hebben om u terug te betalen. U krijgt dan dus minder terugbetaald. Of u krijgt helemaal niets terugbetaald.

Wij lenen minder dan € 2.480.000

Wij willen € 2.480.000 lenen van beleggers. Het kan zijn dat wij minder kunnen lenen. In dat geval hebben wij wel dezelfde kosten. Maar als wij minder lenen, zijn die kosten wel hoger in verhouding tot de lening. Dan kan het zijn dat wij geen geld of minder geld hebben om u terug te betalen.

Wij kunnen geen woningen aankopen

Wij willen woningen in Nederland kopen. Het kan zijn dat wij geen geschikte woningen kunnen vinden. Als wij geen woningen aankopen of minder woningen aankopen, dan hebben wij geen woningen of minder woningen om te verhuren. Dat betekent dat wij geen geld van de verhuur of minder geld van de verhuur krijgen.

Wij willen de rente voor de obligaties betalen met het geld van de verhuur. Als wij niet genoeg woningen hebben om te verhuren, hebben wij ook niet genoeg geld om rente te betalen. U krijgt dan dus minder rente betaald. Of u krijgt helemaal geen rente betaald.

Kunnen wij geen of minder geschikte woningen kopen? Dan laten wij het geld dat wij van u lenen op onze bankrekening staan.

Met het geld op de bankrekening kunnen wij u terugbetalen. Wij kunnen het geld op de bankrekening ook gebruiken om onze kosten te betalen. De stichting krijgt geen pandrecht op het geld op deze bankrekening. Komen wij de afspraken met u niet na? Dan kan de stichting het geld op de bankrekening niet zelf gebruiken om u te betalen.

Hebben wij helemaal geen woningen gekocht binnen 3 maanden na sluiting van de emissie? Dan betalen wij u eerder terug. Wij hebben wel al kosten gemaakt voor deze aanbieding van obligaties. Het kan zijn dat wij daarom geen of minder geld hebben om u terug te betalen. Of om u rente te betalen.

Hebben wij al woningen gekocht, maar nog niet genoeg? Dan proberen wij tot maximaal 12 maanden na sluiting van de emissie om geschikte woningen te kopen.

Lukt dat niet? Dan betalen wij u ook eerder terug. Wij betalen dan zoveel mogelijk van de lening eerder aan u terug. Hoeveel wij precies kunnen terugbetalen, hangt af van hoeveel woningen wij al hebben gekocht en van onze kosten. Wij zullen evenveel per obligatie terugbetalen.

Wij kopen woningen in Nederland

Wij kopen woningen in de volgende provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Wij spreiden de aankopen dus niet over andere gebieden. Gaat er iets verkeerd in de gebieden waar wij woningen hebben gekocht? Dan kan het verkeerd gaan met alle woningen die wij in dat gebied hebben gekocht. Bijvoorbeeld dat wij niet genoeg woningen kunnen verkopen. Of dat de prijs van al onze woningen daalt. Dan hebben wij niet genoeg geld om u terug te betalen. U krijgt dan dus minder terugbetaald. Of u krijgt helemaal niets terugbetaald.

Wij kunnen de woningen niet verhuren

Het kan zijn dat wij geen of minder woningen kunnen verhuren. Wij willen de rente voor de obligaties betalen met het geld dat wij krijgen voor de verhuur van onze woningen. Gaat er iets mis met het verhuren van onze woningen? Bijvoorbeeld als de persoon aan wie wij een woning verhuren overlijdt. Dan kan het zijn dat we de woning alleen voor een lagere prijs kunnen verhuren. Dan krijgen we minder geld van de verhuur. Of dat we geen nieuwe huurder kunnen vinden. Dan krijgen wij geen geld meer van de verhuur van die woning. Het kan ook zijn dat wij de woning dan nog niet willen verkopen. Bijvoorbeeld omdat de marktomstandigheden slecht zijn en wij de woning niet voor een goede prijs kunnen verkopen.

Krijgen we hierdoor dus minder geld of geen geld? Dan kan het zijn dat wij geen geld of minder geld hebben om u rente te betalen. U krijgt dan dus minder rente betaald. Of u krijgt helemaal geen rente betaald.

De woningen kunnen minder waard zijn als deze zijn verhuurd

Het kan zijn dat wij een woning verkopen, terwijl deze is verhuurd. De marktwaarde van de woning in verhuurde staat kan dan lager zijn, omdat de woning met de huurders erbij wordt verkocht. Wij lopen dan het risico dat wij een lagere prijs krijgen voor de woning dan dat wij nodig hebben om u terug te betalen. U krijgt dan dus minder terugbetaald. Of u krijgt helemaal niets terugbetaald.

Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen kan de woningen verkopen als wij de afspraken met u niet nakomen. Dat kan de stichting ook doen als de woningen nog verhuurd zijn. Het kan zijn dat de stichting dan een lagere prijs krijgt voor de woning doordat deze is verhuurd. De stichting heeft daardoor minder geld om u terug te betalen. U krijgt dan dus minder terugbetaald. Of u krijgt helemaal niets terugbetaald.

De belastingregels veranderen voor ons

De belastingregels zijn belangrijk voor ons. Veranderen de belastingregels? Of gaat een rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat wij meer belasting moeten betalen.

Zo gelden er belastingregels voor huurwoningen waarvan de huurprijs niet hoger is dan
€ 710,68 per maand (prijspeil 2016, dit prijspeil is voor 3 jaar bevroren sinds 1 januari 2016. Dit zijn sociale huurwoningen. Verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen belasting over de waarde van de huurwoningen.
Dat is de verhuurderheffing. Wij zullen bij de selectie van de woningen er voor zorgen dat wij de woningen niet voor een sociale huurprijs verhuren of wij zullen er voor zorgen dat wij niet meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren. Wij hoeven dus geen verhuurderheffing te betalen.

Deze belastingregels kunnen veranderen. Zo kan de sociale huurprijs stijgen. Wij lopen dan het risico dat wij meer belasting moeten betalen. Of dat wij duurdere woningen moeten aankopen, zodat wij meer huur kunnen vragen. Dan maken wij meer kosten en hebben wij ook minder of geen geld om uw rente te betalen. U krijgt dan dus minder rente betaald. Of u krijgt helemaal geen rente betaald.

De woningen zijn verkeerd getaxeerd

De woningen die wij kopen, worden getaxeerd door een deskundige. De deskundige bepaalt de marktwaarde van de woning in niet-verhuurde staat. Het kan zijn dat de deskundige die de woning beoordeelt een fout maakt. Of dat de deskundige een verkeerde inschatting maakt. Dat kan betekenen dat wij de woning voor een te hoge prijs hebben gekocht. Als wij de woning willen verkopen, krijgen wij minder geld dan wij hadden verwacht. Dat betekent dat wij minder geld hebben om u terug te betalen.

Wij hebben de onderhoudskosten te laag ingeschat

Woningen moeten goed worden onderhouden. Dat bepaalt met name de waarde van de woning. Wij maken inschattingen voor het onderhoud dat een woning nodig heeft. Maken wij een verkeerde inschatting? Dan kan het zijn dat de kosten voor het onderhoud veel hoger zijn.
Dan hebben wij ook minder of geen geld om u rente te betalen. U krijgt dan dus minder rente betaald. Of u krijgt helemaal geen rente betaald.

De woningen hebben een gebrek

Wij kopen woningen. Wij vragen om een rapport van een deskundige voordat we de woning kopen. Het kan dan toch nog gebeuren dat er een gebrek zit in de woning dat niet in het rapport staat. Of dat een gebrek pas later komt. Het kan ons veel geld kosten om het gebrek te laten maken. Het kan zijn dat wij daardoor geen geld of minder geld hebben om u rente te betalen. Of om u helemaal terug te betalen. U krijgt dan dus geen of minder rente betaald. Of u krijgt minder terugbetaald.

Onze dienstverlening gaat niet goed

Het kan zijn dat er iets mis gaat in ons bedrijf of met onze dienstverlening. Het gevolg kan zijn dat wij minder woningen kunnen aankopen of verkopen. Het kan zijn dat wij daardoor geen geld of minder geld hebben om u terug te betalen. Of om u rente te betalen. U krijgt dan dus minder betaald. Of u krijgt helemaal niets betaald.

Wij komen slecht in het nieuws

Wij kunnen slecht in het nieuws komen. Dan kan het zijn dat woningeigenaren hun woningen niet meer aan ons willen verkopen en wij dus geen woningen kunnen aankopen.
Of dat wij geen woningen meer kunnen verkopen. Onder ‘Wij kunnen geen woningen verkopen’ en onder ‘Wij kunnen geen woningen aankopen’ leest u wat dit betekent.
Het kan zijn dat wij daardoor geen geld hebben, of minder geld hebben om u terug te betalen. Of om u rente te betalen. U krijgt dan minder betaald. Of u krijgt helemaal niets betaald.

Anderen betalen ons niet meer

Het kan gebeuren dat anderen ons niet betalen. Bijvoorbeeld de huurders. Of iemand die een woning van ons koopt. Dan is dat nadelig voor ons. Het kan zijn dat wij kosten moeten maken om ons geld te krijgen. Bijvoorbeeld kosten voor het voeren van een rechtszaak. Wij hebben dan geen geld of minder geld om u te betalen. Ook kan het zijn dat een partij waarmee wij samenwerken ons niet of niet op tijd betaalt. Dan krijgen wij ook minder geld om u terug te betalen. Of om u rente te betalen. U krijgt dan dus minder rente betaald. Of u krijgt minder terugbetaald.

