5% - 5,5% Gedekte obligatielening

Voor wie?
U heeft vermogen opgebouwd en leeft (deels) van het rendement uit uw beleggingen. In de eerste plaats kiest u voor zekerheid en rust. U wilt ook een aantrekkelijk rendement behalen en bent vooral geïnteresseerd in obligaties.

Het 1ᵉ Hypotheek Fonds BV heeft een goed trackrecord opgebouwd. Er zijn negen obligatieleningen geplaatst voor een totaalbedrag van ruim € 23 miljoen. Hiervan is
€ 16 miljoen inmiddels afgelost. Alle obligatieleningen presteren conform prognoses.

Deze obligaties in het kort

U belegt in een solide beleggingsproduct met het recht van 1 hypotheek als zekerheid. Deze obligaties geven een vaste rente van 5% of 5,5% per jaar. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw deelnamebedrag. Koopt u voor € 20.000 aan obligaties dat ontvangt u 5% vaste rente per jaar. Koopt u voor € 100.000 of meer aan obligaties dan ontvangt u een vaste rente van 5,5% per jaar. Alle obligaties hebben een looptijd van 4 jaar. Er wordt niet met banken gewerkt, alleen met investeerders.

Gedekte obligaties
U koopt gedekte obligaties. De obligatielening heeft – op het moment van uitgifte – een dekking van 145%. Dat houdt in dat de waarde van het onderpand 45% hoger is dan de hoogte van de obligatielening. Als obligatiehouder heeft u (via de stichting) het recht van 1ᵉ hypotheek op het betreffende vastgoed. In dit onderpand bevinden zich 81 kleine zorgappartementen, een kinderdagverblijf en een sportschool.

Staat van dienst
Inmiddels heeft het 1ᵉ Hypotheek Fonds BV een goed trackrecord opgebouwd. Alle obligatieleningen presteren conform prognoses.

AfgelostOmvang in €Datum aflossing
Hypotheekobligatie I1,25 miljoen2020
Hypotheekobligatie II2,2 miljoen2020
Hypotheekobligatie III1,7 miljoen2021
Hypotheekobligatie IV2,6 miljoen2019
Hypotheekobligatie V1,8 miljoen2022
Hypotheekobligatie VI4 miljoen2021
Hypotheekobligatie VII3,1 miljoen2022

 

 

 

Pending

 

 

Hypotheekobligatie VIII4,6 miljoenAflossing per 2024
Hypotheekobligatie IX2,48 miljoenAflossing per 2023/2025
Hypotheekobligatie X9,58 miljoenAflossing per 2026/2027


Deze samenvatting bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen uitgifte van obligaties door het fonds. Aan de inhoud van deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Omvang in €

Minimale deelname in €

Vaste rente

Looptijd

Wie is uw leningnemer?


Welkom Vastgoed Veenendaal BV (Welkom)
Wat doet "Welkom"? Mensen voor maximaal twee jaar onderdak bieden, een baan helpen vinden en weer koers in het leven geven. Wonen, werken, leren en zorg: dat zijn de speerpunten. Met dit sociale woon-/zorgconcept geven zij mensen een duwtje in de goede richting. Zo krijgen mensen met minder geluk een tweede kans en kunnen zij na twee jaar zelfverzekerd uitstromen. Uniek, betrokken en kansrijk.


Sociaal woon-/zorgconcept
Bij "Welkom" krijgen mensen woonruimte, werkgelegenheid, een opleiding en vooral: elkaar. Daarmee onderscheidt "Welkom" zich van bestaande hulpverlening. Zij geloven dat juist die integratie zorgt voor een veilige omgeving. Dat hebben ze nodig voor een succesvolle terugkeer naar de maatschappij.


Wonen
"Welkom" biedt comfortabele woonplekken tegen een betaalbare prijs voor een kortere periode. Het zijn gemeubileerde studio’s. Iedereen heeft een eigen plek in het complex. In de buurt zijn winkels, horeca en supermarkten.

Aanvullende informatie?

Indien u interesse heeft in deze investeringspropositie dan kunnen wij u van aanvullende informatie voorzien.

Tevens kunnen wij een persoonlijke afspraak voor u verzorgen met de fondsbeheerder. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen. Onze relatiebeheerders zijn bereikbaar via 020 54 737 10.

* Risico's en overige informatie

Investeren brengt altijd financiële risico’s met zich mee. De waarde van een investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De eventueel in rekening te brengen emissiekosten en/of administratiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet (altijd) meegenomen in de berekening van het rendement. 

Het prospectus/informatiememorandum van elke investering is verkrijgbaar via Sheldon Invest. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus/informatiememorandum. U wordt geacht om het prospectus/informatiememorandum van elke investering aandachtig te bestuderen. Hierin staat alles vermeld wat belangrijk is en dient als basis voor het vormen van uw beslissingen. 

Voor een uitgebreide toelichting inzake de risico’s van de via Sheldon Invest aangeboden investeringen, wordt verwezen naar het hoofdstuk “Risicofactoren” uit elk prospectus/informatiememorandum.

Investeerders worden geen cliënt bij Sheldon Invest maar bij haar opdrachtgever(s). Sheldon Invest geeft geen (belegging) advies en waarde- of kwaliteitsoordeel aan beleggers over de aangeboden investeringen. Beleggers dienen zelf – al dan niet met behulp van een adviseur – te bepalen of de aangeboden investeringen passend zijn.

Meer risico's