I. Introductie Samenvatting Investeringspropositie
Zilver Wonen Obligatie Fonds V BV
iMeer
informatie

Propositie in het kort
Zilver Wonen Obligatie Fonds V gebruikt de obligatielening voor de aankoop van woningen van senioren. Zij verkopen de woning om de overwaarde vrij te spelen, zonder te moeten verhuizen want zij huren de woning direct weer terug. De woningen bevinden zich op goed bereikbare locaties in Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht, Overijssel, Gelderland of Noord-Brabant.

Het Zilver Wonen Obligatie Fonds V plaatst een obligatielening ter grootte van € 2,48 miljoen. Inschrijving is mogelijk op nominale coupures van € 20.000. Er worden in totaal 124 obligaties uitgegeven. Deze obligaties hebben een vaste rentecoupon van 4,5%. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd. De looptijd bedraagt 4 jaar waarna de nominale waarde op 100% wordt afgelost.

Als zekerheid wordt een recht van 1e hypotheek op de Nederlandse woningportefeuille verstrekt. Obligatiehouders hebben dan een dekking van ruim 100% op hun inleg. De inschrijving is inmiddels gestart en wordt verzorgd door Sheldon Invest. Obligaties kunnen worden gekocht via Sheldon Invest. Bij inschrijving worden geen emissiekosten berekend, maar een vaste order- en administratievergoeding van € 250 (ongeacht de hoogte van de inschrijving). Dit is dus een vast bedrag.

Doel bestemming van deze obligatie-emissie
Het kapitaal dat met deze obligatielening wordt aangetrokken, is bestemd voor de verdere opbouw van de woningportefeuille.

Dit zijn de belangrijkste ingrediënten van deze investering.

Vaste rente 4,5% per jaar
II. Over deze investering

Aanvangsdatum
Februari 2017

Uitgifte
Obligaties

Valuta

Omvang
€ 2.480.000

Rendement
Vaste rentecoupon van 4,5%

Looptijd
4 jaar (aflossing 100% nominaal)

Uitkeringen
Per kwartaal

Minimale deelname
€ 20.000

Onderliggende waarde
Nederlandse huurwoningen van senioren

Zekerheden
Recht van 1e hypotheek op de Nederlandse woningportefeuille.
Dekking van circa 100% op de inleg

Toezicht
Stichting Zilver Wonen Obligatie Fondsen. Onafhankelijk bestuur en toezicht

Financieel overzicht

Investering Rente jaar 1 Rente jaar 2 Rente jaar 3 Rente jaar 4 Totaal
€ 20.000 € 900 € 900 € 900 € 900 € 3.600
€ 40.000 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 7.200
€ 60.000 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 10.800
€ 80.000 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 14.400
€ 100.000 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 18.000

Inschrijving
Inschrijving dient plaats te vinden via Sheldon Invest.

Zilver Wonen Obligatie Fonds V BV (directie)
III. Over deze opdrachtgever

De dienstverlening van het Zilver Wonen Fonds
Het Zilver Wonen Obligatie Fonds V koopt woningen van senioren (minimale leeftijd 65 jaar) in Nederland. Vervolgens gaan deze senioren de woning van ons huren. Via deze opzet kan de eigenaar van de woning de “verborgen” financiële waarde benutten, zonder te verhuizen. De woningen worden aangekocht met een korting van minimaal 20% op de marktwaarde. Vanzelfsprekend verloopt de koop-/verkoop-/verhuurtransactie via een notaris. De jaarlijkse huursom bedraagt ten minste 5,5% van de marktwaarde. Als de huurder de woning verlaat, wordt deze verkocht tegen de actuele marktwaarde of verhuurd aan een nieuwe bewoner.

Initiatiefnemers en bestuur
De directie bestaat uit de heren T.J. van der Schelde (1964) en M. Gambino (1966). Als team hebben zij gezamenlijk meer dan 40 jaar ervaring met vastgoed en investeringen. De directie wordt ondersteund door een team van professionele medewerkers.

T.J. van der Schelde (1964)
Vastgoedbeheer

De heer Van der Schelde (1964) is voormalig bankier bij de Rabobank (gedurende 25 jaar) waar hij diverse directiefuncties heeft vervuld in de regio Rotterdam. Sinds 2009 is hij partner bij de BSCO Groep, een partij die zich bezighoudt met financieringen, investeringen en (proces)managementvraagstukken, veelal op het gebied van onroerend goed. Hij heeft een ruime maatschappelijke betrokkenheid op zowel economisch als cultureel en sportief gebied. Gezamenlijk met de heer Gambino heeft hij diverse projecten succesvol afgerond. In 2013 is besloten om gezamenlijk het Zilver Wonen Fonds op te richten. Daarin bundelen zij hun financiële expertise en kennis van vastgoed.

M. Gambino (1966)
Investor Relations

De heer Gambino (1966) is sinds 1988 actief in de effectenwereld. In mei 2000 werden de cliënten van Nederland Effecten, het bedrijf waarvan hij mede- eigenaar was, overgedaan aan Kreeuwen Effecten. Hierna vestigde hij zich als zelfstandig consultant. Met zijn bedrijf Sheldon Consult adviseerde en ondersteunde hij diverse financiële instellingen bij het plaatsen van emissies. Zijn cliënten waren voornamelijk actief in private equity en vastgoedinvesteringen. In 2008 richtte hij samen met de heer De Louwer Sheldon Invest BV op. Deze financiële instelling is in het bezit van een vergunning als beleggingsonderneming op grond van artikel 2:96 van de Wft en staat daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. Als bestuurder van Sheldon Invest is de heer Gambino door de AFM getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid.

Hypotheekrecht op woningportefeuille
IV. Aanvullende informatie

U kunt geen informatie meer aanvragen.

Sheldon Invest
V. Over Sheldon Invest

Sheldon Invest is investeringsmakelaar.

Enerzijds verschaffen wij investeerders toegang tot private beleggingsproposities. Anderzijds verschaffen wij opdrachtgevers toegang tot de kapitaalmarkt. Een rol die momenteel actueler is dan ooit nu banken moeilijk financiering verstrekken.

Als makelaar informeren wij u periodiek via email over deze doorgaans gesloten markt voor particulieren.

Zo stellen wij u in de gelegenheid om kennis te nemen van aantrekkelijke kansen en kunnen u desgewenst begeleiden bij een deelnametraject.

 
VI. Autoriteit Financiële Markten

Sheldon Invest BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de AFM en heeft een doorlopende vergunning op grond van artikel 2:96 Wft.

 
VII. Risico’s en belangrijke informatie

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers kunnen mogelijk minder dan hun inleg uitgekeerd krijgen. Het prospectus bevat gegevens die voor beleggers noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over het Zilver Wonen Obligatie Fonds V en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus. Het prospectus is onder meer verkrijgbaar via de uitgevende instelling. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Zilver Wonen Obligatie Fonds V BV staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank NV (DNB). Ter zake van de aanbieding van de Obligaties aan het publiek in Nederland bestaat ingevolge de Wft geen verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM en op de aanbieding wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM. Aan de inhoud van deze projectpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Door het versturen van deze persoonsgegevens geeft u Sheldon Invest en de aan haar verbonden ondernemingen toestemming om u in de toekomst te informeren over investeringen en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zich op elk moment afmelden via www.sheldoninvest.nl.

Sheldon Invest maakt gebruik van cookies ter verbetering van uw gebruiksgemak. Meer informatie Accepteer cookies