W&O Obligatie Plus Fonds

De obligaties in dit fonds hebben in 2021 een uitstekend rendement behaald van 7,7%.

Het gaat hierbij om hypotheek- en financieringsobligaties. Veel van deze obligaties hebben een dekking van 140% bij aanvang, middels vastgoed als onderpand. Dit betreft bijvoorbeeld woning- en commercieel vastgoed. Maar ook autolease financieringen zijn als obligatievorm aantrekkelijk en geven een goed rendement.

Tot voor kort konden particuliere investeerders niet in deze typen obligaties beleggen. Zij worden vaak rechtstreeks bij professionele partijen gestald, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Met de komst van het W&O Obligatie Plus Fonds is daar verandering in gekomen. Via dit fonds kunt u als particulier nu ook beleggen in deze obligatieklasse.

De rendement doelstelling van dit fonds bedraagt 3% tot 6% op jaarbasis.

Propositie in het kort

U belegt uw geld in het W&O Obligatie Plus Fonds. Het fonds investeert deze gelden in hypotheek- en financieringsobligaties. De rentes op de aangekochte obligaties worden door het fonds ontvangen. Deze bepalen het rendement wat het fonds behaald. Het rendement wordt herbelegd en dus niet (periodiek) uitgekeerd. U kunt echter maandelijks uw stukken aan- of verkopen.

AFM
Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Amsterdam.

Deze samenvatting bevat de hooflijnen van de voorgenomen uitgifte van participaties door Obligatie Plus Fonds. Aan de inhoud van deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

30 jaar ervaring
Het W&O Obligatie Plus Fonds wordt beheerd door Wijs & van Oostveen Fund Management, een 100% vennootschap van Wijs & van Oostveen. Wijs & van Oostveen heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van vermogensbeheer, beleggingsadvies, execution only en het beheer van beleggingsfondsen.

Minimale deelname (€)

Rendement in 2021

Doelrendement

Over deze opdrachtgever

30 jaar ervaring

Het W&O Obligatie Plus Fonds wordt beheerd door Wijs & van Oostveen Fund Management, een 100% zustervennootschap van Wijs & van Oostveen. Wijs & van Oostveen heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van vermogensbeheer, beleggingsadvies, execution only en het beheer van beleggingsfondsen.

R. Schuckink Kool

Fondsmanager
De fondsmanager het W&O Obligatie Plus Fonds is Robert Schuckink Kool. Dhr. Schuckink Kool heeft 25 jaar ervaring in de financiële wereld. Binnen Wijs & van Oostveen Fundmanagement is hij hoofd research en met zijn team verantwoordelijk voor het beheer van het Obligatie Plus Fonds. Zijn specialiteit en kennis ligt vooral op het gebied van research en kwantitatieve beleggingsstrategieën. Zijn team binnen research en trading ondersteunt hem op het gebied van analyses en het modelleren van de beleggingen. Ook is hij directeur van Trend Invest, een platform voor thematische beleggingen.

Aanvullende informatie?

Indien u interesse heeft in deze investeringspropositie dan kunnen wij u van aanvullende informatie voorzien.

Tevens kunnen wij een persoonlijke afspraak voor u verzorgen met de fondsbeheerder. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen. Onze relatiebeheerders zijn bereikbaar via 020 54 737 10.

* Risico's en overige informatie

Investeren brengt altijd financiële risico’s met zich mee. De waarde van een investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De eventueel in rekening te brengen emissiekosten en/of administratiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet (altijd) meegenomen in de berekening van het rendement. 

Het prospectus/informatiememorandum van elke investering is verkrijgbaar via Sheldon Invest. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus/informatiememorandum. U wordt geacht om het prospectus/informatiememorandum van elke investering aandachtig te bestuderen. Hierin staat alles vermeld wat belangrijk is en dient als basis voor het vormen van uw beslissingen.

Voor een uitgebreide toelichting inzake de risico’s van de via Sheldon Invest aangeboden investeringen, wordt verwezen naar het hoofdstuk “Risicofactoren” uit elk prospectus/informatiememorandum.

Investeerders worden geen cliënt bij Sheldon Invest maar bij haar opdrachtgever(s). Sheldon Invest geeft geen (belegging) advies en waarde- of kwaliteitsoordeel aan beleggers over de aangeboden investeringen. Beleggers dienen zelf – al dan niet met behulp van een adviseur – te bepalen of de aangeboden investeringen passend zijn.

Meer risico's