IMMO Huurwoningfonds 3 belegt op 11 locaties in woningen en parkeerplaatsen gelegen in provincies Noord-Brabant en Gelderland.

Introductie

I. Propositie in het kort

IMMO Huurwoningfonds 3 belegt op 11 locaties in woningen en parkeerplaatsen gelegen in provincies Noord-Brabant en Gelderland. De objecten omvatten in totaal 289 woningen, waarvan 215 in de gereguleerde sector en 74 in de vrije sector en 356 parkeerplaatsen. Deze woningen zijn uit het bouwjaar 2012 tot en met 2020 en hebben een energielabel A.

Het verwacht gemiddeld direct rendement bedraagt 5,1% per jaar en zal per kwartaal worden uitgekeerd. Het verwacht gemiddeld totaal rendement bedraagt 8,2% per jaar.

Minimale deelname

Fondsomvang (€)

Verwacht totaal rendement

AFM getoetst

III. Over deze opdrachtgever

De mensen achter deze investering.

Holland Immo Group BV
IMMO Huurwoningfonds 3 is een initiatief van Holland Immo Group BV. Holland Immo Group heeft ruim 18 jaar ervaring en expertise in het initiëren en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland en sinds 2008 in Duitsland. Holland Immo Group heeft reeds 49 vastgoedbeleggingsfondsen met een totaal belegd vermogen van ruim € 1,35 miljard geïnitieerd. Hiermee is Holland Immo Group een Top-5 aanbieder van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland.

Initiatiefnemer en bestuur
Het management team van Holland Immo Group bestaat uit de heren L.M. Antonis (investor relations, links), mr. T. Kühl (financieel directeur, midden) en mr. M. Kühl (algemeen directeur, rechts).

De bestuurders beschikken over brede kennis en ervaring op het gebied van fondsbeheer. Zij zijn door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) op het gebied van vastgoedbeoordeling, vastgoedselecties, investeringsanalyses, vastgoedbeheer, beleggingsstructuren en fiscaliteit.

Aanvullende informatie?

Indien u interesse heeft in deze investeringsproposities dan kunnen wij u van aanvullende informatie voorzien.

Tevens kunnen wij voor u een persoonlijke afspraak inplannen met één van de initiatiefnemers van het 8,2%* IMMO Huurwoningfonds 3. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen. Onze relatiebeheerders zijn bereikbaar via 020 54 737 10.

IV. Downloads

Het prospectus en de daarbij horende bijlagen kunnen hieronder worden gedownload.

V. Risico's en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in IMMO Huurwoningfonds 3) brengt risico’s met zich mee, waaronder het risico’ van marktwaardedaling, huurderving, leegstand, rentefluctuaties en (her)financiering. Omdat niet uit te sluiten is dat ten gevolge van COVID-19 huurders hun baan en daarmee hun inkomsten zullen verliezen, vergroot de huidige COVID-19 pandemie de kans dat dit risico zich voordoet en de kans dat dit risico leidt tot een groter aantal huurovereenkomsten dat wordt beëindigd dan onder normale omstandigheden. Deze risico’s, alsmede andere (markt)omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat negatieve waardefluctuaties optreden en rendementen lager uitkomen dan het geprognosticeerde rendement. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren uit het prospectus.

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers kunnen mogelijk minder dan hun inleg uitgekeerd krijgen. Het prospectus bevat gegevens die voor de beleggers noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over IMMO Huurwoningfonds 3 en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus. Het prospectus is onder meer verkrijgbaar via Sheldon Invest. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past.

Vermelde rendementen betreffen prognoses in het neutrale scenario. In het prospectus zijn nog drie andere scenario’s doorgerekend, het break even, het pessimistische en optimistische scenario. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De emissiekosten bedragen 3% en zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement. De verwachte rendementen zijn op basis van de uitgangspunten, zoals weergegeven in het prospectus, waaronder een beleggingshorizon van 10 jaar.
De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd al aanprijzing van de aangeboden participaties. Potentiële beleggers wordt aanbevolen het prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen voordat ze een beleggingsbeslissing nemen.

Aan de inhoud van deze projectpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Door het versturen van de persoonsgegevens geeft u Sheldon Invest en de aan haar verbonden ondernemingen toestemming om u in de toekomst te informeren over investeringen en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zich op elk moment afmelden via Sheldon Invest BV.

Meer risico’s