Er kan een tegenstrijdig belang zijn

Wij werken met verschillende bedrijven samen, zoals Zilver Wonen Fonds Beheer en Sheldon Invest. Wij maken daarmee afspraken die gebruikelijk zijn. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over 1) de werkzaamheden die Zilver Wonen Fonds Beheer en Sheldon Invest voor ons zullen doen, 2) over hoe deze werkzaamheden zullen worden gedaan en 3) over de prijs van deze werkzaamheden. Deze samenwerking kan toch leiden tot tegenstrijdige belangen. Dat kan gevolgen hebben voor ons bedrijf en onze inkomsten. Zilver Wonen Fonds Beheer voert werkzaamheden voor ons uit. Die werkzaamheden voert Zilver Wonen Fonds Beheer ook uit voor Zilver Wonen Fonds C.V., Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V., Zilver Wonen Obligatie Fonds III B.V. en Zilver Wonen Obligatie Fonds IV B.V. Zilver Wonen Fonds Beheer kan daardoor beslissingen nemen die gunstiger zijn voor deze vennootschappen dan voor ons. Zo kan het voorkomen dat Zilver Wonen Fonds Beheer woningen voor deze vennootschappen aankoopt die beter zijn dan de woningen die Zilver Wonen Fonds Beheer aankoopt voor ons. Dan kan het zijn dat wij woningen voor een lagere prijs moeten verhuren of dat wij bijvoorbeeld meer kosten moeten maken voor onderhoud. Dan krijgen wij ook geen of minder geld om uw rente te betalen. U krijgt dan dus minder betaald. Of u krijgt helemaal niets betaald.

De heren Marco Gambino en Ton van der Schelde zijn (indirect) aandeelhouder en (indirect) bestuurder van Zilver Wonen Fonds Beheer. Zij zijn ook (indirect) aandeelhouder en (indirect) bestuurder van ons. Zij kunnen dus beslissingen nemen die gunstig zijn voor Zilver Wonen Fonds Beheer en niet voor ons.

Dan kan het zijn dat wij bijvoorbeeld meer kosten hebben of minder inkomsten uit de verhuur van onze woningen. Dan krijgen wij geen of minder geld om u rente te betalen. U krijgt dan dus minder rente betaald. Of u krijgt helemaal geen rente betaald.

Wij betalen Sheldon Invest en Zilver Wonen Fonds Beheer voor hun werkzaamheden. Sheldon Invest zal de obligaties verkopen aan beleggers. Wij betalen Sheldon Invest 4% over het bedrag van de obligaties die via Sheldon Invest zijn verkocht. Sheldon Invest krijgt ook een vergoeding van iedere belegger voor het doorgeven van de inschrijving aan ons. Die vergoeding is € 250.

Wij betalen Zilver Wonen Fonds Beheer 3% van het definitieve leenbedrag met een maximum van € 74.400 voor haar werkzaamheden voor de woningen (zie hoofdstuk 8). Deze kosten betalen wij in één keer als de emissie doorgaat. Ook betalen wij Zilver Wonen Fonds Beheer in totaal € 25.000 voor het structureren van ons en deze aanbieding van obligaties. Deze kosten betalen wij ook in één keer als de emissie doorgaat. De emissie gaat niet door indien ons bestuur hiertoe besluit op basis van later bekend geworden feiten.

Onze concurrenten doen het beter

Wij zijn niet de enigen die deze dienstverlening aanbieden. Ook andere bedrijven doen dit. Komen er nog meer bedrijven die dezelfde diensten aanbieden? Of worden de diensten van die andere bedrijven goedkoper? Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat wij geen woningen meer kunnen kopen of dat wij de huurprijs moeten verlagen. Daardoor krijgen wij minder geld om u rente te betalen. U krijgt dan dus geen of minder rente betaald.

Onze mensen zijn belangrijk

Het succes van ons bedrijf is van veel dingen afhankelijk. Ook onze bestuurders zijn belangrijk voor ons succes. Als deze bestuurders weggaan, dan kan dat slecht zijn voor ons. Het kan lastig zijn om nieuwe goede bestuurders te vinden. Als dit te lang duurt dan lopen wij het risico dat onze dienstverlening dan niet meer goed gaat. Of dat wij extra kosten hebben om nieuwe bestuurders te vinden. Wij hebben dan geen geld of minder geld om u terug te betalen. Of om u rente te betalen. U krijgt dan dus minder betaald.

