SynVest Dutch RealEstate Fund

Voorschot rendement6%
Gerealiseeerd rendement9,2%
Deelnamegrens€ 2.500
Aan- en verkopenMaandelijks
UitkeringenPer maand

Dit fonds in het kort

Dit fonds koopt en beheert een gevarieerde portefeuille van vastgoedobjecten verspreid over diverse locaties in heel Nederland. De nadruk ligt op panden die ook in de toekomst aan blijvende behoeften zullen voorzien. Het gaat om:

 • Supermarkten
 • Wijkwinkelcentra
 • Gezondheidscentra
 • Bedrijfs- en kantoorpanden

Tot de huurders behoren onder meer betrouwbare partijen zoals Jumbo, Kruidvat, Action, en Kwantum.

Gerealiseerd fondsrendement van 9,2%
Het verwachte directe rendement bedraagt 6% op jaarbasis. Sinds de oprichting in 2020 investeert het SynVest Dutch RealEstate Fund succesvol in diverse vastgoedobjecten met een gemiddeld jaarlijks fondsrendement van 9,2%.

SynVest Dutch RealEstate Fund NV heeft een fondsvermogen van € 400 miljoen

Rendement
Deze participaties geven een voorschotrendement van 6% op jaarbasis. Dit wordt maandelijks uitgekeerd. Sinds de oprichting in 2020 investeert het fonds succesvol in vastgoed hetgeen een gemiddeld jaarlijks fondsrendement van 9,2% heeft opgeleverd.

Het rendement bestaat uit de huurpenningen die aan het fonds worden betaald. Het fonds keert deze ontvangen huurpenningen (minus kosten) uit aan haar participanten als rendement. Het fonds kan hierdoor maandelijks een voorschotrendement van 6% aan haar participanten uitkeren.

Deelnamegrens
Toetreding tot het fonds vindt plaats door aankoop van participaties tegen de geldende intrinsieke waarde. Het te investeren bedrag dient ten minste € 2.500 te bedragen. De intrinsieke waarde bepaalt dus hoeveel participaties er voor het deelnamebedrag gekocht kunnen worden.

Aankoopkosten
Participaties kunnen worden gekocht via Sheldon Invest. Bij uw inschrijving worden geen emissiekosten berekend.

Verkoopkosten
Omdat bij de aankoop van vastgoed veel kosten worden gemaakt, is vastgoed een lange termijn belegging. Gedurende de eerste drie jaar zijn dit bijvoorbeeld

 • De makelaarscourtage
 • Acquisitie- en selectiekosten
 • Overdrachtsbelasting

De uitstapkosten komen ten goede aan het fonds, niet aan de beheerder.

De uitstapkosten worden berekend over de verkoopwaarde waarbij wordt gekeken naar het moment waarop investeringen zijn gedaan.

De uitstapkosten zijn:
Jaar 1: 9%
Jaar 2: 7%
Jaar 3: 5%
Na 3 jaar zijn de uitstapkosten altijd 2,5%

Maandelijks aankopen, uitbreiden en verkopen
Het grote verschil met andere vastgoedfondsen is de mogelijkheid om uw belegging uit te breiden of (gedeeltelijk) te verkopen. Er is geen einddatum, u bepaalt zelf wanneer u uit het fonds stapt. Om beleggers in het fonds te beschermen, gelden er bij de verkoop van uw belegging wel een paar voorwaarden. Lees altijd het prospectus en de Essentiële-informatiedocument (Eid).

Aankopen
Sheldon Invest fungeert als plaatsingsagent en begeleidt het plaatsingsproces van participaties onder investeerders. Zij is een ‘beleggingsonderneming’ in de zin van de Wft en beschikt als zodanig over een vergunning van de AFM. Naast de AFM houdt ook de Nederlandse Bank (DNB) toezicht op Sheldon Invest.

De procedure
U kunt op elk gewenst moment participaties aan- en/of bijkopen. Heeft u interesse en wilt u participaties (bij)kopen?

Dan leest u hieronder hoe dat kunt doen.

