IMMO Zorgwoningfonds 5

IMMO Zorgwoningfonds 5 belegt in twee nieuw te bouwen woon(zorg)locaties, Hoog Dalem in Gorinchem (Zuid-Holland) en De Bleijenhoek in Bladel (Noord-Brabant). 

Introductie

I. Propositie in het kort

IMMO Zorgwoningfonds 5 belegt in twee nieuw te bouwen woon(zorg)locaties, Hoog Dalem in Gorinchem (Zuid-Holland) en De Bleijenhoek in Bladel (Noord-Brabant). De objecten omvatten in totaal 109 zelfstandige (senioren/zorg)appartementen en 99 parkeerplaatsen. De bewoners bestaan hoofdzakelijk uit senioren variërend van geen of met kleine tot grotere zorgbehoefte.

Het verwacht gemiddeld direct rendement bedraagt 5,1%* per jaar en zal per kwartaal worden uitgekeerd. Het verwacht gemiddeld totaal rendement bedraagt 6%* per jaar.

¹ De emissiekosten zijn een vergoeding voor het bijbrengen van het kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement.

Omvang fonds (€)

Minimale deelname (€)

III. Over deze opdrachtgever

De mensen achter deze investering.

Holland Immo Group BV
IMMO Zorgwoningfonds 5 is een initiatief van Holland Immo Group BV. Holland Immo Group heeft 19 jaar ervaring en expertise in het initiëren en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland en sinds 2008 in Duitsland. Holland Immo Group heeft reeds 51 besloten vastgoedbeleggingsfondsen met een totaal belegd vermogen van ruim € 1,4 miljard geïnitieerd. Hiermee is Holland Immo Group een Top-5 aanbieder van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland.

Initiatiefnemer en bestuur
Het management team van Holland Immo Group bestaat uit de heren L.M. Antonis (Investor Relations), mr. T. Kühl (COO), mr. M. Kühl (CEO) en J.N.P.T. Mooij (CFO).

De bestuurders beschikken over brede kennis en ervaring op het gebied van fondsbeheer. Zij zijn door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) op het gebied van vastgoedbeoordeling, vastgoedselecties, investeringsanalyses, vastgoedbeheer, beleggingsstructuren en fiscaliteit.

IV. Downloads

Het prospectus en de daarbij horende bijlagen kunnen hieronder worden gedownload.

* Risico's en belangrijke informatie

Vermelde rendementen betreffen prognoses. In de berekening van het rendement zijn de emissiekosten van 3% niet meegenomen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Beleggen (in dit geval in IMMO Zorgwoningfonds 5) brengt risico’s met zich mee zoals wordt vermeld in het prospectus, waaronder het risico van marktwaardedaling, leegstand, rentefluctuaties, (her)financiering, verlies van vermogen bij niet gespreid beleggen en beperkte verhandelbaarheid van de participaties. De waarde van de belegging kan daardoor dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe groot de impact is van de gevolgen van COVID-19 op de marktwaarde van de huurwoningmarkt op de lange termijn. Beleggers die overwegen deel te nemen in het fonds wordt geadviseerd kennis te nemen van deze risico’s. Deze risico’s worden in hoofdstuk 2 van het prospectus beschreven. Het prospectus is o.a. verkrijgbaar bij Sheldon Invest. Waarschuwing: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is.

Aan de inhoud van deze projectpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Door het versturen van de persoonsgegevens geeft u Sheldon Invest en de aan haar verbonden ondernemingen toestemming om u in de toekomst te informeren over investeringen en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zich op elk moment afmelden via Sheldon Invest BV.

Meer risico's