De woningen die wij kopen kunnen extra kosten hebben

Wij kunnen woningen kopen die extra kosten hebben. Bijvoorbeeld een woning met een vereniging van eigenaren of met erfpacht. Dan moeten wij betalen voor de vereniging van eigenaren of voor erfpacht. Onze kosten zijn daardoor hoger. Wij hebben dan geen geld of minder geld om u rente te betalen. U krijgt dan dus geen of minder rente betaald.

De grond van de woning is vervuild

De woningen die wij kopen laten wij keuren door een deskundige. Het kan zijn dat de grond waarop onze woningen staan toch vervuild blijkt te zijn, bijvoorbeeld door een olietank in de grond. Dat kost ons geld om dat te herstellen. Of het kost ons geld omdat wij de huurprijs van de woning moeten verlagen. Ook kan de overheid van ons eisen dat wij een onderzoek doen naar vervuilde grond. Dat kost ons ook geld. Als wij deze kosten niet kunnen laten betalen door de veroorzaker, dan moeten wij dit zelf betalen. Dan hebben wij geen of minder geld om u rente te betalen. U krijgt dan dus minder betaald. Of u krijgt helemaal niets betaald. Het kan ook zijn dat wij de woning voor een lagere prijs moeten verkopen. Dan hebben wij minder geld om u terug te betalen.

Dat geldt ook voor bijvoorbeeld asbest, als dit in een woning zit. Dit moeten wij ook laten herstellen. Dat kost ons geld. Als wij deze kosten niet kunnen laten betalen door de veroorzaker, dan moeten wij dit zelf betalen. Dan hebben wij geen of minder geld om u terug te betalen. Of om u rente te betalen. U krijgt dan dus minder betaald. Of u krijgt helemaal niets betaald. Het kan ook zijn dat wij de woning voor een lagere prijs moeten verkopen. Dan hebben wij minder geld om u terug te betalen.

Het hypotheekrecht is niet geldig

Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen krijgt van ons een eerste hypotheekrecht op onze woningen. Wij spreken met de stichting af dat wij het bedrag dat wij u moeten betalen, ook aan de stichting verschuldigd is. Dit noemen wij een parallelle schuld. Dit is niet in de Nederlandse wet geregeld. Het is onzeker of het Nederlandse recht toestaat dat een hypotheek wordt gevestigd voor de stichting als wij geen geld van de stichting lenen. Het kan zijn dat een Nederlandse rechter oordeelt dat onze afspraak met Stichting Obligatiehouders Zilver Wonen Fondsen niet geldig is. Dan is ook het hypotheekrecht niet geldig. Komen wij de afspraken met u niet na? Dan kan de stichting onze woningen niet verkopen. U krijgt dan dus niets terugbetaald.

Risico van natuurrampen, oorlog en terreur

Het risico bestaat dat bijvoorbeeld natuurrampen, oorlog of terreur onze woningen beschadigen. Wij verzekeren de woningen tegen deze risico’s op de in Nederland gebruikelijke manier. Het kan zijn dat onze verzekeraar deze schade niet vergoedt. Dan kost ons dit geld.
Dan kan het zijn dat wij geen of minder geld hebben om u terug te betalen. Of om u rente te betalen. U krijgt dan dus minder betaald. Of u krijgt helemaal niets betaald.

De belastingregels voor u kunnen veranderen

De belastingregels zijn belangrijk voor uw obligaties. Verandert de overheid de belastingregels voor u? Bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of overdrachtsbelasting? Of gaat een rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat u (meer) belasting moet betalen over onze obligaties.

Andere wetten en regels veranderen

Als de wettelijke regels veranderen, kan dat negatieve gevolgen hebben voor ons bedrijf en onze inkomsten. Bijvoorbeeld als de regels over huurbescherming veranderen. Of als de rechter de regels anders gaat uitleggen. Of als bestemmingsplannen veranderen. Wij lopen dan het risico dat wij extra kosten moeten maken of de woningen moeilijker kunnen verkopen of verhuren. Dan kan het zijn dat wij geen of minder geld hebben om u terug te betalen. Of om u rente te betalen. U krijgt dan dus geen of minder rente betaald. Of u krijgt minder terugbetaald.

Wij keren winst uit aan onze aandeelhouders

Na ieder kalenderjaar bepalen wij of wij winst hebben gemaakt. Het gaat om de winst na aftrek van belastingen. Hebben wij winst gemaakt? En is ons eigen vermogen positief? Dan is het beleid van ons bestuur om 50% van die winst aan onze aandeelhouders te betalen. Hebben wij geen winst gemaakt? Dan krijgen onze aandeelhouders geen dividend. Hebben wij verlies gemaakt? Dan krijgen onze aandeelhouders natuurlijk ook niets.

Hebben wij winst aan onze aandeelhouders betaald? En hebben wij daarna verlies gemaakt? Dan kan het dus zijn dat wij u niet kunnen terugbetalen.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies