1ᵉ Hypotheekobligatie VIII

Het 1e Hypotheek Fonds biedt private investeerders de mogelijkheid om Nederlands vastgoed te financieren. Met de 1e hypotheekobligaties investeert u uitsluitend met het recht van 1e hypotheek. De huidige obligaties zijn voor ruim 175% gedekt door het onderliggende vastgoed.

Introductie

I. Propositie in het kort

Het 1ᵉ Hypotheek Fonds biedt private investeerders de mogelijkheid om Nederlands vastgoed te financieren. Met de 1e hypotheekobligaties investeert u uitsluitend met het recht van 1ᵉ hypotheek. De huidige obligaties zijn voor ruim 175% gedekt door het onderliggende vastgoed. Ze geven een vaste rente van 5% per jaar en hebben een vaste looptijd. Het 1ᵉ Hypotheek Fonds werkt niet met banken. Private investeerders nemen de zekerheidspositie in die normaliter banken innemen bij het afgeven van een lening. U neemt als investeerder de rol van de bank over.

Door de lage spaarrente zijn veel private investeerders op zoek naar alternatieven. Maar dan wel alternatieven met een aantrekkelijke zekerheidspositie en een degelijke rentevergoeding. De effectenbeurs is door de hoge volatiliteit voor veel van deze investeerders geen optie. De 1ᵉ Hypotheekobligatie VIII kan interessant voor u zijn. Deze obligaties hebben een solide onderpand op de inleg. De waarde van het onderpand is namelijk ruim 75% hoger dan de hoogte van de obligatielening. De 1e Hypotheekobligatie VIII wordt gebruikt voor de tijdelijke herfinanciering van de vastgoedobjecten Bedrijvenpark Nooreinde te Landsmeer. Bij inschrijving worden geen emissiekosten berekend, maar een vaste administratievergoeding van € 250 (ongeacht de hoogte van de inschrijving).

Omvang fonds (€)

Minimale deelname (€)

Rendement (vaste rentecoupon)

Ruim 175% dekking

III. Over deze opdrachtgever

De mensen achter deze investering.

Uitgevende instelling
De uitgevende instelling van de 1ᵉ Hypotheekobligatie VIII is Novag Exploitatie BV. Met behulp van 1ᵉ Hypotheek Fonds is zij in staat gesteld om deze obligaties te structureren. 1ᵉ Hypotheek Fonds heeft reeds 7 obligatieleningen voor een totaal bedrag van circa € 17 miljoen opgezet.

Initiatiefnemer en bestuur
De directie van 1e Hypotheek Fonds bestaat uit de heren V.M. Berk en R. de Louwer. Als team hebben zij gezamenlijk meer dan 30 jaar ervaring met vastgoed, financieringen en investeringen. Deze ervaring heeft betrekking op alle facetten van het opzetten en het beheren van beleggingsfondsen, zoals financieel, juridisch, investor relations en rapportages. De directie wordt ondersteund door een team van professionele medewerkers.

V.M. Berk(1978)

De heer Berk (1978) is zijn financiële carrière gestart bij één van de grotere onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland. In 2009 maakte hij de overstap naar Sheldon Invest. Sheldon Invest is een investeringsmakelaar uit Amsterdam die investeerders toegang biedt tot private beleggingsproposities. Sheldon Invest is in het bezit van een vergunning als beleggingsonderneming op grond van artikel 2:96 Wft en staat daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en de Nederlandsche Bank. Bij Sheldon Invest is de heer Berk verantwoordelijk voor de afdeling Investor Relations. Hij is betrokken geweest bij meer dan 60 plaatsingen van beleggingsproposities met een totale omvang van circa 500 miljoen. De heer Berk is één van de initiatiefnemer van 1ᵉ Hypotheek Fonds, dat in 2015 is opgericht. Bij het 1ᵉ Hypotheek Fonds is hij medeverantwoordelijk voor het dagelijks bestuur alsmede de Investor Relations.

Drs. ing R. de Louwer(1971)

De heer De Louwer (1971) is sinds 1997 actief in de wereld van vastgoedbeleggingen. Na zijn studie bedrijfskunde vestigde hij zich als zelfstandig adviseur. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de realisatie van diverse vastgoedbeleggingsfondsen ten behoeve van Nederlandse investeerders. Vanaf januari 2000 was hij als financieel directeur verbonden aan één van de grootste aanbieders van vastgoedfondsen in Nederland. Hier had hij de dagelijkse leiding en hield hij zich voornamelijk bezig met het structureren van vastgoed naar vastgoedfondsen. Deze fondsen investeerden in Nederlands, Duits, Amerikaans, Canadees en Oost-Europees vastgoed. Vanaf 2008 is hij als ondernemer actief. Hij is directeur en medeaandeelhouder van Sheldon Invest. Als bestuurder van Sheldon Invest is de heer de Louwer door de AFM getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid.

Aanvullende informatie?

Indien u interesse heeft in deze investeringspropositie dan kunnen wij u van aanvullende informatie voorzien.

Tevens kunnen wij voor u een persoonlijke afspraak inplannen met deze opdrachtgever. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen. Onze relatiebeheerders zijn bereikbaar via 020 54 737 10.

* Risico's en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in 1e Hypotheekobligatie VIII) brengt risico’s met zich mee. Als risico’s worden genoemd: Rentebetalingsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid, waarderingsrisico, aflossing en risico van vervroegde aflossing, tegenpartijenrisico, uitgevende instelling is afhankelijk van haar bestuursleden, concurrentierisico, kostenrisico, faillissementsrisico, fiscaal risico, algemene juridische risico’s, politiek risico, risico van onafhankelijk bestuur van de Stichting Obligatiehouders, waarde risico en het tijd risico.

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk risicofactoren uit het informatiememorandum.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers kunnen mogelijk minder dan hun inleg uitgekeerd krijgen. Het informatiememorandum bevat gegevens die voor de beleggers noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over de 1e Hypotheekobligatie VIII en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het informatiememorandum. Het informatiememorandum is onder meer verkrijgbaar via Sheldon Invest. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. 1e Hypotheekobligatie VIII staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank NV (DNB). Ter zake van de aanbieding van de Obligaties aan het publiek in Nederland bestaat ingevolge de Wft geen verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM en op de aanbieding wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM. Aan de inhoud van deze projectpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Door het versturen van de persoonsgegevens geeft u Sheldon Invest en de aan haar verbonden ondernemingen toestemming om u in de toekomst te informeren over investeringen en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zich op elk moment afmelden via Sheldon Invest BV.

Meer risico's