Duprofa Super Convenience Fund

Duprofa Super Convenience Fund is een beleggingsfonds met daarin (wijk)winkelcentra, gedomineerd door supermarkten en convenience gerelateerde huurders. Het fonds streeft een investeringsvolume van circa 50 miljoen na.

Introductie

I. Propositie in het kort

Het fonds investeert in Nederlands vastgoed en belegt in (wijk)winkelcentra en supermarkten in heel Nederland met als eerste aankoop een wijkwinkelcentrum, gelegen in Enschede. De objecten dienen bij te dragen aan een gemiddeld direct rendement van 6.5% over een periode van 10 jaar. Uitkering zal per kwartaal plaatsvinden.

Deze samenvatting bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen uitgifte van participaties door Duprofa Super Convenience Fund. Aan de inhoud van deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Minimale deelname (€)

Gemiddelde direct rendement

Verwacht totaal rendement (prognose)

III. Over deze opdrachtgever

De mensen achter deze investering.

Duprofa
Duprofa beheert diverse vastgoedfondsen in Nederland. Hun expertise ligt in het beleggen in met name (wijk)winkelcentra. Als betrokken familiebedrijf zijn zij zeer kritisch op de uitbreiding van de portefeuille. Deze laten zij graag gestaag - op een gezonde manier - groeien. De totale portefeuille heeft een waarde van circa 60 miljoen euro.

Initiatiefnemer en fondsbeheerder
De directie bestaat uit Jhr. Ing. Frank Gevaerts van Geervliet en zoon Jhr. Alexander Gevaerts Msc.

F. Gevaerts

Frank Gevaerts is sinds 1974 actief in het vastgoed en begonnen bij de FGH-bank als taxateur. Na verschillende managementfuncties te hebben bekleed in zowel de bancaire wereld als de projectontwikkeling, is hij in 1988 als ondernemer op het gebied van vastgoedfinancieringen verder gegaan. In 2011 begon hij met de oprichting van vastgoedfondsen.

A. Gevaerts

Alexander Gevaerts heeft, na voltooien van zijn studie International Management aan Nyenrode, praktijkervaring opgedaan bij de bouw- en vastgoedafdeling van Lidl GmbH.

IV. Downloads

Het investeringsmemorandum en de daarbij horende bijlagen kunnen hieronder worden gedownload.

Aanvullende informatie?

Indien u interesse heeft in deze investeringspropositie dan kunnen wij u van aanvullende informatie voorzien.

Tevens kunnen wij voor u een persoonlijke afspraak inplannen met één van de initiatiefnemers van Duprofa Super Convenience Fund. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen. Onze relatiebeheerders zijn bereikbaar via 020 54 737 10.

* Risico's en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in het Duprofa Super Convenience Fund) brengt risico’s met zich mee zoals wordt vermeld in het investeringsmemorandum, waaronder o.a. het risico van marktwaardedaling, leegstand, rentefluctuaties, (her)financiering, het risico van beperkte liquiditeit van de participaties. De waarde van de belegging kan dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het investeringsmemorandum. Het investeringsmemorandum bevat gegevens die voor beleggers noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over het Duprofa Super Convenience Fund en de daaraan verbonden kosten en risico’s. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het Duprofa Super Convenience Fund en haar beheerder staan niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Ter zake van de aanbieding van de participaties aan het publiek in Nederland bestaat ingevolge de Wft geen verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een investeringsmemorandum dat is goedgekeurd door de AFM en op de aanbieding wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM.

Vermelde rendementen betreffen prognoses. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het investeringsmemorandum. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het investeringsmemorandum is verkrijgbaar via Sheldon Invest BV.

Meer risico's