Obligatie Plus Fonds

Obligaties leveren tegenwoordig nauwelijks nog rendement op. Maar dat geldt niet voor alle obligaties. Er zijn obligaties waarmee ook in het afgelopen jaar prima rendementen zijn behaald. 

Het gaat hierbij om hypotheek- en financieringsobligaties. Veel van deze obligaties zijn gedekt door vastgoed en hebben en hebben een zekerheid van 140% bij aanvang. Het gaat hierbij om woning- en commercieel vastgoed.  Maar bijvoorbeeld ook collectieve auto-lease financieringen zijn als obligatievorm beschikbaar en erg aantrekkelijk.

Tot voor kort konden particuliere investeerders nauwelijks deze aantrekkelijke obligaties aankopen. Deze worden namelijk vaak rechtstreeks bij professionele partijen worden gestald, zoals pensioenfondsen. Maar met de komst van het Obligatie Plus Fonds is daar verandering in gekomen. Via dit fonds kunt u als particulier nu ook beleggen in deze aantrekkelijke obligaties.

I. Propositie in het kort

U belegt uw geld in het Obligatie Plus Fonds. Het fonds investeert deze gelden in hypotheek- en financieringsobligaties. De rentes op de aangekochte obligaties worden door het fonds ontvangen. Deze bepalen het rendement wat het fonds behaald. Het rendement wordt herbelegd en dus niet (periodiek) uitgekeerd. U kunt echter tweemaal per maand uw stukken aan- of verkopen. Het Obligatie Plus Fonds heeft een rendement doelstelling van 3% tot 6% op jaarbasis.

AFM
Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Amsterdam.

Minimale deelname (€)

Rendement in 2021

Doelrendement

III. Over deze opdrachtgever

30 jaar ervaring

Het Obligatie Plus Fonds wordt beheert door Wijs & van Oostveen Fund Management BV.  Wijs & van Oostveen heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van vermogensbeheer, beleggingsadvies, execution only en het beheer van beleggingsfondsen.

R. Schuckink Kool

Fondsmanager
De fondsmanager het Obligatie Plus Fonds is Robert Schuckink Kool. Dhr. Schuckink Kool heeft 25 jaar ervaring in de financiële wereld. Binnen Wijs & van Oostveen Fundmanagement is hij hoofd research en met zijn team verantwoordelijk voor het beheer van het Obligatie Plus Fonds. Zijn specialiteit en kennis ligt vooral op het gebied van research en kwantitatieve beleggingsstrategieën. Zijn team binnen research en trading ondersteunt hem op het gebied van analyses en het modelleren van de beleggingen. Ook is hij directeur van Trend Invest, een platform voor thematische beleggingen.

IV. Downloads

Het prospectus en de daarbij horende bijlagen kunnen hieronder worden gedownload.

* Risico's en belangrijke informatie

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Beleggen (in dit geval in Obligatie Plus Fonds) brengt risico’s met zich mee. Als risico’s worden genoemd: marktrisico, erosierisico, tegenpartijrisico, afwikkelingsrisico, inflatierisico, liquiditeitsrisico, valutarisico, verhandelbaarheidsrisico, contractsrisico, bewaarrisico, dividendrisico en risico van wet- en regelgeving. Als een of meer risico’s zich manifesteren kan daardoor de vermogenspositie van Obligatie Plus Fonds zodanig worden aangetast dat het prognoserendement en/of de inleg niet kunnen worden (terug)betaald. Deze risicofactoren kunnen ook van invloed zijn op de verkoopprijs van een participatie bij tussentijdse verkoop als gevolg waarvan de participatie bij tussentijdse verkoop mogelijk minder opbrengt dan het investeringsbedrag. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren uit het prospectus.

Vermelde rendementen betreffen prognoses. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het prospectus is verkrijgbaar via Sheldon Invest BV.

Meer risico's