 1. Het inschrijfformulier.
  Met het inschrijfformulier kunt u participaties aankopen. Het volledig ingevulde inschrijfformulier stuurt u samen met de benodigde documenten op naar Sheldon Invest. Dit formulier treft u aan op onze website bij downloads.
 1. Overschrijven van het investeringsbedrag. U ontvangt van het fonds een verzoek om het investeringsbedrag naar de bankrekening van het fonds over te schrijven. Als het fonds al uw informatie en uw investeringsbedrag heeft ontvangen, laat het fonds u weten dat u de participaties krijgt. U ontvangt een bevestiging dat u bent ingeschreven.

Nadat u bent ingeschreven kunt u digitaal toegang krijgen tot uw belegging in MijnSynVest.

Verkopen
Het grote verschil met andere vastgoedfondsen is de mogelijkheid om uw belegging maandelijks (gedeeltelijk) te verkopen. U bepaalt zelf wanneer u uit het fonds stapt.

De procedure
Aan de verkoop zijn kosten en een uitstaptermijn verbonden. U kunt uw belegging (of een deel hiervan) verkopen via uw account bij MijnSynVest of neemt telefonisch contact op met SynVest.

Om het vastgoedfonds en andere beleggers te beschermen hanteert SynVest een maximale uitstaptermijn. Het kan zijn dat wanneer er een aantal (grote) beleggers op hetzelfde moment uitstappen, SynVest het vastgoed moet verkopen om uitbetaling te realiseren. De uitstaptermijn is:

 • Tot en met € 100.000: 3 kalendermaanden;
 • Van € 100.000 tot € 500.000: maximaal 6 kalendermaanden;
 • Vanaf € 500.000 is dit maximaal 12 kalendermaanden.

Voor wie?
Met de huidige inflatie is behoud en groei van uw vermogen niet makkelijk geworden. U ziet vastgoed als een middel tegen de gevolgen van inflatie. U wilt beleggen in Nederlands vastgoed, maar hier zelf niet actief betrokken bij zijn. Dan is beleggen in dit fonds een goede keuze.

Risico’s en overige informatie
Investeren brengt altijd financiële risico’s met zich mee. De waarde van een investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De eventueel in rekening te brengen emissiekosten en/of administratiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet (altijd) meegenomen in de berekening van het rendement. 

Het prospectus/informatiememorandum van elke investering is verkrijgbaar via Sheldon Invest. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus/informatiememorandum. U wordt geacht om het prospectus/informatiememorandum van elke investering aandachtig te bestuderen. Hierin staat alles vermeld wat belangrijk is en dient als basis voor het vormen van uw beslissingen. 

Voor een uitgebreide toelichting inzake de risico’s van de via Sheldon Invest aangeboden investeringen, wordt verwezen naar het hoofdstuk “Risicofactoren” uit elk prospectus/informatiememorandum.

Investeerders worden geen cliënt bij Sheldon Invest maar bij haar opdrachtgever(s). Sheldon Invest geeft geen (belegging) advies en waarde- of kwaliteitsoordeel aan beleggers over de aangeboden investeringen. Beleggers dienen zelf – al dan niet met behulp van een adviseur – te bepalen of de aangeboden investeringen passend zijn.

Toezicht
SynVest valt onder doorlopend toezicht van de AFM en werkt volgens de richtlijnen van de AIFMD.

SynVest Fund Management BV
SynVest is sinds de oprichting in 2005, gericht op Nederlands en Duits vastgoed, uitgegroeid tot een serieuze speler op de Nederlandse beleggingsmarkt en heeft momenteel circa € 900 miljoen onder beheer en ruim 14.000 cliënten. SynVest is één van de grootste vastgoedfondsen in Nederland.

Aanvullende informatie of inschrijven?

Sheldon Invest werkt als plaatsingsagent voor deze belegging. Via onze onderneming kunt u uw aankoop realiseren. Voor het verlenen van deze beleggingsdiensten beschikt Sheldon Invest reeds 15 jaar over de benodigde vergunning van de AFM. Sheldon Invest zal u de gevraagde informatie toezenden en contact met u opnemen.

Uw wensen:

Reserveringsbedrag:
Mijn beslissing over definitieve deelname neem ik uiterlijk op:
Waar?
Wanneer?
Er is iets misgegaan bij het versturen van uw aanvraag. Neem contact op met info@sheldoninvest.nl.

Er is geen adres gevonden met deze postcode en huisnummer.

Er is geen adres gevonden met deze postcode en huisnummer.

Er is iets misgegaan bij het versturen van uw aanvraag. Neem contact op met info@sheldoninvest.nl.