SynVest German RealEstate Fund NV

SynVest beheert beleggingsfondsen in aandelen, obligaties en vastgoed. Sinds 2011 investeert SynVest German RealEstate Fund NV succesvol in winkels en woningen in Duitsland.

Introductie

I. Propositie in het kort

SynVest beheert beleggingsfondsen in aandelen, obligaties en vastgoed. Sinds 2011 investeert SynVest German RealEstate Fund NV succesvol in winkels en woningen in Duitsland. Dit fonds kiest voor degelijke winkelpanden en woningen in plaatsen rondom grote steden en heeft reeds een belegd vermogen van ruim € 400 miljoen (per 2021), met meer dan 100 objecten in heel Duitsland, circa 1.300 huurders en meer dan 5.000 beleggers.

SynVest German RealEstate Fund NV belegt in voornamelijk woningen en winkelpanden gelegen in heel Duitsland op locaties die ook op lange termijn belangrijk zijn voor de bewoners van een plaats of regio.

Deze samenvatting bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen uitgifte van aandelen, zoals uitgegeven door SynVest German RealEstate Fund NV. Aan de inhoud van deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Omvang fonds (€) - per 2021

Minimale deelname (€)

Voorschot dividend (jaarbasis)

Gemiddeld rendement (sinds oprichting)

III. Over deze opdrachtgever

De mensen achter deze investering.

SynVest Fund Management BV
SynVest is sinds de oprichting in 2005 uitgegroeid tot een serieuze speler op de Nederlandse beleggingsmarkt en heeft momenteel circa 650 miljoen onder beheer.

Initiatiefnemer en bestuur
Het management bestaat uit M. van Gooswilligen en G. Quispel.

Martin van Gooswilligen

Dhr. Van Gooswilligen studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine als officier was hij directeur/eigenaar van een producent en distributeur aan de bekende winkelketens in de Benelux. De onderneming heeft hij in 2006 verkocht. Sinds 2007 is hij actief bij SynVest en hield zich aanvankelijk bezig met de commerciële aspecten van de beleggingsfondsen. In 2009 trad hij toe tot het management.

G. Quispel

Dhr. Quispel is opgeleid tot register accountant. In 2015 is hij bij SynVest in dienst getreden als Financieel Manager. Voor SynVest is hij werkzaam geweest als Internal Auditor voor de christelijke hulporganisatie ZOA, die hulp biedt aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. Andere functies waren onder meer Manager Finance van Wilgenhaege Vermogensbeheer en Accountant/Audit Manager bij Jan Accountants & Belastingsadviseurs. In 2020 is hij toegetreden tot het management van SynVest als Financieel Directeur.

Aanvullende informatie?

Indien u interesse heeft in deze investeringspropositie dan kunnen wij u van aanvullende informatie voorzien.

Tevens kunnen wij voor u een persoonlijke afspraak inplannen met één van de initiatiefnemers van het SynVest German RealEstate Fund NV. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen. Onze relatiebeheerders zijn bereikbaar via 020 54 737 10.

* Risico's en belangrijke informatie

Beleggen (in dit geval in SynVest German RealEstate Fund NV brengt risico’s met zich mee. Als risico’s worden genoemd: verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, tegenpartijrisico, onderhoudsrisico, liquiditeitsrisico, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, objectgerelateerde risico’s, risico’s verbonden aan nieuwe en nog op te leveren objecten, risico’s verbonden aan ligging objecten in Duitsland. Als een of meer risico’s zich manifesteren kan daardoor de vermogenspositie van SynVest German RealEstate Fund NV zodanig worden aangetast dat het prognoserendement en/of de inleg niet kunnen worden (terug)betaald. Deze risicofactoren kunnen ook van invloed zijn op de verkoopprijs van een participatie bij tussentijdse verkoop als gevolg waarvan de participatie bij tussentijdse verkoop mogelijk minder opbrengt dan het investeringsbedrag. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren uit het prospectus.

Vermelde rendementen betreffen prognoses. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus. U dient zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Het prospectus is verkrijgbaar via Sheldon Invest BV.

Meer risico's