Litifund 3 BV

Liesker Procesfinanciering richt zich op procesfinanciering en is de marktleider in Nederland. Litifund 3 is onderdeel van Liesker Procesfinanciering en investeert in kansrijke civiele claims naar Nederlands recht middels procesfinanciering op basis van no cure, no pay.

Introductie

I. Propositie in het kort

Liesker Procesfinanciering richt zich op procesfinanciering en is de marktleider in Nederland. Litifund 3 is onderdeel van Liesker Procesfinanciering en investeert in kansrijke civiele claims naar Nederlands recht middels procesfinanciering op basis van no cure, no pay.

Litifund 3 maakt voor de selectie en het management van de rechtszaken gebruik van de uitgebreide kennis en kunde van Liesker Procesfinanciering. In alle claims waarin Litifund 3 gaat investeren, zal Liesker Groep (indirect) voor 10% mee-investeren.

Obligatiehouders ontvangen een vaste rente van 8% per jaar, daarnaast ontvangen obligatiehouders een winstdeling. Bij een deelname van € 20.000,- komt de totale rente voor obligatiehouders naar verwachting uit op 14% op jaarbasis. Bij een deelname van € 100.000,- komt de totale rente voor obligatiehouders naar verwachting uit op 15,5% op jaarbasis.

Deze samenvatting bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen uitgifte van aandelen, zoals uitgegeven door Litifund 3. Aan de inhoud van deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

II. Over deze investering

De gegevens van deze investering in het kort.

Financieel overzicht

Variant A: bij deelname van € 20.000

InvesteringRente jaar 1Rente jaar 2Rente jaar 3Rente jaar 4Rente jaar 5Totaal
€ 20.000€ 1.600€ 1.600€ 1.600€ 21.319€ 7.942€ 34.061
€ 40.000€ 3.200€ 3.200€ 3.200€ 42.638€ 15.884€ 68.122
€ 80.000€ 6.400€ 6.400€ 6.400€ 85.276€ 31.768€ 136.244
€ 100.000€ 8.000€ 8.000€ 8.000€ 106.595€ 39.710€ 170.305


Variant B: bij deelname van € 100.000

InvesteringRente jaar 1Rente jaar 2Rente jaar 3Rente jaar 4Rente jaar 5Totaal
€ 100.000€ 8.000€ 8.000€ 8.000€ 106.597€ 46.458€ 177.055
€ 200.000€ 16.000€ 16.000€ 16.000€ 213.194€ 92.916€ 354.110
€ 300.000€ 24.000€ 24.000€ 24.000€ 319.791€ 139.374€ 531.165
€ 400.000€ 32.000€ 32.000€ 32.000€ 426.388€ 185.832€ 708.220

* Bovenstaande tabellen geven een modelmatige prognose weer. In jaar 1, 2 en 3 wordt alleen rente betaald. In jaar 4 wordt rente en aflossing betaald en in jaar 5 rente, aflossing en de winsuitering/winstafhankelijke rente. Er is geen verplichting vanuit het fonds om eerder dan einddatum af te lossen of winst uit te keren.

Omvang fonds (€)

Minimale deelname (€)

III. Over deze opdrachtgever

Het bedrijf Liesker Procesfinanciering is in 2011 door Chris Liesker en Sara Liesker opgericht, daarvoor waren zij beiden advocaat. Het gebeurde in hun advocaatperiode vaak dat er halverwege een procedure gestopt moest worden omdat de cliënt de advocaatkosten niet meer kon betalen. Daar hebben zij hun werk van gemaakt: investeren in rechtszaken, ook wel procesfinanciering of litigation funding genoemd.

Liesker Procesfinanciering is in 2011 opgericht door Chris Liesker en Sara Liesker. Liesker Procesfinanciering richt zich op procesfinanciering en is daarin de marktleider in Nederland. Met gezamenlijk ruim 40 jaar proceservaring hebben Chris en Sara in 2011 een ‘gat in de markt’ gevonden, waarbij bedrijven en particulieren zonder kostenrisico kunnen procederen.

Het aantal aanvragen en de totale claimwaarde zijn sinds 2011 elk jaar sterk gegroeid. Er zijn door Liesker Procesfinanciering inmiddels voor ruim 135 claims gefinancierd. 82 daarvan zijn reeds afgewikkeld, het gerealiseerde rendement daarop bedroeg ruim 52% op jaarbasis.

Aanvullende informatie?

Indien u interesse heeft in deze investeringspropositie dan kunnen wij u van aanvullende informatie voorzien.

Tevens kunnen wij voor u een persoonlijke afspraak inplannen met één van de initiatiefnemers van het Litifund 3. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen. Onze relatiebeheerders zijn bereikbaar via 020 54 737 10.

V. Risico's en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in Litifund 3) brengt risico’s met zich mee. Als risico’s worden genoemd: Rentebetalingsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid, waarderingsrisico, aflossing en risico van vervroegde aflossing, tegenpartijenrisico, uitgevende instelling is afhankelijk van haar bestuursleden, concurrentierisico, kostenrisico, faillissementsrisico, fiscaal risico, algemene juridische risico’s, politiek risico, risico van onafhankelijk bestuur van de Stichting Obligatiehouders, waarde risico en het tijd risico. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk risicofactoren uit het informatiememorandum.

*Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers kunnen mogelijk minder dan hun inleg uitgekeerd krijgen. Het informatiememorandum bevat gegevens die voor de beleggers noodzakelijk zijn om een oordeel te vormen over het Litifund 3 en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het informatiememorandum. Het informatiememorandum is onder meer verkrijgbaar via Sheldon Invest. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het Litifund 3 staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank NV (DNB). Ter zake van de aanbieding van de Obligaties aan het publiek in Nederland bestaat ingevolge de Wft geen verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM en op de aanbieding wordt geen toezicht uitgeoefend door de AFM. Aan de inhoud van deze projectpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Door het versturen van de persoonsgegevens geeft u Sheldon Invest en de aan haar verbonden ondernemingen toestemming om u in de toekomst te informeren over investeringen en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zich op elk moment afmelden via Sheldon Invest BV.

Meer risico's